Oslo

Oslo vokser i rakettfart

Hittil i år er det rekord i antall fødsler, innvandring og innflytting til Oslo. Aldri før har befolkningen økt så raskt som nå.

  • Forf>pål V. Hagesæther
  • <forf>thomas Olsen <

Oslo hadde 544 073 innbyggere 1. juli. Det er 5662 flere hoder enn for et halvt år siden. Høy innvandring, babyboom og rekordlav utvandring er hovedårsakene til at befolkningen øker, viser Statistisk sentralbyrås befolkningsstatistikk for siste kvartal. En økning som slår ut alle tidligere prognoser og beregninger.

2,0 prosent vekst

Oslo kommune laget i april en prognose som viste at det ville bo over 600 000 mennesker i byen i 2018, basert på en årlig vekst på 1,13 prosent. Hittil i år har byen imidlertid hatt en vekst på 2,0 prosent, og dersom veksten fortsetter i samme tempo vil Oslo, ifølge Aftens regnestykke, passere 600 000 allerede om fem år. Fortsetter veksten i samme tempo også etter det, vil byen i 2037 passere én million innbyggere.— En så stor vekst som to prosent tror jeg aldri Oslo har hatt, muligens med unntak av 1946 da alle skulle til byen igjen etter krigen. Men man må ta forbehold om at det vanligvis ikke er like stor vekst i andre halvår som i første, fordi det fødes flere barn om våren, sier Geir Thorsnæs, som har ansvaret for befolkningsstatistikken i Oslo kommune.Forsker Kjetil Sørlie ved Norsk Institutt for By- og Regionforskning mener deler av dagens vekst må forklares med at de unge voksne som kommer til byen for å jobbe eller studere, blir her lengre.

Opphopning av folk

— I det lange løp flytter 60 prosent ut igjen innen de er 35 år. Men tendensen er at man blir boende lenger, gjerne til man er nærmere 40. Dette fører til en større opphopning av folk i Oslo, sier Sørlie. Siden både innflyttingen fra utlandet og fra andre deler av landet i hovedsak består av unge folk, blir det ifølge Sørlie størst press på de av byens tilbud som barn og unge benytter seg av, som skoler og barnehager.

Flyttekjeder

Det er professor i samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo, Terje Wessel, enig i.- Befolkningsutviklingen henger blant annet sammen med boligutviklingen. Et av problemene er at nybygging skaper såkalte flyttekjeder, det vil si at husholdninger som flytter inn i nye boliger etterlater seg ledige boliger. Flertallet av disse boligene overtas av andre husholdninger, som også etterlater seg ledige boliger, og så videre. Dette gjør det vanskelig for kommunen å forutse behovet for barnehager og skoler i ulike deler av byen, og kan føre til for liten kapasitet ved disse, sier han.

Les også

  1. 4.660.000 bor nå i landet

  2. Mer kriminalitet, større skiller, mer nabohjelp

  3. Frykter ghettoer

  4. Ni av ti nye oslofolk er innvandrere

  5. - Positivt, men utfordrende

  6. Skal flytte hjem - en gang