Oslo

Riksantikvaren: I konflikt med nasjonale kulturinteresser

Entra har balet med høyhusplaner på Lilletorget siden 2015. Nå går Riksantikvaren hardt ut mot deres ferskeste forsøk.

I fjor høst lanserte Entra dette forslaget til nybygg på Lilletorget ved Oslo Plaza. Riksantikvaren retter nå sterk kritikk mot forslaget.
  • Hilde Lundgaard
    Hilde Lundgaard
    Journalist

«Den foreslåtte bygningsmassen fremstår som et massivt tårn som i uttrykk, detaljering og volum står i sterk kontrast til den tilstøtende historiske bebyggelsen og byrommene.»

Slik beskriver Riksantikvaren Entras forslag til et 90 meter høyt nybygg på Lilletorget – vegg i vegg med Oslo Spektrum. Antikvaren mener planen er i konflikt med «nasjonale og vesentlige regionale kulturmiljøinteresser» og fremmer nå innsigelse mot prosjektet.

Les hele saken med abonnement