Da koronaen kom, stupte kriminaliteten blant ungdommene

I fjor ble det registrert 2318 anmeldelser med en mistenkt under 18 år. Dette er en nedgang på 25 prosent. Men bruk av kniv har gått kraftig opp.

Det ble utført to drap i Oslo politidistrikt i fjor. Et så lavt antall gjenfinnes ikke i noe tidligere år. Her etterforsker politiet drapet på Halil Kara i januar i fjor.

– Det har vært et spesielt år, som har påvirket både oppdrag og oppgaver, sier Oslos politimester Beate Gangås til Aftenposten.

Men koronaåret 2020 har totalt sett ikke resultert i store endringer på kriminalstatistikken til Oslo politidistrikt. Anmeldelsene sank da landet stengte ned i mars, men i løpet av sommeren og høsten hadde vi kommet tilbake til det samme nivået som i 2019.

Sammenlignet med 2019 var det i fjor en økning på anmeldte lovbrudd på 2 prosent. Det skyldes i all hovedsak en geografisk utvidelse av Asker kommune som også er en del av Oslo politidistrikt, begrunner politiet i deres årsrapport om kriminalitetsutviklingen i distriktet.

Korona-effekten

Tilsammen ble det anmeldt 72.207 lovbrudd i Oslo politidistrikt.

Vinningskriminalitet (28.936 anmeldelser) og vold (7408 saker) utgjør nesten halvparten av alle anmeldelsene. Anmeldelser som gjelder vinning og vold har hatt en nedgang på henholdsvis 1,8 og 2,2 prosent fra 2019.

Politiet skriver i sin rapport at koronapandemien trolig har medvirket til at den flerårige økningen i voldsanmeldelser ble snudd til reduksjon i fjor. Det var i all hovedsak i mars og april at antallet anmeldelser lå under 2019-nivået.

Gangås peker på at det har vært en bekymring for om saker som gjelder vold i nære relasjoner ville bli anmeldt.

– Utfordringen har vært at mange av kontrollpunktene i samfunnet ikke har vært til stede. Politiet har jobbet aktivt for å avdekke saker selv, og en del av anmeldelsene er opprettet av politiet, sier Oslo-politimesteren.

Når det gjelder skadeverk, så har antall anmeldelser økt med 2431 fra 2019. Dette er en økning på 55 prosent.

Politimester Beate Gangås fra Oslo politidistrikt.
Les også

Avtroppende polititopp: – Oslo går mot en ny, fantastisk rekord

Stor nedgang i kriminalitet blant unge

Når det gjelder kriminaliteten blant barn og unge under 18 år, så har tallene vært preget av pandemien. Antall anmeldelser mot denne gruppen var lavere enn 2019 allerede fra årets start. Og nedgangen ble enda større da Norge ble nedstengt i mars.

Det varte likevel ikke ut året. Fra i høst var omfanget av anmeldelser omtrent på nivå med 2019.

Alt i alt ble det registrert 2318 anmeldelser med en mistenkt under 18 år i fjor. Det er det laveste tallet siden 2016. Sammenlignet med 2019 er det en nedgang på 25 prosent.

Totalt 1744 ulike unge personer under 18 år ble i 2020 anmeldt for lovbrudd. Det er en nedgang på 7 prosent fra 2019. Det er likevel 12 prosent over gjennomsnittet for årene 2015–2019.

– I fjor rettet vi innsatsen der vi så utfordringer, som vold i nære relasjoner, organisert kriminalitet og ungdomskriminalitet. Det har vært en liten nedgang i ungdomskriminalitet. Vi jobber nå mer kunnskapsbasert, og det kommer til å gi positive utslag, sier Gangås.

Les også

136 politianmeldelser. 112 bekymringsmeldinger til barnevernet. Likevel klarte ingen å hindre to brødre i å bli to av Oslos verste ungdomskriminelle.

Kraftig økning i knivbruk

Tallene viser også at det i 2020 ble registrert en betydelig økning i anmeldelser av fysisk vold hvor kniv eller andre stikkvåpen var involvert. Det kom inn 155 anmeldelser mot 104 i 2019 (49 prosent økning).

Anmeldelser av trusler med kniv eller annet stikkvåpen var tilnærmet likt antallet i 2019.

I fjor ble det registrert en kraftig økning i anmeldelser av vold hvor kniv var involvert. Her fra en knivepisode i Storgata der en person ble skadet.

Politimesteren er bekymret for utviklingen ved at unge i kriminelle miljøer bærer kniv på offentlig sted.

– Vi gjennomfører visitasjoner etter kniver og våpen i det offentlige rom, og vi kommer til å gjøre mer av det i tiden som kommer, sier hun.

Gangås legger til at da Norge stengte ned i mars og innførte svært inngripende tiltak, så påvirket det også kriminalitetsbildet.

– Blant annet narkotikaomsetningen, som igjen har ført til voldshandlinger, blant annet med bruk av kniv, sier hun.

Knivbruken blant yngre bekymrer politiet.

Bare to drap

2020 skiller seg betraktelig fra tidligere år når det gjelder antall drap i hovedstaden. I fjor ble det registrert kun to drap i Oslo. Et så lavt antall gjenfinnes ikke i noe tidligere år.

Første del av 2000-tallet varierte antallet drap mellom 10–15 pr. år, for så å variere mellom 4–10 etter 2015. Det lave antallet drap kan være resultat av forbedret akuttmedisinsk tjeneste.

Fjorårets første drap kom allerede 9. januar da Halil Kara (21) ble drept i Prinsdal. Tre personer er nå tiltalt for drapet.