Oslo

Politisk enighet om Filipstad-utbygging: – Uten avtale nå ville det tatt 25–30 år å utvikle området

Venstre støtter byrådets omdiskuterte Filipstad-planer mot at cruisekai droppes og 40 andre punkter endres.

På Filipstad skal det bli boliger, park og sjøbad. Fra venstre: Trine Dønhaug, gruppeleder i SV, Håkon Riekeles, nestleder i Oslo Venstre, Hanna Marcussen, byråd for byutvikling i Oslo kommune (MDG), bystyrerepresentant Line Oma (Ap) og Venstres gruppeleder Hallstein Bjercke. Foran: byrådsleder Raymond Johansen (Ap).
 • Caroline Enge

– Jeg er veldig glad og stolt over at vi nå kan transformere Filipstad. Saken har ligget på vent i over ti år, så det er fantastisk viktig å greie å komme til enighet, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Planene for hvordan området på Filipstad ved Aker brygge i Oslo skal brukes, har vært diskutert i lang tid. Da flere opposisjonspartier i bystyret meldte at de ville si nei til byrådets nyeste forslag i mai, så det ut til at utviklingen av området ville bli utsatt nok en gang.

Nå har imidlertid det rødgrønne byrådets planer blitt reddet av Venstre.

– Vi har hatt samtaler i noen uker, som så er blitt til konkrete forhandlinger. Vi kom frem til en løsning 2. pinsedag, sier nestleder i Oslo Venstre og bystyremedlem Haakon Riekeles.

Les også

Like greit å begynne på nytt på Filipstad | Andreas Slettholm

Vil flytte park – ikke med i avtalen

Venstre har nå inngått en avtale med byrådet om endringer på hele 40 punkter i reguleringsplanen. Det inkluderer blant annet:

 • Cruisekaien tas ut av planen
 • Fergeterminalstrukturen i hele Oslo skal utredes
 • Området ved Kongen Marina skal åpnes opp og tilrettelegges for byliv
 • Privatbilisme skal begrenses mest mulig i utformingen av nye Filipstad allé
 • Tiltak for flere rimelige boliger
 • Dersom områder i planen som åpner for grøntarealer blir brukt til noe annet, må det erstattes av andre grøntområder.

I tillegg vil de se på muligheten for å flytte den planlagte skolen og flerbrukshallen slik at den store parken blir mindre værutsatt.

– Dette blir den største parken som er anlagt i byen på flere tiår. Men den er litt feil plassert, sier Haakon Riekeles i Venstre.

Likevel er ikke flytting av parken en del av avtalen. Det vil bli avgjort i detaljregulering om det er mulig å endre plasseringen.

Slik så det opprinnelige forslaget for Filipstad ut: Med en stor fremtidig fergeterminal og en stor åpen park ut mot sjøen, med boligområder innover.

Kritiske til «foreldet» plan

– Det ville sett mørkt ut om vi skulle starte på nytt nå. Det vil allerede ta 10–15 år å utvikle Filipstad. Om planen ble sendt tilbake, kunne det blitt 25–30 år. Det er jeg takknemlig for at vi slapp, sier Raymond Johansen.

– Det var viktig for oss, men også for Oslos befolkning, å komme i gang nå. Omsider kan vi gjøre Filipstad til en foregangsbydel for grønn og klimavennlig byutvikling. Det blir også sjøbad, og det ser vi jo på varme dager som dette at vi trenger i Oslo, sier byråd for byutvikling, Hanna Marcussen (MDG).

Kritikken av byrådets planer gikk blant annet på at den ytterste delen av området skulle brukes til cruisekai og dermed også måtte avstenges og skjermes på grunn av støyen fra båtene.

Andre mente den planlagte parken var uheldig plassert. Også høyden og prisnivået på de planlagte boligene ble kritisert.

– Viser de mange tilleggene fra Venstre at planen dere la frem, faktisk ikke var så veldig god?

– Planen ble utarbeidet for mange år siden, og vi har gjort en del arbeid fra byrådets side. Den var et godt grunnlag, men vi er enige om at innspillene fra Venstre gjør den enda bedre, sier Hanna Marcussen (MDG).

Les også

Arkitekter vil ha omkamp om Filipstad, mener kommunens plan er for dårlig

Filipstad blir ofte kalt «indrefileten» i Oslofjorden. I dag brukes området til fergeterminal og lager.

Foreslår å samle fergene ved Kongshavn

– Den største seieren er at vi har fått byrådet med på en fullstendig utredning av hvordan fergeterminalene er organisert i Oslo. Vi ønsker å se på muligheten for å samle dem på Kongshavn. Uten at fergeterminalen tar den beste delen av tomten, kan man potensielt få en helt annen utnyttelse av området, sier Haakon Riekeles i Venstre.

I det opprinnelige planforslaget het det at «det tillates en utfylling på inntil 40 dekar for etablering av cruisepir for ett eller to store cruiseskip på inntil 320
meter». Dette punktet strykes.

I dag er det Color Lines Kielferge som har terminal på Filipstad. Kontrakten varer frem til 2036.

– Det er Oslo havn som leier ut terminalene, og det er de og bystyret som bestemmer hvor de skal ligge. Enten kan leietagerne gå med på det eller så vil de få beskjed om at kontrakten ikke blir fornyet når den går ut i 2036.

De anslår at utredningen av havnene vil ta mellom 1–2 år.

Les også

Byrådet i Oslo vil fjerne tre av fire cruisekaier

Vil samarbeide mer med Venstre

Siden byrådspartiene Ap, SV og MDG bare har 27 av 59 mandater i bystyret, trenger de alltid støtte fra minst ett annet parti. Venstre mener de har valgt «en bedre strategi» enn resten av opposisjonen i denne saken.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og Venstres gruppeleder Hallstein Bjercke signerer avtalen som sikrer flertall for byrådets planer på Filipstad.

Etter valget i fjor tilbød både Rødt og Venstre å sikre det rødgrønne byrådet flertall. De har ikke et formelt samarbeid med noen av dem, men en «intensjonsavtale» med Rødt om å samarbeide om saker.

– Åpner dette for at Ap og byrådet vil samarbeide mer med Venstre i Oslo i fremtiden?

– Ja, dette er veldig positivt. Ikke minst i store byutviklingssaker har det vist seg å være problematisk å få et samarbeid med Rødt. Jeg er veldig glad for at Venstre har vært med og vil ikke utelukke at det blir mer av det i store saker fremover, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Saken skal behandles i et ekstraordinært bystyremøte før sommeren, trolig 24. juni.

Les mer om

 1. Byutvikling
 2. Oslopolitikken
 3. Filipstad
 4. Oslo havn
 5. Utbygging
 6. Cruiseskip
 7. Byrådet (Oslo)