Oslo

Hver fjerde vg3-elev i Oslo har brukt cannabis

Tallet for Oslo er høyere enn for resten av landet. - Nå må myndighetene ta sitt ansvar, krever Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan.

Hampplante. Cannabis er en samlebetegnelse for rusmidler fremstilt av hampplanten. Marihuana er det naturlige produktet (planten), mens hasj er et raffinert produkt. Alkohol er det eneste rusmiddelet i verden som er mer brukt en cannabis. Cannabis har vært forbudt i Norge siden 1965.

  • Charlotte Karlsen

Ferske tall fra Ungdata og undersøkelsen Ung i Oslo viser at hver fjerde 3.-klassing på videregående skole i Oslo har brukt hasj eller marihuana. Selv om Oslo-tallene er på landstoppen, så er det en klar nedgang sammenliknet med for 20 år siden.

På landsbasis har 16 prosent av avgangselevene prøvd cannabis, og det er langt flere unge menn enn kvinner som har prøvd.

«Det er grunn til å være bekymret for bruken i enkelte grupper, som ungdom og særlig unge menn, skriver Mina Gerhardsen i et brev til helseminister Bent Høie (H).

Ifølge den siste rapporten fra EUs narkotikabyrå EMCDDA er bruken av cannabis økende i Norden. Ap-politiker Gerhardsen er generalsekretær i Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan, som mener det bør være en vekker at stadig flere søker hjelp for cannabisavhengighet.

— Selv om bruken av cannabis i Norge er generelt lav, mener vi det trengs en folkehelsekampanje om cannabis, som en viktig motvekt til mye feilinformasjon som finnes på internett, mener Gerhardsen.

Actis mener Helsedirektoratet må øke innsatsen for å spre kunnskap om helsefarer knyttet til cannabisbruk. De vil ha inn midler til kampanje om cannabis, slik vi har sett for tobakk og alkohol, inn i statsbudsjettet for neste år.

LES OGSÅ:

Les også

Ønsker debatt om norsk narkotikapolitikk

Ja til legalisering

— En sånn kampanje må i så fall ha en troverdig og nyansert fremstilling av cannabisbruk og ikke feilaktig gi inntrykk av at man i Norge har fritt valg til å bestemme over egen helse, sier Adrian Huneide (21) og viser til det nye kosttilskudd-forbudet.

Bærumsmannen drifter pro-cannabisgruppen Norweed og er selv i den gruppen av befolkningen Gerhardsen og flere er mest bekymret for – unge menn.

— Hvorfor akkurat unge menn, vet jeg ikke, men det kan være ledd i en internasjonal kultur. Unge mennesker er enklere å rekruttere til å forsøke nye ting, sier Huneide.

Han hevder Actis, som er en videreføring av det tidligere Avholdsfolkets landsråd, bevisst velger ut studier som støtter deres synspunkter. Han er positiv til en holdningskampanje, men mener det er nødvendig å avkriminalisere bruk og omsetning.

- Deres kompromissløse posisjon i debatten gjør at de som ikke kjenner seg igjen i utspillene ut fra egen erfaring eller det de har lest vil holde denne delen av sine liv skjult fra myndighetene. Da blir avstanden til å våge å søke om hjelp enda større, mener Huneide.

— En skadereduksjonskampanje kan bli vanskelig når fokuset er på at det foregår i et kriminelt miljø, mener Ester Nafstad, styreleder i Norsk organisasjon for reform av marihuanalovgivningen (Normal).

Nei til legalisering

Gerhardsen viser til forskning som sier at cannabisbruk er medvirkende til skolefrafall, dårlige studieresultater og en risikofaktor for psykose.

— Økt cannabisbruk vil kunne føre til svekket nasjonal folkehelse og at vi ikke oppnår våre kunnskapsambisjoner, mener Gerhardsen, som i samme vending oppfordrer Miljøpartiet de Grønne til å rydde bort forslag om lovlig legalisering av cannabis fra partiprogrammet sitt.

Hun tar med andre ord utgangspunkt i at forbudet mot omsetting av cannabis ikke er nok – det må i tillegg brukes store ressurser på informasjonskampanjer.

- Dere trekker paralleller til likhetene mellom kampanjer som advarer mot bruk av tobakk og alkohol. Disse er lovlige rusmidler man bør kjenne til at kan ha uheldige bivirkninger ved uforsvarlig bruk av. Vil det si at forbudet mot cannabis ikke er virkningsfullt og like gjerne kan oppheves – dersom informasjonsstrømmen er et viktigere og trolig mer virkningsfullt tiltak?

— Forbudet er viktig fordi det påvirker tilgang, holdninger og mulighet til å gripe inn tidlig, men det alene er ikke nok til å forebygge problemer med cannabisbruk. Vi trenger også økt kunnskap slik at unge kan gjøre bevisste valg og foreldre gi gode råd, sier Gerhardsen.

- Unyansert fremstilling

Huneide mener Actis selektivt plukker de studiene som støtter deres holdninger og dermed fremstiller et fragmentert bilde av cannabisrelaterte problemstillinger.

