Oslo utreder eget friområde for rusmisbrukere . Men Uteseksjonens leder advarer mot forslaget.

Elgsletta på Grønland er blitt lansert som mulig plassering for et fremtidig friområde for hovedstadens rusmiljø.

Her, langs Akerselva på Grønland, kan et friområde for rusmiljøet havne – hvis Foreningen for human narkotikapolitikk får det som de vil.

Politiet sliter med å holde lov og orden i Oslos åpne rusmiljø. Aftenposten rapporterte denne uken at miljøet nå vokser igjen. Særlig alarmerende er økningen i antall unge som oppsøker de tunge narkotikamarkedene.

Samtidig jobber Velferdsetaten i Oslo kommune med å utrede et utendørs værested for byens gatenarkomane. Flertallet i bystyret vedtok for et år siden å undersøke mulighetene og effektene ved å etablere et såkalt friområde.

Lanserte Elgsletta

Forslaget om et avgrenset «friområde» kom opprinnelig fra Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN), som lanserte Elgsletta som sitt alternativ for et prøveprosjekt.

Den grønne flekken langs Akerselva ligger sentralt på Grønland, nær sprøyterommet og flere andre institusjoner, men samtidig for seg selv.

– Et slikt værested vil gjøre miljøet mindre tilgjengelig for dem som ferdes i sentrum. Det er forebyggende når man ikke havner i miljøet kun ved å ferdes i sentrum, men må aktivt oppsøke dem på deres eget område, sier Arild Knutsen i FHN.

Brukerforeningen mener fordelene er mange:

  • Politiet sparer ressurser ved at de ikke har konstante aksjoner mot rusmiljøet, men kan patruljere og rykke ut til et avgrenset område.
  • Mulig å slå målrettet ned på selgere som spekulerer i å tjene penger på vanskeligstilte.
  • Lavterskeltiltakene slipper ansamlinger av brukere ved deres innganger. Oppsøkende arbeid blir mer målrettet.
  • Næringslivet sparer penger, slipper ansamlinger og uønsket adferd utenfor deres lokaler eller i deres område.
  • Brukermiljøet får mer positiv indre justis, økt respekt, bedre helse og mer trygghet.
Les også

Arild Knutsen om et eget område for rusmisbrukere: – Ingen vil ha et lovtomt rom

Ny byråd mer åpen

– Det er overilt og kanskje litt dumsnilt å etablere et fristed i Oslo, sa tidligere helsebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) om forslaget i 2018.

Også Frelsesarmeen advarte mot å etablere et friområde. Men Omar Samy Gamal (SV), den nye byråden for arbeid, sosiale tjenester og mangfold, er ikke like avvisende.

– Jeg mener det er viktig å få dette grundig belyst slik at vi ikke forhaster oss, men har mer kunnskap før det kan tas en avgjørelse, uttaler byråden.

Les også

Nå blir det lov å røyke heroin på sprøyterommet

– Det siste vi trenger

Børge Erdal, leder for Uteseksjonen i Oslo kommune, er ikke begeistret for det opprinnelige forslaget om et værested på Elgsletta.

Børge Erdal

– Min holdning er at det er en veldig dårlig løsning å etablere enda flere samlinger av rusmiljøer i dette området. Det siste jeg mener vi trenger i Oslo sentrum er at det tilrettelegges for et åpent rusmiljø i et bo- og oppvekstmiljø, som fra før har sine utfordringer.

Det finnes i dag nærmere ulike 40 rustiltak i sentrum. Erdal mener ressursene bør settes inn på å utvikle gode hjelpetiltak lokalt i bydelene, slik at man sprer det åpne rusmiljøet.

Han viser til ønsket om flere desentraliserte tiltak i byrådets strategiske plan for rusfeltet.

– Men ville ikke et etablert samlingssted gitt mer oversikt og kontroll for politiet?

– Erfaringene tidligere fra Oslo og andre byer er vel det motsatte, at miljøene vokser ut av kontroll. Oversikt får politiet gjennom systematisk tilstedeværelse, og vi på hjelpesiden ved å ha tilrettelagte tilbud som treffer brukergruppene. Ikke gjennom overvåking og kameraer.

Han legger til at Uteseksjon skal bidra i utredningen, og han håper arbeidet gir politikerne kunnskap til å ta gode valg.

– For øvrig trengs ikke bare helsehjelp, men også tilbud om arbeid, bolig, aktiviteter og nettverk, sier Erdal.

Les også

Med ballbinger, skøytebaner og klatreanlegg skal de løfte et av byens mest belastede områder

Thon med egne flytteplaner

Deler av næringslivet er positive til forslag om å flytte rusmiljøet.

Thon Gruppen har mange eiendommer i sentrum, blant annet Gunerius-senteret. Sikkerhetssjef Ola Stavnsborg i Thon er oppgitt over politiets innsats mot narkotikaomsetning og vold i Brugata hvor senteret ligger. Brugata er i dag hovesamlingssted for gatemiljøet.

– Vi har vært inne på tanken om at vi rett og slett skulle lage et slikt område selv. Ikke et fristed, men et mer egnet og tryggere sted for de svakeste i miljøet.

Vil høre brukere og beboere

Kommunens rapport om et værested for rusmiljøet skal være ferdig før 1. juni.

– Mandatet vårt er å levere en utredning som skal drøfte argumenter for og imot et utendørs værested, forklarer Merete Hanch-Hansen, leder for forebygging og sentrumsarbeid i Velferdsetaten.

Etaten skal hente inn synspunkter fra forskere og fagmiljø og bruker- og pårørendeorganisasjoner. Men også fra politiet, næringsliv og beboere.

– I løpet av våren skal det også gjennomføres et stormøte med sentrumsbydelene, møte for innbyggere, næringsliv og foreninger som i dag gjør seg erfaringer med åpne rusmiljø, opplyser Hanch-Hansen.

– Er «Elgsletta» et alternativ i utredningen?

– Det ligger ikke i vårt mandat å foreslå en geografisk plassering. Vår utredning skal gi et godt og solid kunnskapsgrunnlag som blant annet skal gi nødvendig innsikt til å vurdere for eller imot et utendørs værested.

Ida: – Tryggere med et politiregulert værested

Ida forteller at Elgsletta i dag brukes som «skytested» for tunge rusbrukere. Hun mener det er mange fordeler med å flytte det åpne rusmiljøet hit.

Ida er en av Oslos rusavhengige. Historien om hennes tilbakefall har engasjert Aftenpostens lesere.

22-åringen støtter forslaget om et område for rusmiljøet, regulert av politi, helsepersonell og vektere.

– Jeg tror det ville blitt mindre vold, og langt sikrere for rusmisbrukerne.

Hun tror rusmiljøet vil være mindre til sjenanse på Elgsletta, både for naboer og folk i sentrum.

– Dilemmaet er hvem som skal få være der. Kun tunge rusavhengige eller unge som er ute for å handle hasj?