Oslo

Osloelevene er best i landet i engelsk

How du you do? Jo takk, helt greit, svarer skolebyråd Torger Ødegård.

Osloskolen er best i landet på å følge opp resultatene fra nasjonale prøver, mener skolebyråd Torger Ødegard (H). Her på besøk på Ila skole. Foto: JON-ARE BERG-JACOBSEN

 • Espen Hofoss

— Det er fantastiske resultater - de beste noensinne for Oslo kommune. Rektorene, lærerne og eleven har gjort en veldig god jobb, skryter skolebyråd Torger Ødegård (H).

Tirsdag ble resultatene fra nasjonale prøver i engelsk kunngjort. Oslo troner øverst på fylkesoversikten med 2,2 i snittscore på en skala som går fra 1 til 3. Kun Oslo og Akershus ligger over det nasjonale snittet på 2,0.

Også blant storbyene Bergen, Stavanger, Trondheim og Oslo kommer hovedstaden best ut.

Flere får «toppkarakter»

Nasjonale prøver i engelsk gjennomføres på 5. og 8. trinn, og har som mål å kartlegge elevenes grunnleggende ferdigheter. Også i fjor var Oslo landets beste engelskfylke.

— Oslo er internasjonal by. Det snakkes mange språk i Osloskolen. Men aller viktigst: vi satser på basisfag og grunnleggende ferdigheter. Det er prioritet nummer én. Dette er et resultat av den satsingen, mener Torger Ødegaard.

I 5. trinn er kun 16,1 prosent av Oslo-elevene på laveste ferdighetsnivå. 37,5 prosent av elevene er på mestringsnivå 3 — det øverste nivået. Her har det vært jevn fremgang siden 2008.

— Dette viser at elevflokken er i bevegelse. Vi så noe av det samme da resultatene for norsk lesing ble presentert tidligere i høst, sier Ødegaard. Han viser til forskere ved UiO, som mener Oslo i større grad enn andre kommuner klarer å utjevne sosiale forskjeller i skolen og løfte dem som har det dårligste utgangspunktet.

- Dette er den største forskjellen på Osloskolen og resten av landet. Vi satser på basisferdigheter, men vi er også gode på å følge opp resultatene fra nasjonale prøver. Kartleggingen er en ting, men den viktigste jobben er oppfølging av skoler og elever etter at resultatene er kunngjort, mener Ødegaard.

- Er resultatene et uttrykk for generell bedring, eller viser det bare at skolene blir stadig flinkere i å trene elevene for å gjøre det bra på slike prøver?

— Vi må huske på at nasjonale prøver måler i hvilken grad elevene kan grunnleggende ferdigheter - om de når målene i læreplanen. Sånn sett tester prøven kjernekunnskapen hos elevene. Alle er enige om at kvaliteten på de nasjonale prøvene er blitt veldig god. Jeg mener prøvene gir oss viktig tilbakemelding.

Høy deltagelse

Oslo har tidligere fått kritikk for at de fritar flere elever fra nasjonale prøvere enn det som er vanlig ellers i landet? Det stemmer ikke, mener Ødegaard.

Les også

Oslo-elever best på lesing

— Her finnes det klare regler. Oslo har mange elever som ikke følger den ordinære læreplanen, for eksempel fordi de får spesialundervisning. For alle disse elevene skal rektor gjøre et vedtak på om vedkommende skal ta nasjonale prøver. Regelen er at eleven skal ta nasjonale prøve dersom hun eller han har utbytte av det, forklarer Ødegaard.- Vi må huske på at over 40 prosent av elevene i Oslo har minoritetsspråklig bakgrunn. Ser man på gruppen elever der man skal vurdere deltagelse i nasjonale prøver, har Oslo mye høyere deltagelse enn andre kommuner, hevder Ødegaard.

Relevante artikler

 1. OSLO

  Det er forbudt å øve til kartleggingsprøver. Bryter denne skolen forbudet?

 2. DEBATT

  Grunnleggende ferdigheter blir ikke vektlagt nok i Oslo-skolen

 3. NORGE

  Norske 5.-klassinger best i Norden i matematikk

 4. NORGE

  Oslos skolebyråd lover flere lærere

 5. OSLO

  Forskere skal finstudere osloskolen

 6. KRONIKK

  Det blir altfor enkelt å legge skylden på skolepolitikken for det som skjer i Oslo-skolen