Byråden: Lover å løse brannsaken for naboene på Grefsen

– Vi kan ikke sette folk som har mistet hjemmet sitt i en håpløs situasjon, sier byråd Hanna Marcussen. Hun lover å løse saken for villaen som brant på Grefsen.

Byråd for byutvikling Hanna Marcussen griper nå inn i bevaringssaken i villaen som brant på Grefsen.

Huset brant. Og beboerne i de fem leilighetene kan bli sittende med en ekstraregning på over fire millioner. Fordi en usynlig tømmerkonstruksjon skal bevares.

Flere har reagert etter at Aftenposten fortalte historien om den verneverdige sveitservillaen på Grefsen:

Lederen i byutviklingsutvalget, James Stove Loretnzen (H), ba byråden instruere etatene om å løsne på kravene. Riksantikvar Hanna Geiran mente kommunen går utover sine fullmakter med så strenge krav i en bygning som ikke er fredet.

Svekker troverdigheten

Men nå lover byråd Hanna Marcussen (MDG) å finne en løsning.

Da hun fikk se dokumentene i saken, tenkte hun umiddelbart at den ikke kunne bli stående.

– Disse menneskene er kommet i en håpløs situasjon. Hjemmet deres har brent. Dette må vi finne ut av, fastslår hun.

Marcussen er utdannet arkeolog og svært opptatt av kulturminnevern. Hun mener Byantikvaren generelt gjør en strålende jobb. Men som student ble hun drillet i å huske at vern må være forståelig.

– Det er utrolig viktig at vi får folk med på å se verdien av å verne.

– Det tror du ikke de gjør i dette tilfellet?

– Nei. Ikke når noen får helt uforutsette kostnader det blir umulig å håndtere. Det svekker troverdigheten når det gjøres for vanskelig for folk.

Sveitservillaen hadde store skader på innsiden etter brannen. Forsikringsselskapet nektet å ta ekstraregningen for å bevare alt.

Må gå en ny runde

Marcussen er klar på at kravet om å bevare de gamle tømmerkonstruksjonene må frafalles. Nøyaktig hvordan det kan skje vil kreve noen dagers dialog med etatene.

– Det er flere veier til mål, sier hun.

Hun mener det beste vil være å legge opp til en ordinær saksgang. Det er nemlig ikke gjort noe formelt vedtak i byggesaken.

Disse tømmerveggene er stridens kjerne. De vil ikke være synlige, og må uansett forsterkes med stål for å fungere som bærekonstruksjon.

Bør få rive og bygge kopi

Beboernes arkitekt søkte om å rive den skadede bygningen til grunnmuren og bygge en nøyaktig kopi. Uten å foregripe saksbehandlingen, mener Marcussen det trolig er løsningen.

Hun legger ikke skjul på at saken er spesiell. Vanligvis griper kommunen inn når ting som burde vært tatt vare på, får forfalle.

– Dette er noe helt annet. Beboerne har vært forsikret og i god tro. Og de har vært opptatt av å gjøre det de skal ved å bygge opp så likt som mulig.

Så tilføyer hun at også forsikringsselskapene må gå i seg selv og se hvilke situasjoner de setter folk i.

Beboerne i de fem leilighetene, her Bjørn David Fevåg og Stephanie Ferrero, fryktet økonomisk bevaringskravet ble opprettholdt.

Lykkelige beboere

Eivind Berstad er styreleder i sameiet som brant.

– Jeg må nesten summe meg litt, utbryter han når han får høre byrådens uttalelser.

Han har knapt fordøyet Riksantikvarens støtteerklæring. Nå øyner han for alvor håp om at saken kan løse seg.

– Det viser at det nytter å slåss. At vi blir trodd og støttet er ekstremt viktig for oss, sier han.

Både han og naboene er klar over at svært mye gjenstår før de kan flytte tilbake.

Men nå skal de tillate seg å være glade.