T-bane til Fornebu vil koste bilistene dyrt. Økte bompenger provoserer elbilister.

Politikerne vil redde Fornebubanen med en kraftig økning i bompengene. Det provoserer bilister og beboere på Fornebu.

Lave bomtakster var en viktig grunn for at Dennis Jonsson kjøpte elbil for ett år siden. Han reagerer sterkt på at Fornebubanen skal finansieres ved et kraftig bompengehopp.

Fredag morgen ble det kjent at politikerne i Oslo og Viken har funnet en måte å skaffe penger til den kriserammede Fornebubanen.

Banen har gått minst 4,8 milliarder kroner over budsjett, og ingen vet hva sluttsummen blir. I flere uker har politikerne vurdert om prosjektet skulle stanses eller fullføres, og i tilfelle det siste, hvordan de skal finansiere den.

Nå er partene i Oslopakke 3-forhandlingene blitt enige om en mulig løsning uten å måtte skrote alle andre samferdselsprosjekter i Oslo-regionen:

  • Å øke bompengene med i snitt 40 prosent
  • Legge planen om ny stasjon på Majorstuen på is

Avtalen er avhengig av at både bystyret i Oslo og fylkestinget i Viken slutter seg til den.

Arbeidet med Fornebubanen er allerede godt i gang, men politikerne har vurdert å stanse den etter milliardoverskridelser. Nå er en løsning for finansiering klar – dersom politikerne i Oslo og Viken sier ja.

Mer enn dobler elbiltaksten

På en bensinstasjon på Fornebu er Dennis Jonssen i ferd med å lade Seat’en. Da familien kjøpte elbilen for ett år siden, var lave bompengetakster en viktig del av begrunnelsen.

Han reagerer sterkt på at bilistene generelt, og nå også elbilistene, må bla opp langt mer for Fornebubanen.

– Det er ikke greit. Det heter jo så fint at man skal kjøre elbil og verne miljøet, og så oppleves det som det kommer snikende små økninger hele tiden, sier han til Aftenposten.

Ifølge avtalen skal elbil-takstene i flere bomringer dobles allerede fra september. I 2024 skal prisene økes en gang til. En passering i Osloringen utenom rushtiden vil øke fra 5 kroner i dag til 15 kroner og 50 øre i 2024.

Jonsson bor på Skøyen, som vil få en T-banestasjon dersom Fornebubanen bygges. Han forteller at han er avhengig av bil i jobben som servicesnekker og uansett vil ha liten glede av banen.

De økte takstene i bommen kommer familien til å merke godt på lommeboken, fastslår han.

Sirin Stav er byråd for miljø- og samferdsel i Oslo og ansvarlig byråd for Fornebubanen. Hun forsvarte den kraftige bompengeøkningen under en pressekonferanse fredag.

Stav: – Nødvendig økning

Enigheten innebærer også økte bompenger for fossilbiler. I tillegg blir det nå like dyrt i alle de tre bomringene. I dag er det billigere å passere ring 1.

Allerede før den siste Fornebu-sprekken var det enighet i forhandlingene om det nye bompengenivået. De baserte seg da på en sprekk som ble annonsert i februar.

Uansett var det planlagt et raskt hopp i bompengene. Det fordi bompengeinntektene har skrumpet inn i takt med at stadig flere får elbil. Det er bompengene som finansierer vei- og kollektivprosjekter i Oslo-regionen, og som det forhandles om i Oslopakke 3-samarbeidet. Før årets forhandlinger var det kritisk mangel på penger.

– Denne bompengeøkningen er helt nødvendig for at vi skal kunne skape en by hvor det er enkelt å velge de mest miljøvennlige, inkluderende og sosialt utjevnende transportmidlene, sa Sirin Stav (MDG), byråd for miljø- og samferdsel i Oslo, på en pressekonferanse fredag.

– Flaut

Aftenposten møter flere beboere på Fornebulandet som bare vil uttale seg anonymt. De forteller at saken er betent og meningene svært delte i den nye bydelen.

To mødre ute på tur med barna forteller at de sliter med å forsvare at man skal bruke et tredvetalls milliarder på en T-bane til Fornebu.

– Jeg synes det er litt flaut. 31-bussen tar ti minutter til Skøyen, og det er aldri fullt. Jeg spør meg om vi egentlig trenger å bruke så mye penger på en bane når det blir så dyrt, sier en av mammaene.

Det samme ga Fornebu-beboer Lise Borchgrevink uttrykk for i leserinnlegget «Milliardbeløp på T-bane for å spare Fornebu-beboere for 5–10 minutter? Jeg blir faktisk flau.» i Aftenposten nylig.

Sigval Jacobsen forteller at han stemmer Frp og sier han er mot bompenger. Men han mener det er behov for å bygge Fornebubanen.

Støtter banen

En som er tydelig på at han mener banen bør bygges, er 70 år gamle Sigval Jacobsen. Han flyttet til Fornebu for to år siden fra Bogstad.

– De bygger og bygger her, og det skal bli 20.000–30.000 flere mennesker her. Da kan ikke alle ta 31-bussen, selv om den går hvert 7. minutt, sier Jacobsen.

En annen som mener banen bør bygges, er Lars Erik Sandhaug. Han bor på Haslum i Bærum, men er ofte på tur til Fornebu med barna. Han mener banen vil bli en berikelse for hele Oslo.

Sandhaug har både en elbil og en bensinbil. Han mener det er riktig at elbilistene skal bidra mer i bomringen.

– Elbilistene begynner å utgjøre en såpass stor masse av den totale bilparken nå at vi ikke trenger de samme incentivene lenger, sier han.

 Lars Erik Sandhaug med datteren Julie (2) på skuldrene. Han mener det er på tide at elbilistene bidrar mer i bomringen og håper Fornebubanen bygges.

Prioriterer ikke Majorstuen stasjon

Milliardsprekken har også ført til at politikerne nå har sett seg nødt til å legge byggingen av Majorstuen stasjon på is. Stasjonen skulle bli knutepunktet mellom Fornebubanen og Oslo og var anslått å koste rundt 5–6 milliarder kroner.

Stasjonen skulle få et doblet antall spor, fra dagens to til fire. Det ville gjøre at en kunne øke antallet avganger på alle byens linjer.

I stedet ligger det an til å bli en enklere, midlertidig løsning: Å koble Fornebubanen på det eksisterende T-banenettet i Volvat-tunnelen på Røabanen.

Det er enighet om hvordan man skal finansiere Fornebubanen. Et viktig grep er å droppe å bygge ny stasjon på Majorstuen og heller koble banen på T-banenettet i Volvat-tunnelen. Da spares 5–6 milliarder kroner.

Varsler aksjoner over hele landet

Flere partier reagerer sterkt på løsningen som er skissert for Fornebubanen.

– Dette er ikke en god nok avtale for miljøet, sier Oslo Venstres Marit Vea.

Hun reagerer på den store bompengeøkningen for elbilistene og at det ikke blir billigere å kjøre kollektivt, slik byrådet har lovet.

Rødts Seher Aydar mener økte bompenger er feil løsning og mener staten må gå inn med langt mer penger.

Aydar mener at Ap og Høyre har rigget seg perfekt til for å få et nytt bompengeopprør i fleisen i lokalvalget i 2023.

Folkets parti FNB, som seilet opp i valget i 2019 nettopp på grunn av opprør mot økte bompenger, varsler aksjoner over hele landet tirsdag etter avtalen.

– Nå er vi lei urettferdige bompenger som stadig økes uansett type bil vi velger, skriver bystyrerepresentant Cecilie Lyngby i Facebook-arrangementet.