Oslo

Slik vil de fikse Oslos farligste holdeplass

Bredere fortau og vekk med de aller siste bilene. Det er oppskriften når Storgata skal rustes opp. Og et av byens verste buss- og trikkestopp forsvinner helt.

På den travleste tiden i døgnet passerer nesten 50 trikker og 100 busser i timen holdeplassen ved Brugata. Det er nær 25.000 reisende som går av eller på her daglig.
 • Christian Sørgjerd
  Christian Sørgjerd
  Journalist

Det er uoversiktlig, trangt og travelt. Langs de smale «trafikk-øyene» stanser det på det travleste en trikk nesten annethvert minutt i begge retninger. Ved Brugata holdeplass møtes samtlige østgående linjer. Og langs trange fortau innenfor stanser det i rushen nesten én buss i minuttet hver vei.

På en normal dag går nær 25.000 mennesker av eller på kollektivtransport ved dette stoppet. Kapasiteten er sprengt, og det har den vært lenge.

Men det er også blant byens farligste holdeplasser for fotgjengere. Senest i august i år ble en 25-åring alvorlig skadet etter å ha blitt påkjørt av trikken her. Allerede for 13 år siden identifiserte Ruter dette som et av de fire farligste stedene. De tre andre problemstedene er for lengst bygget om, bare Brugata-stoppet gjenstår.

 • I 2014 omkom en fotgjenger ved Brugata-stoppet. Aftenposten ble med en av trikkeførerne på jobb: «Her kjører vi med hjertet i halsen».
I krysset ved Brugata holdeplass haster folk over rett forran og bak trikkene og bussene - også på rødt.

Enkel løsning på problemet

– Vi vil flytte hele holdeplassen fra dagens plassering til utenfor Folketeateret.

Det sier Åste Hanto. Hun er prosjektleder for Bymiljøetatens arbeid med Storgata. Når Oslo de neste årene kjøper inn nye trikker for nær 5 milliarder kroner, må det uansett graves i svært mange gater med trikkespor.

Den nye holdeplassen blir uten «trafikk-øyer».

– Vi dropper dem for å få færre fotgjengere som krysser gaten. Det gjør også hele gaten med fortau og holdeplass sikrere og mer oversiktlig for både gående og kollektivførere, forteller Hanto.

Slik skal gaten bli ny

Etaten har nylig lagt frem et helhetlig forslag til oppgradering av Storgata.

Dette er de viktigste grepene:

 • Holdeplassen ved Brugata flyttes ca. 100 meter sørvest. Det blir det en ordinær, men langstrakt holdeplass.
 • Holdeplassen ved Hausmanns gate flyttes østover til legevakten, vekk fra veikrysset. Også her forsvinner «trafikk-øyene».
 • Gaten smales inn til ett normalfelt i hver retning. Alle gjenværende P-plasser fjernes.
 • Fortauene gjøres bredere. I dag er det på noen strekk svært trangt. I tillegg skal gjerder mellom fortau og veibane vekk.
 • Området nærmest Kirkeristen blir et såkalt gatetun, med gjennomkjøring bare for trikk (likt det som er mellom Rådhuset og Aker brygge), men varelevering til eiendommene.
 • I dag er gaten og fortauene et lappeteppe av asfalt og stein. Det blir nye, sammenhengende underlag.
Ikke alt var bedre før. På julaften i 1962 gikk trafikken tett-i-tett i en julepyntet Storgate. Gjennom mye av forrige århundre var gaten en av byens viktigste handlegater.

Graving i tre år

Nå er Bymiljøetatens forslag ute på høring. Deretter må det vedtas i bystyret, og det må bevilges penger.

Etaten regner med byggestart i løpet av 2017. Det blir omfattende arbeider, som vil pågå helt til 2020.

– Dette blir en full oppgradering av Storgata. Vi samarbeider med Ruter, Sporveien og Vann- og avløpsetaten, slik at alt som må gøres, kan tas i ett jafs, sier Åste Hanto.

Ingen sykkelfelt

Mer kontroversielt er antagelig at det ikke blir lagt til rette for sykling i gaten. For å sikre brede fortau, har Bymiljøetaten valgt vekk sykkelfelt.

– Vi har prioritert fotgjengere og kollektivtrafikk. Storgata inngår ikke i planen for sykkelveinett i Oslo. Men det vil selvsagt bli tilrettelagt bedre enn i dag for kryssing, sier Åste Hanto.

Da Bogstadveien for noen år siden gjennomgikk tilsvarende oppgradering, ble det heller ikke der tilrettelagt for sykkel. Men folk sluttet ikke å sykle der av den grunn. Konsekvensen ble at syklister konkurrerer med trikk og motorkjøretøy om den begrensede gateplassen.

Hanto tror ikke det samme vil skje i Storgata.

– Det er bedre tilrettelagt for sykkel i parallellgatene her enn i Bogstadveien. Det er også blitt en god, sammenhengende sykkelvei i Torggata, sier hun.

Derimot ligger det to andre sykkelnyheter i Storgata-planene:

Lengst øst er det foreslått å lage en ny sykkelvei på Akerselvas vestside. Og Pløens gate, den korte gatestumpen opp til Youngstorget, er foreslått gjort om til ren sykkelgate.

Les mer om

 1. Ruter
 2. Kollektivtransport
 3. Bymiljøetaten
 4. Sykkel
 5. Buss
 6. Sykkelpatruljen