Oslo

Hard satsing skal løfte problemskoler på østkanten

Tøyen-rektor Geir Erik Moen ser tegn til at den negative utviklingen ved skolen er i ferd med å snu. Til høsten skal en ny «overrektor» være på plass på Tøyebn og Vahl.

Tøyen-rektor Geir Erik Moen mener skolen allerede er på rett vei. I år får han rekordmange 1.-klassinger.

  • Hanne Mellingsæter
    Journalist

En oransje, selvlysende ball spretter brått en annen vei enn guttene i skolegården har tenkt seg. Heldigvis er rektor kjapt oppe med foten og styrer den tilbake. De begynner å få sving på sakene nå, skal vi tror ledelsen på Tøyen.

Elevflukt og svake resultater

Skolen har slitt med dårlig rykte og svake resultater. Da Aftenposten rangerte samtlige Oslo-skoler i høst, etter resultater på nasjonale prøver, havnet Tøyen på bunn. Vahl var marginalt bedre, men de to sentrumskolene i Gamle Oslo bydel gjør det langt dårligere enn både lands— og oslosnittet.

Ifølge Utdanningsetaten har skolene slitt med å rekruttere både lærere og ledere. I tillegg har elever flyttet både før skolestart og underveis i skoleløpet. På 7. trinn på Tøyen går det nå 24 elever; halvparten har forsvunnet siden høsten 2007, da 52 elever begynte i 1. klasse.

Konsulenthjelp og Lambda-løft

Nå søker etaten etter en ekstra rektor. Den nye lederen kommer inn som en tilleggsressurs og skal sitte på toppen med ansvar for de to naboskolene.

- Dette er små skoler som ligger fem minutter fra hverandre og har noen fellestrekk som gjør at vi ønsker å styrke ledelsen og aktiviteten på skolene, sier assisterende direktør Kjell Richard Andersen.

Nøyaktig hvordan organiseringen blir, er det ikke tatt endelig stilling til.

Manges øyne er rettet mot Tøyen skole. Ikke bare har de fått hjelp fra konsulenter, noe som har ført til ekstra ressurser gjennom et såkalt flerårig skoleutviklingsprosjekt. Skolen ble også pekt ut som satsingsområde da Oslo-politikerne presenterte sitt forlik som ga flertall for Lambda i Bjørvika og et løft for Tøyen.

- Det ser ut som om det positive som har skjedd på skolen det siste året har gitt effekt. Vi kommer til å få flere førsteklassinger til høsten og frafallet på de øverste trinnene har vært minimalt, sier rektor Geir Erik Moen, som pensjonerer seg til høsten.

For første gang på lenge må han planlegge for tre eller fire paralleller med 1.-klassinger. Skolen forventer 80-100 nye elever.

Mer enn 90 prosent på AKS

Rektor forteller at de har vridd på lærerstaben. Før hadde de mange faglærere. Nå er det flere allmennlærere, som har bedre forutsetning for å bygge relasjoner med elevene. Midler fra Tøyen-satsingen har gjort det mulig med utvidet skoledag på kvelder og i ferier. Og ikke minst gis det tilbud om gratis halvdagsplass på Aktivitetsskolen (AKS). Ifølge AKS-leder Sindre Andresen har antallet som benytter seg av tilbudet økt fra 38 til 130. Det betyr at mer enn 90 prosent av 1.-4.-klassingene går på AKS.

Rektors mål er at skolen skal klare å heve resultatene betydelig.

- Det er ikke gjort på tre måneder, og jeg forventer ikke at Tøyen skole er best i Oslo på nasjonale prøver i 2015, men jeg forventer at vi viser en betydelig fremgang, sier Moen.