Oslo

Blaff eller ny trend? Etter ti år med nedgang søker flere yrkesfag

Stadig flere gjør som Martin Nesser Halle (t.v.) og Sander Krogstad og søker seg til yrkesfag.

Trenden er brutt. For første gang på ti år er det en markant økning i antall elever som søker seg til yrkesfag i Oslo.

  • Stein Erik Kirkebøen

Trenden er brutt. For første gang på ti år er det en markant økning i antall elever som søker seg til yrkesfag i Oslo.

Veldig mange – fra statsministeren og nedover – har veldig lenge uttrykt bekymring over at ungdommen ikke søker seg til yrkesutdanningene.

Hvis ikke noe skjer, så vil vi om noen år stå overfor en dramatisk mangel på fagarbeidere. Bare innenfor byggfagene vil vi i 2030 mangle 30.000 fagarbeidere.

  • Er det råttent å oppfordre ungdom til å ta yrkesfag?
Tone Tellevik Dahl

Nå kan det se ut til at ungdommene har tatt signalene, og at noe har skjedd.

– Ja, søknadene til videregående skoler i Oslo viser en veldig hyggelig endring. Det er ti prosent økning i søknadene til yrkesfag. Og det er veldig gledelig, sier skolebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap).

Vi bryter med det en sammenhengende, nedadgående trend som har vart i ti år. Andelen elever som søkte seg til yrkesfag, sank fra 31,4 prosent for ti år siden til 21,8 i fjor. I år har 24,2 prosent av elevene søkt på yrkesfag. Økt søking til yrkesfag er et viktig mål for byrådet, og helt nødvendig om Oslo skal ha et skapende næringsliv og gode velferdstjenester. I dag er vi underbemannet i viktige yrker, og helt avhengig av kompetanse utenfra, sier Tellevik Dahl.

– En ny trend eller et blaff?

– Det vet vi ennå ikke, men siden økningen er såpass stor har jeg håp om at det kan være mer enn et blaff.

– Ungdommene har tatt signalene fra politikere og næringslivsledere?

– Hvis noe blir gjentatt ofte nok av mange nok, så har jeg tro på at det vil slå gjennom. Men de kan også ha tenkt selv, og innsett at vi også i fremtiden trenger bygninger og at det også i fremtiden vil være stort behov for omsorgspersonell, sier Tellevik Dahl.

Hun er spesielt fornøyd med at økningen er aller størst akkurat innen byggfag og helse- og omsorgsfag. De øker med henholdsvis 26,7 og 17,8 prosent

– I disse fagene har byrådet gitt elevene læreplassgaranti. Det betyr at de vet at når de kommer inn på disse linjene, så er de sikret å få gjennomføre et helt utdanningsløp, sier Tellevik Dahl.

– Jobben er ikke gjort, dette er bare begynnelsen

Hun lover at hun ikke nå skal hvile på laurbærene:

– Nei, dette er bare begynnelsen. Nå må vi arbeide steinhardt for at utviklingen fortsetter. Selv om det nå ser ut til at vi har vunnet et slag, har vi ikke vunnet hele krigen. Søkingen til yrkesfag er fortsatt altfor lav, og vi trenger betydelig høyere søking over mange år dersom vi skal komme på et nivå der vi utdanner nok fagarbeidere. Vi må fortsette å fremsnakke yrkesfagene og vi må forsikre ungdommene om at de der vil få gode arbeidsvilkår i hele stillinger.

– Med Kuben har Oslo fått en kul skole for yrkesfaglig utdannelse, er det viktig?

– Ja, jeg tror helt klart en moderne skole med spennende innhold og gode lærere trekker elever. Men det har vi også mange andre steder. Jeg tror også det er vellykket å kombinere yrkesfag og teoretiske fag på samme skole sånn som vi nå gjør mange steder, sier Tellevik Dahl.

Les mer om

  1. Tone Tellevik Dahl
  2. Oslo
  3. Kuben