Så mye sparer du ved å kjøre elbil

Det er duket for politisk dragkamp om elbilfordelene. Vegdirektoratet skal nå si om elbilene fortsatt bør få kjøre i kollektivfeltet. Aftenposten har kjørt elbil i Oslo og sett hvor mye det er å spare.

I beste fall kan bilisten spare opptil 80.000 kroner året på å kjøre elektrisk. Regnestykket er baserst på en person som kjører inn til Oslo vestfra på E18 og som har heldagsjobb og som parkerer på dyreste kommunale parkeringsplasser i sentrum.

 • Du sparer bompenger. Med vanlig fulltids arbeidsplass i Oslo utgjør en helårsbesparelse i bomringen opptil 11.000 kroner, avhengig av hvor du kjører fra.
 • Du lader bilen gratis. Strømmen betaler Oslo kommune. Besparelsen kan være 1000 kroner årlig, avhengig av forbruk.
 • Du slipper parkeringsutgifter på kommunale plasser. Avhengig av sone kan en maksimal helårsbesparelse være opptil 65.000 kroner i året på de dyreste plassene.
 • Du kan kjøre i kollektivfeltet og kan – avhengig av købildet – spare en halvtime hver dag. Har du en jobb hvor du fakturerer på timebasis, gir det deg en halv time ekstra.
 • Du sparer 2635 kroner i årsavgift sammenlignet med vanlig personbil.
  Allerede før du setter deg i bilen har du spart inn 62.000 kroner på nullmoms på en Nissan Leaf som er Aftenpostens prøvebil.

I tillegg kommer sparte bensinutgifter.

Alle fordelene

Her er en liste over samtlige av dagens elbilfordeler, hentet fra hjemmesidene til Norsk Elbilforening:

 • Gratis parkering på kommunale p-plasser
 • Gratis passering i alle landets bomstasjoner og fritak for rushtidsavgift.
 • Fri adgang til å kjøre i kollektivfeltet.
 • Årsavgiften er kun 435 kr (i 2015).
 • Gratis lading på de fleste offentlige ladestasjoner.
 • Kjøp av elbil er fritatt for engangsavgift og merverdiavgift.
 • 50 prosent rabatt på firmabilbeskatningen.
 • Gratis transport av elbilen på riksveiferger (men fører må betale).
 • Statens regulativ gir deg ekstra tillegg (10 øre i 2015) i kilometergodtgjørelsen hvis du bruker elbil.
  Politikere fra Frp, Høyre og Ap som møtte på frokostseminar arrangert av bilorganisasjonen NAF og miljøstiftelsen Zero tirsdag, mener man må diskuterere enkelte elementer av de enorme fordelene som elbilene har fått på det norske veinettet. Bruk av kollektivfeltet henger foreløpig i den tynneste tråden.
Elbilprodusenten Tesla er blitt salgsvinner i Norge i sitt prissjikt. Det pågår nå en dragkamp om alle elbilfordelene skal bestå som i dag.

NAF la frem resultater av Norges største elbilundersøkelse der hele 74 prosent av dem som hadde svart mener elbilfordelene bør bestå etter 2017. Bare 12 prosent var helt i mot. Undersøkelsen hadde hele 50.000 mennesker som grunnlag.Undersøkelsen viser også at fritak for bompenger, lav årsavgift og nullmoms var de mest tungveiende grunnene til at kjøpere valgte elbil.

Hele 38 prosent i undersøkelsen sier at de vurderer nullutslippsbil ved neste bilkjøp, 20 prosent vurderer ladbar hybrid.

— Ja, norske forbrukere har talt. Det er et stort flertall for å beholde elbilfordelene, sier Stig Sjøstad i NAF.

Ikke negativ psykologi

Han mener elbilmarkedet er helt avhengig av de politiske incentivene. Ethvert signal i den politiske debatten hvor man begynner å leke med å plukke ting fra hverandre, gir er det negativ psykologi over kjøkkenbordet. Her må man gi folk trygghet overfor det valget man allerede har gjort eller skal gjøre.

— Konklusjonen er: Dette er en suksess til nå. Folket vil ha det. Ikke rør det!

Marius Holm i miljøstiftelsen Zero mener Norges elbilincentiver er et laboratorium og en drivkraft for elbilutviklingen internasjonalt.

— Vi kommer ikke dit vi skal med utslippskutt dersom vi stopper nå. Dette er Norges bidrag til den internasjonale klimadugnaden, mener Holm.

— For å nå 2030-målene om nasjonale utslippskutt er man nødt til å komme opp i 100 prosent nye nullutslippsbiler og ladbare hybrider allerede i 2020, så vi er nødt til å elektrifisere bilparken raskt, sier Holm.

- Utfase gradvis

I politikerpanelet var det Frps finanspolitiske talsmann Gjermund Hagesæter som gikk lengst i å signalisere endringer til tross for advarselen om å så negativ psykologi til elbilkjøpernes kjøkkenbord-diskusjoner.

— Man kan begynne å utfase noen av fordelene gradvis, men elbilene er kommet for å bli, mente han.

Høyres Svein Flåtten ville ikke inn på veien videre, annet enn å fastslå at elbilpolitikken til nå hadde vært en suksess, mye større enn politikerne hadde våget å håpet på. Han konstaterte at det ikke er noe flertall for å gjøre store endringer av elbilpolitikken.

Venstres Ola Elvestuen, som også er finanspolitisk talsmann i sitt parti og som sitter i et bilavgiftsutvalg med medlemmer fra de to regjeringspartiene og de to støttepartiene, sa rett ut at det ikke var noen vei utenom å fortsatt satse på elbiler, dersom man skulle nå internasjonale klimamål. Selv blir han invitert utenlands for å fortelle andre lands parlamenter om den norske elbilsatsingen som blir oppfattet som en stor suksess.

Han lurte litt på elbilistenes bekymringsmeldinger:

— Til nå har vi bare gjort lettelser. Derfor synes jeg det er litt forunderlig med bekymring for fremtiden.

- Litt mer betrygget

Christina Bu, generalsekretær i Norsk Elbilforening, sa dette etter møtet med politikere:

— Jeg er litt mer betrygget nå enn jeg var før møtet.