Oslo

Ny sesong med omdiskuterte miljøfartsgrenser i Oslo

Miljøfartsgrensen gjeninnføres på utvalgte veier i Oslo på fredag, selv om studier viser at tiltaket ikke har noen effekt på lokal luftforurensning.

Miljøfartsgrensene gjeninnføres, men studier viser at dette ikke har noen effekt på lokal luftforurensning.
 • NTB

Miljøfartsgrense innebærer at farten settes ned til 60 km/t på utvalgte veistrekninger. Lavere fart reduserer spredning av svevestøv i vinterhalvåret når konsentrasjonen er høyest, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Fra og med fredag 1. november gjeninnføres miljøfartsgrensene.

Studier gjort ved Norges Handelshøyskole dokumenterte effekten av miljøfartsgrensen i Oslo fra 2004 til 2015. Der kommer det frem at når fartsgrensen «miljøreduseres» fra 80 til 60 km/t, reduseres kjørehastigheten kun med 5,8 km/t. Dette har ingen effekt på lokal luftforurensning, skrev Aftenposten i 2017.

Samfunnsøkonomisk taper Oslo rundt 30 millioner kroner for hver vinter der miljøfartsgrense benyttes, ifølge studiene. Dette på grunn av at titusenvis av bilister bruker lengre tid på reisen.

Miljøfartsgrensen er ett av flere tiltak for å bedre luftkvaliteten i Oslo. Vasking og feiing av veinettet, støvdemping ved bruk av magnesiumklorid og kommunens piggdekkavgift er andre virkemidler som brukes, skriver Vegvesenet.

– Det er den samlede effekten av disse tiltakene som fører til bedre luftkvalitet, sier Henrik Ness Mikkelsen i Statens vegvesen.

Miljøfartsgrensene innføres på følgende strekninger:

 • Rv. 4 Sinsen-Grorud
 • Ring 3 Ryen-Granfosstunnelen
 • E18 Hjortnes-Lysaker (gjelder hverdager fra klokken 6-22)
 • Rv. 163 Østre Aker vei Økern-Stovner.

Les også

 1. 11 har mistet lappen etter at miljøfartsgrensen ble innført

 2. Masteroppgave: Miljøfartsgrense har ingen miljøeffekt

 3. Jo da, miljøfartsgrensen virker | Høiskar, Tønnesen og Walker

Les mer om

 1. Luftforurensning
 2. Statens vegvesen
 3. Luftkvalitet