Oslo kommune kjøper tilbake Hafslund og deler opp selskapet

Det rødgrønne styret i Oslo vil bli eneeiere i kraftselskapet, i den største krafttransaksjonen som er gjennomført i Norge.

I en børsmelding som ble publisert onsdag morgen ble det kjent at Oslo kommune og det finske energiselskapet Fortum har inngått en avtale. Tilsammen eier kommune og Fortum 87,8 prosent av aksjene i Hafslund ASA.

– Jeg har sett med stor forventning frem til denne dagen. Det jeg nå skal presentere er den største krafttransaksjonen som har funnet sted i Norge, sier byrådsleder Raymond Johansen under pressekonferansen i Rådhuset onsdag morgen.

Avtalen går ut på at Oslo kommune kjøper aksjeposten til Fortum for rundt 730 millioner euro (6,8 milliarder norske kroner). Deretter skal Hafslund deles opp i flere selskaper som fordeles mellom Fortum og Oslo kommune.

Vil kjøpe ut småaksjonærene, om nødvendig med tvang

De resterende 12,2 prosentene av aksjene eies av minoritetseiere. Disse vil Oslo kommune kjøpe for 100 kroner pr. aksje (minus 3,25 kroner i utbytte), om nødvendig med tvang.

Til dennes prisen vil selskapet koste rundt 19,5 milliarder.

Hafslunds A-aksjer var verdsatt til 88,25 kroner da Oslo Børs stengte tirsdag. Det tilsvarer nesten 10,2 milliarder kroner.

B-aksjene var verdsatt til 88,50 kroner tirsdag, tilsvarende litt over syv milliarder kroner.

Dette gjør at markedet verdsetter selskapet til rundt 17,2 milliarder kroner.

Med andre ord vil kjøpet fra Oslo kommune gi aksjeeierne en gevinst på rundt 10 prosent.

Hafslund blir delt opp

På pressekonferansen onsdag morgen forteller Raymond Johansen at de har jobbet i ett år med løsningen som de nå presenterer. Løsningen går ut på at Hafslund blir tatt av børs og at Oslo kommune blir heleier av Hafslund.

Samtidig blir selskapet delt opp i flere deler, og Oslo kommune og finske Fortum vil fordele disse delene mellom seg.

  • Alt utenom produksjon vil bli overført til «Nye Hafslund». «Nye Hafslund» blir delt inn i tre egne selskaper: Nett, Varme og Marked.
  • Hafslund Nett blir heleid av Oslo kommune og blir Norges nest største nettselskap.
  • Fortum vil ta over hele eierskapet i forretningsområdet Marked.
  • Forretningsområdet Varme skal kjøpe Klemetsrud-anlegget av Oslo kommune. Eierskapet av Varme blir fordelt likt mellom Fortum og Oslo kommune.
  • Produksjonsdelen, som ikke vil være med i «Nye Hafslund», vil bli eid 90 prosent av Oslo kommune og 10 prosent av Fortum. Denne virksomheten vil bli en del av kommunens heleide kraftselskap E-CO.

Oslo kommune vil eie Norges nest største vannkraftprodusent

Under pressekonferansen sa byrådsleder Raymond Johansen at produksjonsdelen av Hafslund vil legges inn som et datterselskap av kommunens heleide kraftselskap E-CO. Dette vil gjøre E-CO til Norges nest største vannkraftprodusent etter Statkraft.

– Dette sikrer Oslo kommune eierskap over strømnettet og kraftproduksjonen som i dag eies av Hafslund, sier Johansen.

Johansen forteller videre at siden Hafslund ble privatisert, så har det blitt tatt ut utbytte for 5,5 milliarder kroner.

– Dette viser klokskapen og nødvendigheten av et kommunalt eierskap, fortsetter byrådslederen.

Gjennomføringen av transaksjonen og eierskapsrestruktureringen er forventet å finne sted i løpet av tredje kvartal 2017