— De er generelt imot rus og medikamenter. Ved å fremstille dette som en kunnskapsbasert debatt så mister de respekt hos mange av dem de vil ha gehør hos – nettopp fordi de sitter på informasjon om at saken har flere sider, mener Huneide.

En ny undersøkelse gjort av Willy Pedersen blant studenter ved to fakulteter ved UiO viser at så mye som 27,5 prosent av studentene har prøvd cannabis de siste 12 måneder.

— Som Pedersens studie viser, har også vi inntrykk av at folks oppfatning av hvor skadelig cannabis er lavere i dag enn den har vært tidligere, sier Nafstad.

Dagens cannabis blir sterkere og sterkere, og i et kriminelt miljø er det ofte en utfordring å vite hva som er i det man får. Normal ønsker en regulering av cannabis etter samme modell som man i dag regulerer bruk og salg av alkohol.

— Med de samme reglene for utsalg, aldersgrense, bruksområder, kjøring i ruspåvirket tilstand og mer, sier Nafstad.

Huneide mener holdningen hos dagens unge, og særlig «trendsetterskolene» i Oslo, Asker og Bærum, gjenspeiler det mye forskning viser: at cannabis er mindre skadelig enn en rekke andre rusmidler og medikamenter.

— Cannabis i ren form er vårt mildeste rusmiddel. Det brukes som alkohol både for å gi glede og lindre smerte, påpeker han.

  • LES OGSÅ: A-magasinet besøkte et hasjlag på Oslo øst i fjor, og spurte: Er det så nøye?

Narkotikum eller medisin?

Diskusjonen om hvorvidt cannabis er å betrakte som et narkotikum eller en medisinplante har pågått i tiår. Iblant andre USA er cannabistyper med høyt innhold av CBD brukt som behandling av epilepsi.

Thorvald Stoltenberg og Kofi Annan er blant profilene som har gåtthardt ut mot regjerende narkotikapolitikk à la det vi har i Norge. En fersk studie viser at cannabis kan ha positiv effekt på blant andre anoreksipasienter, skriver forskning.no (ekstern lenke).

— Innføringen av såkalt medisinsk marihuana i USA, samt tv-serier der cannabisbruk er et morsomt element som gjør folk fnisete og surrete, sender sammen med legaliseringsdebatten et budskap til ungdom om at cannabis ikke er skadelig. Det trengs motvekt til dette, synes Mina Gerhardsen.

For å nå ut til flere med et fornuftig budskap, må man presentere et nyansert bilde, mener Huneide:

— Fordi det er ulovlig, produseres luktfri og billigere varianter man ikke vet hva inneholder. Den regulerte modellen fører ikke til økt bruk «blant de unge og umyndige», ettersom markedet flyttes fra gatene og skolegården til lisensierte forhandlere og fagfolk som informerer om trygg bruk og gir god veiledning innenfor lovens rammer.

Huneide sier at bruken i USA har vist seg å øke mest hos den eldste generasjonen i sammenheng med fysiske og psykiske plager. Her brukes stoffet medisinsk.

I julie i år hadde man det første kjente tilfellet i Norge hvor

Les også

en ung mann døde etter å ha brukt syntetisk hasj.

— Syntetisk hasj kan ikke sammenlignes med ekte. Det er kjemisk fremstilt, ofte blandet ut på varierte måter og inneholder langt høyere verdier av THC i forhold til det avbalanserende CBD, sier Nafstad i Normal.

- Avhengighet og psykose

Actis lister opp potensielle konsekvenser av cannabisbruk, deriblant avhengighet, psykosefare og svekkelse i hjernen. Dette er symptomer som særlig forekommer ved syntetisk hasj, ikke rene produkter, hevder Nafstad.

— Mens alle er klar over farene ved røyking, ser vi at det i mange ungdomsmiljøer er en vurdering av at cannabisbruk er nærmest risikofritt. Forskning viser jo mindre farlig folk oppfatter at cannabis er, desto mer tilbøyelige er de til å prøve og bruke. Vi trenger rett og slett mer og bedre folkeopplysning for å forebygge at flere får problemer med rus. Det bør helseministeren ta ansvar for, mener Gerhardsen.

Huneide synes myndighetene heller bør gi folk retten til å ta egne valg og bidra til at det som omsettes av cannabis er av god kvalitet.

— Omsetting under kontrollerte forhold bedrer kvaliteten og gir folk mulighet til å ta valget selv, poengterer han.

Les også

  1. Høy overdosefare i Oslo sentrum

  2. Det fossile hjørnet: Hasjforbudet handler om å bry seg

Mina Gerhardsen i Actis tror færre ville prøvd og brukt cannabis hvis de hadde hatt riktig og oppdatert kunnskap om skadevirkningene utover det man søker på nett. - Når vi vet at dagens cannabis er sterkere enn før, at flere trenger behandling og at flere prøver, er det viktig at helsemyndighetene tar ansvar og bidrra til å øke folks kunnskap.

Adrian Huneide drifter pro-cannabisgruppen Norweed og er styremedlem i fylkeslaget til Liberalistene i Telemark – et politisk ståsted han fant som følge av sin ruspolitiske holdning. Foto: privat