Oslo

- Veiprising er svaret

Biltrafikken vil vokse mer enn hva veiene kan ta unna. Veiprising blir nødvendig, mener forskerne.

Politikerne i Oslo og Akershus er enige om at trafikantene på en eller annen måte må betale også etter at bomringen skulle vært borte i 2007. Rådet fra forskningsleder Harald Minken ved TØI er klart:— Veiprising er svaret for å dempe trafikkveksten i Oslo-området. Uten prising blir det veldig vanskelig å få mange nok over fra bil til kollektivtrafikk, sier Minken.- Men er kollektivplanene gode nok til å ta imot bilistene?- Ikke i dag. Jeg avventer planene i Oslopakke 3.Samferdselsbyråd Peter N. Myhre (fr.p.) er enig i at det ikke er mulig å bygge seg ut av trafikkveksten i Oslo.- Men det må fortsatt investeres i veiutbygging. E18, Mosseveien og Vestkorridoren blir viktige, sier Myhre, som har liten tro på veiprising. - Jeg er redd for den sosiale dimensjonen. Jeg tror vi må prise veldig høyt for å presse folk ut av bilen. Dermed kan de veletablerte kunne få veiene i fred, mens de som har mest bruk for bilen, blir presset ut.

Les også

  1. 4 milliarder for bedre flyt