Oslo

Thomas J. Heftyes hjulbåt Sara har gjenoppstått i miniatyr

Forretningsmannen og friluftsmannen Thomas J. Heftye brukte hjulbåten Sara til å frakte den kulturelle og økonomiske elite rundt på Nøklevann i Østmarka, på 1800-tallet.

Hjulbåten Sara på Nøklevann i 1903 med Thomas T. Heftyes store dragestilvilla på Sarabråten i bakgrunnen. På «komandobrua» står Thomas T. Heftyes kone, Marie, sammen med sønnen Henrik. Thomas T. Heftye kjøpte stedet med båter etter sin far Thomas J. Heftyes død.
  • Astrid Løken
    Astrid Løken
    journalist

For over 100 år siden sank båten til Thomas J. Heftye i Nøklevann. Nå gjenoppstår hjulbåten i miniatyr.

Forfatteren og forleggeren Even Saugstad omtaler hjulbåten i boken, Sarabråten – godset i skogen, som kom ut i 2016.

Sara var en over 150 år gammel båt, 26 fot lang og med plass til 20–25 passasjerer. Hjulbåten kan minne om Skibladner (Mjøsas hvite svane, red.anm.), men ble drevet av menneskekraft.

Her er hjulbåten Sara ute på tur med en rekke kjendiser i 1874.

Før i tiden lå båten fortøyd like nedenfor eiendommen og huset til Thomas J. Heftye, ved Nøklevann i Østmarka i Oslo.

Kultureliten

På siste halvdel av 1800-tallet var det kjendiser og storfolk på Sarabråten hele tiden.

– Gjestebøkene hans, som vi i Sarabråtens venner har fått tilgang på, vitner om veldig mange celebriteter, sier Saugstad.

Maleren Hans Gude (i hvit dress) var på Sarabråten flere ganger. Her med kone og barn. Bildet er fra 1872.

Eventyrsamlerne Asbjørnsen og Moe, dikteren Bjørnstjerne Bjørnson, dramatikeren Henrik Ibsen, komponisten Ole Bull og malerne Tidemann og Gude, var blant kjendisene som besøkte Sarabråten. Også en rekke kongelige var på besøk.

Av gjesteboken går det frem at de blant annet hadde besøk av dikteren Henrik Ibsen og hans kone. Her er en liten hilsen fra Henrik Ibsen og hans kone, som takker for oppholdet på Sarabråten 26. juli 1874.

– Veldig mange av disse var nok ganske sikkert med ute i hjulbåten Sara, som var en severdighet Heftye hadde der, forteller Saugstad.

Det var tre båter på Sarabråten. Robåten Dragen, Nordlandssjekta Marie, oppkalt etter Heftyes kone Marie, og så hjulbåten Sara.

Sarabråten i 1872. Den britiske adelsmannen Samuel Talbot Hassel var på besøk med kona. Paret sees i midten. Eventyrsamleren Jørgen Moe står som nummer tre fra høyre. Fru Marie Heftye sitter ytterst til venstre.

Det første utfartsstedet

Sarabråten ble regnet som hovedstadens første utfartssted, ikke bare for inviterte, men også for folket. Rundt 1860 var det stor tilstrømning til Sarabråten. Noen ganger ble det kanskje for stor tilstrømning.

I Aftenposten 12. juli 1873 ble det rykket inn en annonse som lød slik. «Sarasbraaten kan fra 12. juli til 5. Aug. ikke besøges uden særskilt tillatelse. Adgang til Luutdalen staar fremdeles aaben.»

«Sarasbraaten kan fra 12. juli til 5. Aug. ikke besøges uden særskilt tillatelse. Adgang til Luutdalen staar fremdeles aaben.» står det i annonsen som ble rykket inn i Aftenposten. Av gjesteboken går det frem at de blant annet hadde besøk av eventyrsamlerne Asbjørnsen og Moe og maleren Hans Gude i denne perioden.

«Far var mannskap på Sara»

Selv om kultureliten koste seg på båten, var det hardt arbeid å få fart på båten.

I boken «Det begynte med Frognerseterskogen», av Andreas Vevstad, forteller Hans Børli, som bodde på plassen Sørli, i Østmarka, om arbeidet på båten.

«Far var mannskap på Sara. Det måtte to menn til for å sveive hjulene rundt, og det var så hardt arbeid at det som regel var flere mannskap som skiftes om det.»

Venstre foreslo nylig at det lages et Anne-Cath. Vestly-senter på Sørli i Østmarka.

Senket i Nøklevann

Heftyes sønn, som også het Thomas, overtok stedet og båtene.

Rundt 1900 skulle Aker kommune ha Nøklevann som drikkevannskilde. Junior fikk beskjed om at båtene måtte vekk fra drikkevannskilden. Historien vil ha det til at han ble tilbudt en 50-lapp for båten, noe Thomas syntes var et skambud.

– Han skal da ha gitt ordre til en av tjenesteguttene sine om at båten skulle hugges opp. Båten ble tauet midtfjords. Det ble hugget hull i bunnen, og båten ble senket, forteller Saugstad.

Norsk Maritimt Museum har søkt etter båten, men fant henne ikke.

Sarabråtens venner har fått båtbyggeren Knut K. Gransæther til å bygge en tro kopi av hjulbåten Sara.

Laget etter bilder

Sarabråtens venner har fått støtte fra Sparebankstiftelsen til å få bygget en modell av Sara. Båtbygger Knut Gransæther, som har bygget store og små båter i en årrekke, påtok seg oppdraget. Båten er bygget på bakgrunn av bilder, og skal avdukes i konfirmantsalen i Bøler kirke 5. september kl. 19.

– Gransæther har laget en meget tro kopi, sier Saugstad.

Les mer om

  1. Oslo
  2. Østmarka