Oslo

Sterkt bekymret over importsmitte fra Polen og Litauen. Ønsker stans i flytrafikken.

– I ytterste konsekvens bør vi innføre innreiseforbud fra land med mye smitte og stenge grensene, mener byrådslederen i Oslo. Han er dypt bekymret over import av smitte til Oslo.

Byrådsleder Raymond Johansen ber Wizz Air kansellere fly. Og gjør de ikke det, ber han om nasjonale tiltak for å oppnå det samme.
 • Solveig Ruud
  Solveig Ruud
  Journalist
Les også

Regjeringen skal se på nye tiltak innen kort tid

De siste to ukene har 106 personer testet positivt i Norge etter å ha blitt smittet i Polen.

Som Aftenposten nylig har omtalt, utgjør dette over halvparten av alle importerte smittetilfeller i Norge de siste ukene.

Byrådsleder Raymond Johansen i Oslo er svært bekymret over slik importert smitte og etterlyser en rekke nye tiltak – i verste fall en ny periode med stengte grenser.

Mandag presenterer han nye lokale tiltak i Oslo. Regjeringen varslet på en pressekonferanse fredag at også den vil komme med nye nasjonale tiltak i neste uke.

Johansen vil ikke konkretisere hva slags tiltak byrådet vurderer, men sier det vil dreie seg om målrettede tiltak for å begrense kontakt mellom folk, mobilitet og sørge for at man holder en meters avstand.

Han mener vi har hatt kontroll i Norge og Oslo de siste ukene – til tross for økende smittetall.

– Men de siste dagene har noe begynt å skje, både i Norge og særlig ute i Europa. Det øker risikoen for at vi mister kontrollen, sier han. Han frykter konsekvensene for eldre og andre sårbare grupper.

Frykter at Norge skal miste kontrollen

– Oslo er spesielt utsatt for importsmitte. Vi kan like det eller ikke, men Norge er veldig avhengig av arbeidsinnvandring fra Polen og Litauen, sier han. Han understreker at det er kraftig smittevekst i begge land.

Johansen viser til Polen har hatt en kraftig økning i antall smittede den siste tiden. I går av smittetallet 12.107. Antall dødsfall var 168 – det høyeste noen gang i løpet av pandemien.

– Det er en enormt bratt smitteøkning i Polen. Jeg mener vi må bygge sterke barrierer for innreise til Norge nå, sier han.

Ønsker restriksjoner på flytrafikken

Byrådslederen mener det enten kan skje ved at flyselskapene selv tar ansvar og kansellerer sine flyvninger.

– Dersom de selv ikke gjør det, bør nasjonale myndigheter gjøre det, mener han.

Han mener Wizz Air har et spesielt stort ansvar, siden dette flyselskapet nå flyr inn flest arbeidsinnvandrere til Norge. Han ber selskapet kansellere flyavganger.

– Bare i morgen har Wizz Air satt opp avganger fra Gdansk til Stavanger, Bergen, Oslo, Ålesund, Trondheim, Kristiansand, Bodø, Molde, Haugesund, Sandefjord og Tromsø. I tillegg kommer avganger fra Warszawa, Katowice, Wroclaw, Szczecin, Lublin og Poznan til flere av byene, sier han.

Han presiserer at han ikke vet om alle disse blir gjennomført.

– Men ser man hva som har ankommet av fly til Norge, har det hver dag kommet fly fra Polen og Baltikum den siste uken, opplyser han. Også Norwegian og Widerøe har jevnlige flyavganger mellom Øst-Europa og Norge.

Innreiseforbud kan være et tiltak

– I ytterste konsekvens bør vi innføre innreiseforbud fra land med mye smitte og stenge grensene, mener han.

Han mener man ikke kan opprettholde flyreiser bare av kommersielle hensyn. Han mener man nå må stille spørsmål om det er helsemessig forsvarlig med denne flytrafikken.

– Jeg vet det jeg sier kan ha store konsekvenser for næringslivet og for hverdagen til mange. Men konsekvensene blir enda større om vi ikke klarer å gjøre noe, sier han.

– Hvis vi fortsetter å skuffe inn mange, må vi stille spørsmål om klokskapen i dette.

– Mange er jo veldig avhengig av denne arbeidsinnvandringen?

– Jeg skjønner det, sier han. Men han antyder at Norge uten nye, strenge tiltak igjen kan havne i en situasjon hvor vi må stenge ned samfunnet. Han mener det er bedre å stramme kraftig inn en periode nå – og få kontroll – enn å vente til en situasjon der hele Europa igjen må stenge ned.

Mer testing og håndhevelse av karantene

Han mener det også ligger et potensial i mer testing og karantene – om man skjerper regelverket der. I den forbindelse stiller han en rekke spørsmål:

 • Bør vi innføre obligatorisk testing ved ankomst, spesielt fra land med høye smittetall? I dag er testingen frivillig.
 • Blir reglene om innreisekarantene overholdt? Er det nok bare med fritidskarantene for arbeidsinnvandrere som ikke tester positivt ved ankomst? De kan altså gå rett på jobb.
 • Er én test ved innreise nok for dem som kommer hit for å jobbe?

Selv mener han svaret på det siste spørsmålet definitivt er nei. Noen har to, men langt fra alle. Han opplyser at Helseetaten i Oslo mener den første testen bare avslører maksimalt halvparten av dem som allerede er smittet ved innreise. En test nummer to etter fem dager ville ifølge samme etat kunne avdekke ytterligere 44 prosent av dem som var smittet ved innreise.

Han mener det er stor forskjell på håndhevelse av regelverket ved store verft på Vestlandet og i mindre selskaper på byggeplasser i Oslo. Han er spesielt bekymret over det han kaller den «mer eller mindre uorganiserte delen» av arbeidslivet.

Han viser til at det her er mange som bor sammen i større leiligheter og brakkerigger og tilbringer lange dager sammen med mye fysisk kontakt.

Les mer om

 1. Koronaviruset
 2. Arbeidsinnvandring
 3. Polen
 4. Raymond Johansen
 5. Flytrafikk
 6. Wizz Air
 7. Oslo