Vil ha nye forhandlinger om Oslopakke 3

Høyre og Venstre mener Byrådet bryter avtalen om Oslopakke 3. De vil nå sende handlingsplanen tilbake til ny behandling, for å sikre byggingen av den planlagte Røa-tunnelen.

Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg vil sikre at Røa-tunnelen blir bygget.
  • Arve Henriksen

Enigheten om den såkalte Oslopakke 3 står i fare. Det skjer etter at byrådet har utsatt byggingen av Røa-tunnelen i sitt forslag til handlingsplan for Oslopakke 3 de neste fire årene. I dag ble saken behandlet i samferdselskomiteen i Oslo kommune. Her fikk Høyre og Venstre komiteen med seg på å sende handlingsplanen tilbake til byrådet.

– Det vi reagerer på er at byrådet har fjernet et krystallklart avtalepunkt om at Røatunnelen skal bygges, og på den måten setter hele avtalen i spill. Det er veldig uheldig. Dette er en avtale som har tjent Oslo godt, sier Eirik Lae Solberg (H), leder av Samferdsels- og miljøkomiteen i Oslo bystyre til Aftenposten.

Oslopakke 3 består av en rekke samferdselsprosjekter, som ny T-banetunnel, Fornebubanen og E18 Vestkorridoren. Den er et samarbeid mellom Akershus, Oslo og Statens vegvesen.

Følger ikke opp

I forslaget fra Høyre og Venstre heter det at byrådet ikke har fulgt opp den avtalefestede enigheten i Oslopakke 3 fra 2016, hvor det blant annet fremgår at Røa-tunnelen skal igangsettes og finansieres senest fra 2020.

– Vi må ha Røatunnelen med, den er avtalefestet skal igangsettes og finansieres fra 2020, sier Lae Solberg til Aftenposten.

I forslaget til komiteen heter det at Høyre og Venstre ikke kan godta at byrådspartiene skyver igangsetting og finansiering av Røa-tunnelen ut i det uvisse til en gang etter 2023. Og at dette er et klart brudd på avtalen byrådspartiene også undertegnet på.

Trafikken i Røa-krysset blir ikke mindre med det første. Tunnel her har vært viktig for Høyre, som truer med å trekke støtten til Oslopakke 3 dersom den ikke blir bygget.

– Dette er alvorlig. Nå har vi fått flertall for at denne saken blir sendt tilbake til byrådet. Samtidig må de sette seg ned sammen med oss for å finne en løsning innen 19. juni. Da skal denne saken opp i bystyret. Uten Høyre og Venstre så har ikke byrådet flertall for denne handlingsplanen, og da må de legge frem et nytt handlingsprogram, sier Venstres gruppeleder Hallstein Bjercke, som er nestleder i Samferdsels- og miljøkomiteen i Oslo bystyre, til Aftenposten.

– Og gjør ikke byrådet det så vil dere trekke dere fra hele avtalen?

– Jeg håper for alt i verden at vi ikke kommer dit. Derfor mener jeg vi nå må sette oss ned i ro og mak og finne en løsning, sier Bjercke.

Han legger vekt på at Oslopakke 3-avtalen er et skjørt kompromiss basert på at alle parter har gitt og tatt.

– På direkte spørsmål i komiteen fra meg, svarte byrådet at de har satt av planleggingsmidler, men ikke igangsettingsmidler. Da jeg spurte om når forprosjekt er ferdig, og når det skal igangsettes, så unnlater de å svare. Så ja, det er alvorlig, sier Bjercke.

Les også

Nye motorveiplaner i Oslo vil gi enda mer bompenger

Setter flere prosjekter i fare

Derfor haster det med å få byrådslederen og samferdselsbyråden til å sette seg ned sammen med de andre partiene for å bli enige om et handlingsprogram i tråd med avtalen fra 20165.

