Stortingets oppgradering av Wessels plass skulle koste 10,9 millioner – blir nærmere 50 millioner dyrere

Nytt byggeprosjekt styrt av Stortinget får en kraftig kostnadsøkning.

Slik ser arkitektene for seg at Wessel plass kan bli når arbeidet er ferdig. «Årstidene speiles med optimistiske vårblomster, barbeinte sommerdager, vakre høstfarger og maleriske snøfigurer med stemningsfull lyssetting i et av hovedstadens viktigste byrom», heter det i beskrivelsen. Stortingets administrasjon opplyser at skissene er fra 2017, og at disse vil bearbeides videre.

Det siste året har Stortingets enorme byggesprekk fått mye oppmerksomhet. Prosjektet har vokst voldsomt i omfang og kostnader – fra anslagsvis 70 millioner i 2011 til 2,3 milliarder kroner i 2018.

Den manglende styringen av prosjektet har fått sterk kritikk av Riksrevisjonen – og førte til at stortingspresident Olemic Thommessen måtte trekke seg.

Les hele saken med abonnement