Frykter at elbil-nekt på E18 blir permanent

Både byrådet, elbilforeningen og NAF reagerer på Veivesenets midlertidige, men langvarige tiltak.

Det begynner å bli mange elbiler på veiene, spesielt langs E18 vestover. Hvor mange er for mange til at de også fremtiden kan kjøre i kollektivfeltene?
  • Christian Sørgjerd
  1. juni starter en storstilt rehabilitering av en lang rekke tunneler, som vil pågå frem til 2020. Spesielt Ring 3 rammes hardt.

Dermed er det duket for tidenes trafikkaos i Oslo.

Veivesenet gjør flere grep vest i byen for å sikre bussfremkommeligheten. De nye tiltakene vil gjelde fra 1. juni og så lenge tunnelarbeidene pågår:

  • På Ring 3 får ingen elbiler benytte seg av det kommende kollektivfeltet på strekningen Radiumhospitalet-Rikshospitalet.
  • På E18 mellom Vækerø og Filipstad kastes elbilene ut av kollektivfelt i rushtiden.
    Begrensningene på E18 får både byrådet, NAF og Elbilforeningen til å reagere.
Christina Bu

— Vi synes at dette kan se ut som et forsøk på å snikinnføre et elbil-forbud i kollektivfeltet før tiden fra Veivesenets side, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk Elbilforening.Basert på tidligere beregninger, hvor tunnelrehabiliteringene ikke var tatt hensyn til, mener NAF at en elbil-nekt i kollektivfeltet vil gi 20 prosent mer kø i de andre kjørefeltene på E18.

— Her lager man mer kø og mindre fremkommelighet, samtidig som hele Oslo korker seg til. Det virker som Veivesenet bruker anledningen til å stenge et omdiskutert kollektivfelt, som ikke har direkte sammenheng med tunnelarbeidene, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF.

Hvor lenge kan fordelene bestå?

Nylig rullet elbil nr. 50.000 ut på norske veier. Elbiler har en lang rekke fordeler i Norge, blant annet får de lov til å kjøre i kollektivfelt. Men med stadig flere elbiler i daglig drift, har debatten begynt å gå høyt.

Ruter er blant dem som vil ha elbiler ut av kollektivfeltene permanent.

Skilt som dette er stridens kjerne.

Svaret fra Elbilforeningen er å heller lage en samkjøringsregel, altså at kun elbiler med to eller flere passasjerer får lov til å kjøre i kollektivfeltet i rushtiden.— Mange, vi inkludert, har tatt til orde for en slik løsning. Problemet nå blir at et forbud i rushtiden vil gi en voldsom økning i køene ellers, sier Bu.

De kommende E18-begrensningene blir slik:

  • Ingen elbiler får kjøre i kollektivfeltet inngående (øst) i tidsrommet 06.00 - 09.00.
  • Ingen elbiler får kjøre i kollektivfeltet utgående (vest) i tidsrommet 14.00 – 18.00.
    Veivesenet varsler i tillegg at de vurderer et forbud på E18-strekningen helt til Asker fra høsten av.

Ønsker heller elbil-samkjøring

Byrådet i Oslo støtter en samkjøringsløsning - både i den kommende situasjonen, men også permanent.

Miljø- og samferdselsbyråd Guri Melby (V) mener Veivesenet nå tøyer myndigheten sin vel langt med det midlertidige, med langvarige forbudet på E18.

— Dersom samkjøring ikke gir kollektivtrafikken tilstrekkelig fremkommelighet, kan ordningen justeres, men vi mener det er uklokt å fjerne adgangen til kollektivfeltet i hele rushtiden fra dag én, sier Melby.

Både Melby, Elbilforeningen og NAF understreker at de synes tiltakene langs Ring 3 er uproblematiske.

Reagerer på påstandene

Veivesenet reagerer sterkt på påstandanden om at de snikinnfører et forbud.

«Vi er ikke overrasket over Elbilforeningens konspirasjonsteorier. Fastholder at dette er nødvendig for helhetlig trafikkavvikling ifm. de krevende arbeidene på Smestadtunnelen», skriver Veivesenet på Twitter.

Veivesenet mener de er i sin fulle rett til å gjennomføre en midlertidig stengning.

CU4IfCB2Sjs-OWBTtEp2BgNwyAF3JxudU83uyP9cZdQg-DuZI3sxGfk.jpg

— Dette har vi også gjort tidligere i forbindelse med Bjørvika-prosjektet, for å lette trafikksituasjonen. Det har ingenting med elbilens generelle rolle i kollektivfeltet å gjøre, sier prosjektleder Hilde Ulvik til NRK.

Elbil-fordeler skal avgjøres lokalt

Det er enighet på Stortinget om at spørsmål om elbiler i kollektivfelt er noe som bør være opp til lokale myndigheter å bestemme.

NAF mener debatten rundt E18 ikke kan legge føringer nasjonalt.

— Noen kilometer på E18 kan ikke avgjøre for resten av landet. I de fleste kollektivfelt er det ikke trengsel, man har ikke disse utfordringene andre steder, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF.

I Elbilforeningen viser de til samkjøring som en mulig løsning de stedene problemer oppstår.

— Hovedgrunnen til at vi fortsatt bør ha en fordel for elbiler, er ikke hovedsakelig dagens elbilister. Det er alle som sitter på gjerde og trenger insentiv til å ta valget, sier Christina Bu i Elbilforeningen.

I Oslo er det bred politisk enighet om å beholde en lang rekke elbilfordeler lokalt.

— Vi mener det er for tidlig å svekke elbilfordelene, sier byråd Guri Melby.