Oslo

Skal man komme raskt frem eller ta hensyn til alle? Nå ønsker Ruter å legge ned holdeplasser.

Hvis Ruter legger ned holdeplassene færrest bruker, kan selskapet doble antall avganger på Grünerløkka. Men får de lov av politikerne?

Ola Kyrkjebø (26, t.v.) og Christian Rekdal regner med at de vil klare å gå litt lenger. De er positive til Ruters forslag om å legge ned Schous plass, så lenge kollektivtrafikken kommer raskere frem.
 • Olav Eggesvik
  Olav Eggesvik
  Journalist

Hvis bussholdeplassen du bruker hver dag, ble lagt ned, ville du kjørt bil da? Eller ville du gått til nærmeste holdeplass?

Spørsmålet behandles i disse dager på Rådhuset i Oslo. Ruter vil legge ned flere holdeplasser. De mener også færre holdeplasser vil få flere til å reise kollektivt.

Årsakene er mange, men det viktigste er dette: Folk ønsker å bruke minst mulig tid om bord for å komme seg dit de skal.

– Nei, er den foreslått nedlagt?

Ola Kyrkjebø (26) og Christian Rekdal (27) bor begge rett ved Sofienbergparken. Da Aftenposten møter dem på Schous plass, en holdeplass Ruter mener kan legges ned, reagerer Kyrkjebø først. Men etter å ha tenkt seg om, synes de det er greit – så lenge det gjør at det går raskere.

– Jeg liker å ha holdeplassen her. Det er litt kjipt å gå opp til Olaf Ryes plass. Men det går buss like ved, så det går nok greit, sier Rekdal.

– Hvis det gjør at det går raskere, er jeg for det. For min del går det greit. Det er en tilvenningssak, sier Kyrkjebø.

Vil «prioritere de mange foran de få»

– Vi er ganske sikre på at det kundene våre ønsker seg, er å komme raskt frem til dit de skal. Da er det en avveining mellom hvor mange stopp vi kan ha, og hvor raskt vi kan frakte folk fra A til B, sier plandirektør Hanne Bertnes Norli i Ruter.

I et notat går Ruter lenger. De skriver at det vil bli upopulært når en holdeplass legges ned. Men: «For å håndtere økende etterspørsel, må kollektivnettet utvikles slik at reisetilbudet blir best for flest mulig. Dette innebærer at kollektivtrafikken må prioritere de mange foran de få.»

De vil ikke anslå hvor mange holdeplasser det er aktuelt å legge ned.

Holdeplassen på Tinghuset er allerede vedtatt lagt ned. I stedet flyttes holdeplassen på Stortorvet nærmere Tinghuset. Det bør være 600 meter mellom hver holdeplass, mener Ruter, som ønsker å legge ned flere trikke- og bussholdeplasser.

Vil ha færre i bil, og flere på sykkel

Oslos mål om redusert biltrafikk og flere reisende på sykkel, gjør det aktuelt å legge ned holdeplasser. Flere må reise kollektivt når de skal langt, men færre må reise kollektivt eller kjøre bil når de skal korte distanser, mener Ruter.

De vil som hovedregel ha 600 meter mellom hver holdeplass.

Berit Larsen var særdeles fornøyd da hun fikk nyheten om at holdeplassen Jomfrubråten var reddet. Her svarer hun på en high-five fra Lan Marie Nguyen Berg (MDG) mens Inga Marte Torkelsen (SV) smiler i solen.

Skal pusse opp en av Oslos minst brukte trikkeholdeplasser for 22 millioner kroner

Da Jomfrubråten, en av de minst brukte holdeplassene i trikkenettet skulle legges ned, ble det bråk.

Lokalavisen Oslo Syd kalte beslutningen for «et overgrep». Flere engasjerte seg: Et enstemmig bydelsutvalg motsatte seg nedleggelsen, og mer enn 600 underskrifter ble samlet inn.

Engasjementet ga resultater. To byråder og en byrådssekretær troppet i mars opp på holdeplassen for å annonsere at de vil gjenåpne den.

Det vil koste 22 millioner kroner å oppgradere Jomfrubråten.

Mellom holdeplassene Schous Plass og Olaf Ryes plass er det drøyt 250 meter. Dette er et eksempel på hva Ruter ønsker å endre. De har foreslått å flytte holdeplassen Hausmanns gate nærmere Legevakten og legge ned holdeplassen på Schous plass. Da blir det ganske nøyaktig 600 meter mellom stoppene.

