Er dette Oslos verste fortau?

Konkurransen er knallhard, men det er mulig fortauet langs Kjelsåsveien ved Disen skole er det minst fremkommelige i Oslo.

Dette er et fortau på en skolevei i Oslo, hovedstaden i «verdens rikeste land». Det er ikke lett å kjempe seg gjennom fonnene mot gangfeltet over til Disen skole.

Nederst i denne saken kan du se noen av lesernes egne bilder av hvor vanskelig det kan være å være fotgjenger i Oslo om vinteren.


– Det er stor skam, sier Trygve Beenerud (59).

Utenfor en smal stripe med bar asfalt ligger isen speilblank på fortauet i Rosenkrantz' gate, én av de mer sentrale fortauene i Oslo.

Like ille overalt

– Jeg så en gruppe turister som forsøkte å krysse Studenterlunden på jakt etter en utenlandsk avis, de var livredde, sier Beenerud som er godt kjent i byen.

– Sagene, Bjølsen og Røa, det er like ille og like farlig å være fotgjenger overalt i denne byen. Jeg vet ikke om det er kommunen eller gårdeierne som har skylden, sier Beenerud og beveger seg rolig og kontrollert nedover Rosenkrantz' gate.

Du skal ha god balanse og holde deg nær veggen for å forsere fortauet i Rosenkrantz' gate. I rettferdighetens navn: På den andre siden av veien er det varmekabler og perfekte forhold.

Syklister og fotgjengere

Mens fortauene ligger der og ser ut som om de er treningsbane for Børge Ousland, er sykkelfeltene nymåkte og delikate. Hvorfor prioriterer kommunen de få som våger å vintersykle fremfor de mange som må ta seg frem til fots?

– Vi gjør ikke det. Men vi ønsker å få flere til å sykle om vinteren. Derfor har vi 80 kilometer med prioritert sykkelvei som brøytes, børstes og saltes som hovedveiene. Her blir fortauet behandlet på samme måte, sier Richard Kongsteien, fungerende kommunikasjonsdirektør i Bymiljøetaten.

Han forteller at sykkelveier i resten av byen blir brøytet og feiet på samme måte som fortau.

– I år er prinsippet at det skal ryddes når det kommer tre centimeter snø, og at arbeidet skal være avsluttet i løpet av fire timer. Men når det kommer 40 cm på en gang, blir det litt unntakstilstand, innrømmer han.

Har bare kapasitet til å rydde én side

Nå er det så mye snø at Bymiljøetaten bevisst velger å bare rydde én side av veien og legge snøen på den andre. Da er fortauet egentlig stengt.

– Det står ikke noe skilt eller varsler om at fortauet er stengt?

– Ideelt sett burde det gjort det, men jeg tror de fleste skjønner at det er greiere å gå på den andre siden av veien, sier Kongsteien.

Det er ikke bare utlendinger på avisjakt som sliter med å holde seg på rett kjøl langs Stortingsgaten.

Nytt saltregime – mer is

I sentrum er det mindre snø, men mange steder mer is.

– Det er riktig. Vi har hatt noen hålkeproblemer i vinter. De skyldes værforholdene vi hadde før jul, med varierende kulde og mildvær, og vårt nye saltregime.

?

– Av miljøhensyn forsøker vi i år bruke mindre salt enn før. Om det er det eller de spesielle værforholdene som har gjort at vi har mer hålke enn vanlig, vet vi ikke.

Kanskje dere bør prioritere lårhalser fremfor miljø akkurat her?

– Ja, vi må evaluere denne prioriteringen. Vi jobber også nå med forsøk med et mer miljøvennlig alternativ til salt, som forhåpentligvis kan bidra til en bedre løsning på hålkeproblematikken.

– Hvem har ansvaret for fortauene?

– Innenfor Ring 1 er det gårdeierne. Utenfor har vi ansvaret for å fjerne snø fra himmelen, mens gårdeierne har ansvaret for å fjerne snø som faller fra tak, sier Kongsteien.