Oslo

Oslo-sykehus har brukt nær én milliard på å leie lokaler - har selv 45.000 m2 stående tomt i byen

Titusenvis av kvadratmeter med Oslo universitetssykehus' egen bygningmasse står tom og ubrukt, blant annet på grunn av mange år med manglende vedlikehold. Samtidig har de årlige utgiftene til å leie lokaler økt til over 200 millioner kroner.

Denne høyblokken på Sinsen er eid av Oslo universitetssykehus. De fleste av de 11 etasjene står tomme og ubrukte, og har gjort det de siste fem årene. - Vi har vurdert å ta bygningen i bruk til journallager, men den er ikke sterk nok til dette, sier direktør Geir Teigstad ved Oslo sykehusdrift.
  • Henning Carr Ekroll
    Henning Carr Ekroll
    Nyhetssjef

Se oversikt over alle de både tomme og innleide lokalene nederst i saken.

På et tomt kontorgulv i første etasje i den 11.-etasjers høyblokken på Sinsen står rundt et dusin flatskjermer og noen PC-er og støver ned.

På et bord i 10. etasje ligger en Aftenposten-utgave fra 2004.

I denne bygningen, eid av Oslo universitetssykehus (OUS), er det mørkt i alle etasjer med unntak av én, som fortsatt er i bruk til kontorer.

Denne bygningen har, i likhet med flere andre i området, stort sett stått tom de siste fem årene. De forlatte etasjene utgjør en del av over 77.000 m² med OUS-eid bygningsmasse som står ubrukt og ofte til forfalls.

Av disse er ca. 45.000 m² tilknyttet sykehusområdene i Oslo: På Sinsen, Ullevål, Gaustad eller Montebello, viser OUS' egen oversikt.

Til sammenligning er den tomme Høyblokken i Regjeringskvartalet på totalt 19.400 m²

_MG_7377-IWJy6wEkDu.jpg

Har brukt nærmere én milliard på leie

Det enorme vedlikeholdsetterslepetpå deler av Oslo universitetssykehus' nærmere én million kvadratmeter med bygninger har vært et tema gjennom mange år. Det er anslått at helt grunnleggende, kritiske oppgraderinger alene vil koste 3,35 milliarder kroner.

Samtidig har det vært en markant økning i utgiftene til innleide lokaler:

Siden 2010 har sykehuset brukt 970 millioner kroner på dette. I et internt notat om neste års budsjett er det foreslått å bruke 244 millioner kroner, og det er varslet at summen vil øke ytterligere i 2017.

Saken fortsetter under grafikken

— En årsak til dette er at vi mangler investeringsmidler til å bygge nytt eller renovere, og at mye av bygningsmassen ikke er egnet til moderne sykehusdrift. Det er også situasjoner der vi leier fordi vi ønsker å samlokalisere enheter ved sykehuset, sier direktør Geir Teigstad ved Oslo sykehusdrift.

- Hvorfor blir ikke mer av det arealet som står tomt over tid solgt eller utleid?

— Vi har solgt mye de siste årene, blant annet over 600 leiligheter og ti barnehager som har vært i OUS’ eie, sier Teigstad.

For fem år siden var det også meningen at deler av Aker sykehus skulle selges. Det ble det ikke noe av, og hva som skal skje videre med de tomme bygningene er i dag uklart.

Geir Teistad er direktør ved Oslo sykehusdrift.

I budsjettdokumentet for 2016 tegner sykehusledelsen et dramatisk bilde av tilstanden i deler av bygningsmassen:

«I noen tilfeller har det vært behov for å flytte ut av arealer som er i en slik forfatning at det ikke er forsvarlig, hverken økonomisk eller med tanke på pasient— og ansattsikkerhet, å benytte lokalitetene i den stand de fremsto i».

Et eksempel på dette er på Radiumhospitalet, hvor et av sykehusets høyhus er i så dårlig stand at det trolig må rives.

Tillitsvalgt: – Veldig dårlig bruk av offentlige midler

Deltas hovedtillitsvalgte Grunde Beisland reagerer på de økte utgiftene til innleide lokaler, og mener sykehuset bør prioritere å ivareta bygningene de allerede eier.