Ruter: Må velge mellom holdeplasser og rask transport

– Er regn, snø og dårlig vær en faktor som kan spille inn når folk skal velge mellom bil og kollektivt?

– Det vi vet, er at flere vil kjøre bil, både om sommeren og vinteren, hvis det tar lengre tid å reise kollektivt. Man går litt lenger til en holdeplass hvis man vet at man kommer raskere frem, sier Norli i Ruter.

– Er det ikke en verdi i at kollektivtilbudet er lett tilgjengelig for dem som er dårlige til bens, selv om det på papiret ikke er lønnsomt?

– Jo, det er klart det har en verdi. Men det er en verdi som må veies opp mot at vi klarer å konkurrere mot de litt raskere transportmidlene. Nå klarer vi å løse begge deler. 90 prosent av Oslos befolkning har det som regnes som kort gangavstand til en holdeplass. Vi har et finmasket tilbud allerede.

Dette mener Ruter de kan få ut av færre holdeplasser

 • Det vil gå raskere mellom hver holdeplass hvis bussen/trikken må stoppe færre steder. Hvor lang tid det tar fra du går på til du kommer dit du skal, er viktig for folk, viser Ruters undersøkelser. Flere stopp gir lengre tid om bord.
 • Unngå «klumping»: Når mange busser og trikker stopper på samme holdeplass, men ender opp med å skape kø for hverandre. Det gir også ujevn fordeling av passasjerene.
 • Ti prosent kortere tid om bord, kan gi 3–6 prosent flere passasjerer, viser undersøkelser Ruter har gjort.
 • Sparte kostnader ved å kjøre mer effektivt kan brukes til å styrke tilbudet andre steder. Hvis man frigir syv trikker, kan man doble antall avganger på Grünerløkka, ifølge Ruter.

Skal gjennomgå holdeplassene litt etter litt

Det kan bli flere kamper som den på Jomfrubråten fremover. Bystyret skal snart stemme over prinsippene som skal gjelde når Ruter skal avgjøre hvilke holdeplasser som skal legges ned.

Vurderingen av holdeplassene vil bli gjort litt etter litt, når gater og kollektivstrekninger skal oppgraderes.

Samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) vil at færre holdeplasser skal legges ned de neste årene. Men hun er også enig i prinsippet om at det bør være lenger mellom hver holdeplass.

Byrådet «i hovedsak enig i prinsippene»

Saken skal opp i bystyret 21. juni. Byrådet skriver at de i hovedsak er enige i det Ruter ønsker å gjøre, men ber dem være mer restriktive med å legge ned holdeplasser de neste årene.

– Det betyr at man kan ha et prinsipp om å ha 600 meter mellom holdeplassene, men det skal være en veiledende avstand. Det skal alltid gjøres individuelle vurderinger, hvor hensyn til eldre og personer med nedsatt funksjonsevne skal vektlegges spesielt. Samtidig gir vi et signal om at vi de neste årene ønsker å være mer restriktive med å legge ned holdeplasser, sier miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG).

Årsaken er ifølge byråden at de neste årene vil bli preget av endringer i transportsystemet. Store deler av trikkenettet skal oppgraderes, og i perioder vil det bli buss for trikk. Det kommer et nytt bompengesystem, og mer av trafikken skal dreies over fra bil til sykkel og gange.

– Men noen holdeplasser vil legges ned?

– Det er Ruter som må vurdere det, etter hva som er det beste systemet for kollektivtransporten i Oslo. De har oversikten og fagkompetansen, sier byråden.

– Ikke bare kost og nytte

– Ruter var tydelige på at Jomfrubråten var en av de minst brukte holdeplassene på trikkenettet. De ber også om at de mange prioriteres over de få. Likevel vil dere bruke 22 millioner kroner på å pusse opp holdeplassen. Hvorfor det?

– Det er mange faktorer som tilsier at det er ekstra viktig for dem som bor i området, og dem som bruker Ekebergsletta, at holdeplassen er der. Det er ikke alltid slik at man bare ser på kost og nytte når vi planlegger transportsystemet. Noen ganger er det hensynet til eldre og forflytningshemmede som må vektlegges, sier Berg.

Vil du sette deg mer inn i saken?

Les mer om

 1. Ruter
 2. Trikk
 3. Buss
 4. Kollektivtransport
 5. Samferdsel