Slik ser vinnerforslaget ut for nye Vækerø stasjon på Fornebubanen. Frps 1.-kandidat i Oslo, Aina Stenersen, mener man bør diskutere om Fornebubanen i det hele tatt skal bygges.

I forslaget etterlyses det videre en tilstrekkelige fremdrift av en rekke andre viktige byutviklingsprosjekter, som blant annet Manglerud-prosjektet (E6 Oslo Øst) og lokket over E6 ved Furuset.

Bjercke og Lae Solberg advarer mot en
praksis der byrådet utelukkende prioriterer de prosjektene det selv prioriterer høyt og unnlater å følge opp andre prosjekter i avtalen.

Les også

Frp går ikke i byråd uten billigere bomring i Oslo

I forslaget ber de derfor om at handlingsplanen knyttet til Oslopakke 3 blir sendt tilbake til byrådet, og at byrådet så raskt som mulig fremmer et nytt forslag til handlingsprogram som følger opp Oslopakke 3-avtalen, inkludert avtalepunktet om Røa-tunnelen.

Oslos miljø- og samferselsbyråd Arild Hermstad mener dette er Høyre og Venstre på sitt mest useriøse.

– At Høyre og Venstre kan mene dette er et avtalebrudd skjønner jeg virkelig ikke. Vi er jo alt gang med planlegging av Røatunnelen. Men Oslopakke 3-avtalen slår også fast at vi også skal bygge Fornebubanen, nytt signalanlegg og ny T-banetunnel, og at bompengeinntektene skulle være langt høyere. Nå må Høyre og Venstre være ærlige ovenfor velgerne om hvilke prosjekter de vil kutte, ikke stadig komme med løfter om høyere utgifter når bompengeinntektene blir mindre, skriver han i en epost til Aftenposten.

Bør bekymre folk på Røa

Byrådsleder Raymond Johansen mener Høyre og Venstre bommer.

– Høyre og Venstre truer å stanse hele Oslopakke 3 for en tunnel som er under planlegging. Det bør bekymre også dem som bor på Røa. For uten Oslopakke-3, så stanser alle store vei og kollektivprosjekter. Jeg minner om at Høyre har styrt Oslo i 18 år uten noe annet enn fagre løfter for alle på Røa. I motsetning til dem, har vi satt i gang planlegging av tunnelen, skriver Johansen i en e-post til Aftenposten.

Nå vil han ha en skikkelig utredning av tunnelløsningen og få en kvalitetssikret pris før byrådet går i gang med bygging.

Raymond Johansen avviser at prosessen rundt Røa-tunnelen innebærer noe brudd på Oslopakke 3-avtalen.

– Det er helt i tråd med vanlig praksis og overhodet ikke noe brudd på avtalen. Røatunnelen er et komplisert prosjekt midt i et boligområde. Det er fremdeles ikke avklart om det bør bygges en kort eller lang tunnel. Vi opptatt av at færrest mulig blir berørt og vi ønsker å unngå å rive bolighus på Røa når tunnelen bygges. Jeg ville trodd Høyre også var opptatt av det, skriver Johansen.

Han mener at Høyre og Venstre, hvis de stemmer ned forslaget som nå ligger på bordet, dermed også sier nei til videre planlegging og utbygging av Fornebubanen, ny T-banetunnel, innkjøp av nye trikker og utbygging av trikkelinjer som nå skjer over hele byen.

– Hvis ikke Oslo stiller opp med sin andel til disse prosjektene, så risikerer vi at staten trekker sitt bidrag, slik de nå har gjort i Drammen, Skien og Arendal. Det spillet Høyre og Venstre nå har satt i gang er derfor meget dramatisk for Oslo. Det virker som om Høyre har fått panikk av Bompartiets gode målinger i Oslo og truer med å felle hele Oslopakke-3 på en ikke-sak. Jeg kjenner ikke lenger igjen styringspartiet Høyre. Dette er pinlig, sier byrådsleder Raymond Johansen.