Syklist påkjørt – lastebilsjåfør dømt for uaktsomt drap

En 42 år gammel mann må sone 60 dager i fengsel etter å ha kjørt på Karine Wang (38) i Bjørvika. Hun omkom på stedet.

En hvitmalt sykkel ble satt opp i en periode på ulykkesstedet – krysset Langkaia/Operagata.

Aktor hadde lagt ned påstand om fengsel i 90 dager, men Oslo tingrett har nå konkludert med at 60 dager er passende straff for sjåføren.

Karine Wang hadde startet sykkelturen hjemover til Ås en torsdag i september i fjor da hun ble påkjørt av en lastebil på 15 tonn. Ulykken skjedde i krysset Langkaigata og Operagata, rett ved Operaen i Bjørvika. 38-åringen omkom på stedet.

Havnet i sjåførens blindsone

Sjåføren kjørte i nordgående felt nedover Langkaia mot krysset Operagata. Her stoppet han på rødt lys og hadde et opphold der på rundt 40 sekunder, ifølge dommen. Et videokamera fanget opp at Wang kom opp i sykkelfeltet på høyre siden av lastebilen på sin elsykkel.

«Hun stoppet da helt kort, eller gled videre på grønt lys. Da det ble grønt, ble det foretatt en krapp sving av tiltalte til høyre, og etter kort tid kolliderte lastebilen med avdøde», heter det i dommen. Hun var da i sjåførens blindsone.

Karine Wang (38) omkom i ulykken i Bjørvika for ett år siden.

Retten finner bevist at kollisjonen fant sted 1–2 meter foran gangfeltet. 38-åringen skal da være i ferd med å sykle forbi lastebilen før lastebilen begynte å svinge til høyre. Kvinnen falt av sykkelen i sammenstøtet, havnet under lastebilens venstre hjulsett og ble overkjørt.

Kjørte i 15 km/t

Ifølge dommen hadde lastebilen en fart på 15 km/t da påkjørselen skjedde. 42-åringen har tidligere forklart at han sjekket alle tilgjengelige speil før han kjørte ut i krysset.

Retten mener likevel at han «burde vært enda mer aktsom og oppmerksom i forhold til blindsoneproblematikk».

Politiadvokat Eric Lindset, som var aktor i saken, hadde lagt ned påstand om 90 dagers fengsel, men retten kom til at 60 dager er en passende straff. De vektlegger blant annet lastebilens relativt lave fart.

Lindset hadde ikke finlest dommen da Aftenposten tok kontakt.

– Konstatering av skyld er i overensstemmelse med påstanden som ble nedlagt, sier han.

Det er foreløpig uavklart om dommen blir anket.

Forsvarer: Han oppfylte sine forpliktelser som sjåfør

Sjåføren, som er polsk statsborger, har hele tiden nektet straffskyld for ulykken. I tillegg til straffen på 60 dager mister han førerkortet for tre år. Han slipper derimot å betale oppreisning til fornærmedes familie. Dette fordi 42-åringen ifølge dommen ikke har «opptrådt grovt uaktsomt».

– Han mener at han ikke hadde mulighet til å oppdage syklisten fordi hun var i blindsonen hans. Han har oppfylt sine forpliktelser som sjåfør. Vi konstaterer også at straffen ble lavere enn aktors påstand. Han er også glad for at han slipper å betale oppreisningserstatning, sier Harald Jahren, som er forsvarer for sjåføren.

Hvorvidt han kommer til å anke dommen, er ennå ikke avgjort.

– Jeg skal nå gå igjennom dommen og snakke med min klient. Vi har to uker på oss til å avgjøre ankespørsmålet, sier Jahren.

Dette krysset i Bjørvika utbedres for å unngå konflikter mellom syklister og biltrafikk.

Ulykkeskrysset utbedret

Aftenposten skrev nylig at Operagata/Langkaia er et av kryssene som utbedres i en større opprustning av sykkelveier i Bjørvika.

Blant annet skal syklister som skal rett frem i krysset, aldri få grønt lys samtidig som høyresvingene bilister får grønt lys.