- Jeg synes det er veldig dårlig bruk av offentlige midler. Mange av disse lokalene kunne vært brukt på en bedre måte, så lenge man ikke klarer å kvitte seg med dem, sier han.

I Forskningsveien på Gaustad leier OUS-ledelsen moderne kontorlokaler.

OUS-ledelsen overleverte tidligere i desember tre forslag om hvordan et nytt Oslo universitetssykehus vil kunne se ut – til en kostnad mellom 26 og 53 milliarder kroner. Men uansett hvilket alternativ man går for vil byggestart først være en gang etter 2020.

Les mer om dette:

Les også

  1. Slik blir fremtidens sykehus i Oslo

  2. Leger om nytt Oslo-sykehus: – Kostbart, krevende og tar for lang tid.

Det betyr at sykehuset må klare seg med dagens bygninger i lang tid fremover.

Aasmund Bredeli, som er foretakstillitsvalgt for legene på Oslo universitetssykehus, kaller utviklingen med økte leiekostnader parallelt med at OUS egne lokaler står tomme for «veldig trist».

— I praksis skyver vi bare på problemene – så lenge vi har lokalene, bør de primært utnyttes av oss selv, sier han.

OUS: Ikke mulig å bare bruke eide lokaler

I et internt budsjettnotat skriver OUS' ledelse at det har vært gjort tiltak for å renovere og forbedre egne lokaler, men at «presset på OUS er dog så stort at det ikke har vært mulig, ei heller ikke i alle tilfeller økonomisk forsvarlig, å utelukkende benytte eide lokaliteter til sykehusets formål.»

- Hvilke kost-/nytte-analyser gjør dere når dere vurderer leie opp mot bruk av egne lokaler?

— Vi har gjort noen slike analyser. Slik situasjonen er nå er det ikke så stor forskjell på å leie opp mot å eie, sier Teigstad.

OUS er ikke alene:

Les også

Forsvarsbygg leier kontorer for 17 mill. i året i Oslo sentrum. 300 meter unna står deres egne lokaler tomme og forfaller.

Sykehusledelsen mener også det er en stor utfordring at rundt 25 prosent av sykehusets bygninger er verneverdige. Dette gjelder blant annet Gaustad sykehus, der 10.000 m² står ubrukt.

— Etter moderne målestokk er dette ubrukelige lokaler, og dette gjør det krevende å avhende. Dette er ikke bygninger vi vil bruke mye penger på å pusse opp, fordi det vil være mye mer kostbart enn å rive og bygge nytt.

- Men hvis staten ikke skal ivareta sine egne vernede bygninger, hvem skal da gjøre det?

— Det er et godt spørsmål, som man gjerne kan stille til flere. Vi tildeles en viss ramme til å drive sykehuset for, og må prioritere pasientbehandling først, sier Teigstad.

På Gaustad er det mørkt i vinduene i flere av bygningene OUS eier. Her står 10.000 m2 ubrukt.

Forsker: – Sykehuset har prioritert «eventyrplaner»

Burde vurdert mer jordnær strategi.

Tarald Rohde er seniorrådgiver ved SINTEF Helse og har forsket spesielt på sykehusplanlegging. Han mener Oslo universitetssykehus (OUS) i for stor grad har fått jobbe med det han omtaler som «eventyrplaner» om et nytt, samlet storsykehus på Gaustad.

— Det er en «mens gresset gror, dør kua»-situasjon, der man bruker mye penger på overordnede planer, men kanskje burde hatt en mer jordnær strategi, sier Rohde, og forklarer hva han mener med dette:

— Det innebærer for eksempel at man burde sirkle inn de bygningene man fortsatt vil bruke, og holde disse ved like, mens man forsøker å selge eller leie ut det som det ikke er bruk for.

OUS arbeidet lenge med en løsning der all virksomheten skulle samles i et kjempesykehus på Gaustad, men dette ble lagt på is da det ble klart at det ikke fantes politisk flertall. Nå jobbes det med tre ulike alternativer, men ingen av disse vil ha byggestart før etter 2020.

Rohde understreker samtidig at OUS har en rekke gamle bygninger som det er lite hensiktsmessig å bruke til medisinsk virksomhet.

— Det gjelder selv om disse pusses opp, sier han.

Her leier OUS lokaler – og her står det tomt (trykk på punktene i kartet for mer info)