Oslo

Foreslår å la Fornebubanen stoppe på Lysaker

Høyres gruppeleder i Viken, Anette Solli, mener det er for sent å droppe Fornebubanen. Hun foreslår å først bygge den bare fra Fornebu til Lysaker.

På Fornebu er byggingen av den nye T-banen godt i gang. Anette Solli (H) mener det er for sent å skrote T-baneprosjektet helt.
  • Arnhild Aass Kristiansen
    Journalist
  • Sondre Moen Myhre
    Journalist

En ny avtale for Oslo og Vikens vei- og kollektivprosjekter var så godt som klar til å underskrives mandag. Nå er alt i spill igjen.

Bakgrunnen er sjokknyheten om at Fornebubanen vil gå et ukjent milliardbeløp over budsjett. Og nå snakker flere Oslo-politikere om at en må vurdere å skrote hele Fornebubanen.

– Vi deler det som har vært reaksjonen fra alle andre. Vi er sjokkert over at det kommer nye overskridelser, sier Anette Solli til Aftenposten. Hun er fylkesleder for Høyre i Viken.

Hele vinteren har Oslo, Viken og staten forhandlet om hvilke samferdselsprosjekter som skal prioriteres i årene fremover. Som fylkesleder i Høyre har Solli deltatt i disse.

Solli er ikke med på å skrote hele Fornebubanen, men mener en må se på om det går an å nedskalere banen for å få ned prisen.

Lysaker i Bærum er allerede et knutepunkt for buss og tog. Solli mener en løsning er å la Fornebubanen stoppe her i første omgang og utsette byggingen inn til Majorstuen.

Først til Lysaker

– Det går an å se for seg å bygge banen i to etapper. De fleste av investeringene som er gjort til nå er gjort på Fornebusiden. Der har man også begynt å grave. Det er ikke bra om man har brukt 3 milliarder kroner på å kjøpe seg noen hull, sier Solli til Aftenposten.

Hun bringer to konkrete forslag til torgs:

1) Bygge banen bare fra Fornebu base til Lysaker stasjon og la banen gå i pendel der. Dagens plan er at banen skal gå fra Fornebu til Majorstuen.

– Fra min side er dette ment som første etappe og at en bygger resten av Fornebubanen på et senere tidspunkt, sier Solli.

2) Å kutte Skøyen stasjon.

– Skøyen stasjon er problembarnet. Det er mye mer komplisert å bygge denne enn forutsatt. Jeg har litt problem med å se merverdien av Skøyen stasjon når man har Lysaker. Det er ganske kort avstand mellom de to. En vil kunne ha omstigning fra toget over på banen på Lysaker og trenger sånn sett ikke Skøyen, mener Solli.

Andre har tidligere foreslått å droppe Vækerø stasjon. Det mener Solli er en dårlig idé fordi de ikke er så mye annet kollektivtilbud der.

Fornebubanen jobber med nye løsninger

I januar 2017 ble det nedsatt en egen etat for å jobbe utelukkende med Fornebubanen. Der er det nå hektisk aktivitet for å finne mulige kostnadskutt.

– Vi jobber med flere grove anslag som blant annet innebærer å vise hva det kan bety å kutte deler av prosjektet, sier kommunikasjonssjef i Fornebubanen, Line Fredriksen.

En av løsningene de regner på, er å la banen stoppe på Lysaker. De kan ennå ikke svare på hvor store utgifter man kan spare på dette alternativet. Det er heller ikke sikkert at dette er en gjennomførbar løsning.

– Det vil medføre betydelig omprosjektering. Det vil gi et helt annet trykk på Lysaker stasjon. Den er heller ikke dimensjonert for dette i dag. Så vil vi også ha en base på Fornebu som i så fall vil bli overdimensjonert. Uansett må vi se på hva en trinnvis utbygging kan medføre, sier Fredriksen.

– Er det også andre løsninger dere nå vil se på?

– Vi ser på flere løsninger. Kutt av stasjoner, lengde og dimensjonering. Noe vil innebære kostnadsreduksjoner, andre ting vil innebære kortere byggetid.

Grove estimater på enkeltløsninger kan være klare allerede før påske.

Ap: – Avviser ingenting

– Akkurat nå avviser jeg ingenting, sier gruppeleder i Arbeiderpartiet, Andreas Halse, til Aftenposten.

Han mener at å droppe Skøyen stasjon vil redusere nytten av Fornebubanen kraftig for Oslos befolkning.

– For de som kommer vestfra fra Bærum har Solli rett. Men for Oslos befolkning mister man da Skøyen som knutepunkt: T-banestasjon på Skøyen kan gjøre at du kan reise fra Groruddalen til Skøyen uten å bytte, sier Halse, som også viser til utbyggingen som er planlagt på Skøyen.

– Men mener du også at en må se om en kan nedskalere Fornebubanen for å få regningen til å gå opp?

– Som jeg sa avviser jeg nå ingenting. Men jeg vil heller ikke spekulere, sier han.

Rødts gruppeleder Eivor Evenrud skriver i en SMS at kostnadssprekkene på Fornebubanen nå er blitt så store at «det kan hende hele prosjektet må stanses».

Også Frps gruppeleder Camilla Wilhelmsen sier de er åpne for å skrote prosjektet, men at hun først vil høre hva byråden har å si når gruppelederne i bystyret møtes onsdag morgen for å diskutere banens skjebne.

– For mye for bompenger

Som Aftenposten tidligere har skrevet, manglet det allerede før kostnadsoverskridelsene flere milliarder kroner for å finansiere Oslo og Vikens samferdselsplaner. Årsaken er svikten i bompengeinntekter. Det skyldes først og fremst at skiftet fra fossilbiler til elbiler har gått fortere enn man trodde.

Stortinget har bestemt at det skal koste minst dobbelt så mye med fossilbiler som med elbil. På grunn av dette, mener Solli i Viken Høyre det blir umulig å hente inn alle pengene en trenger i bompengeringene.

– Problemet er at hvis vi skal ha et fornuftig nivå på elbilene, så blir det hårreisende skyhøyt for fossilbiler. Det er ikke alle som har råd til å bytte bil, så vi kan ikke bruke bompenger til å dekke inn hele overskridelsen.

Byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Sirin Stav, har ikke svart på Aftenpostens henvendelser tirsdag.

Les mer om

  1. Fornebubanen
  2. Oslo-samferdsel