Oslo

Et lite elveløp på Frogner ble kalt «Styggedalsbekken». Nå er det blant Oslos fineste områder.

Et lite elveløp på Frogner ble kalt «Styggedalsbekken» fra gammelt av. Men da bekken ble grensen mellom Bymarka og jordene rundt, fikk den et adskillig penere navn: «Skillebekken».

Siden den ble anlagt der på slutten av 1800-tallet, har trikken på Skillebekk vært et yndet kortmotiv, som her hvor den svinger ned forbi Skillebekkparken/Olaf Bulls plass. Foto: Oslo Museum

  • Leif Gjerland
    Historieformidler

Den opprinnelige «Styggedalsbekken» sildret nedover i et gjørmete lite dalføre før den endte opp som brakkvann der det skulle komme til å hete Framnes.

Det «stygge» bekkenavnet ble imidlertid stuet vekk på byhistoriens lager fordi vi mennesker nå en gang synes det er mest ryddig å la elveløp danne grenser.

Les hele saken med abonnement