- Oslo har ikke lykkes som sykkelby

Aftenposten vil bidra til at Oslo blir en bedre sykkelby. Bli med du også!

Oslos hovedsykkelveinett skulle vært ferdig i 2008, men fortsatt gjenstår det å bygge en fjerdedel av nettet, som skal være 180 kilometer når det en gang er ferdig. I mellomtiden må syklistene tråkle seg gjennom byen etter beste evne.

Osloby vil gjøre sykkelbyen Oslo bedre! Gå inn på vårt digitale kart og fortell oss hvor du føler deg utrygg på sykkel. Her kan du også plotte inn ulykker eller nestenulykker.

Du kan også sende inn tips og bilder til: sykkelpatruljen@aftenposten.no


— Hvorfor gjør vi dette, sjefredaktør Espen Egil Hansen?

— Fordi Oslo ikke har lyktes som sykkelby. Det har vært politisk enighet gjennom de 30 årene jeg har bodd i Oslo, men det går utrolig langsomt. Derfor ønsker vi, over tid, å gjøre en type journalistikk, som ikke er kampanjejournalistikk, men løsningsorientert journalistikk, sier han.

- Det handler om å få til gode løsninger

— Vi ønsker å dokumentere farlige strekninger hvor man blir tvunget ut i kjørefeltet, ettergå politikere og være arena for nye ideer. Det dette handler om er å få til så gode løsninger at folk kommer dit de skal, sier han og minner om at det både blir ledige seter på bussen og færre biler på veiene hvis flere sykler.

- Sykler du selv i Oslo?

Aftenpostens sjefredaktør Espen Egil Hansen mener utbyggingen av hovedsykkelveinettet har gått usedvanlig tregt. Med "Sykkelpatruljen" skal Aftenposten og Osloby jobbe for at å gjøre Oslos gater mer fremkommelig for hverdagssyklistene.

— Jeg har syklet veldig mye i Oslo. Da jeg bodde på Eiksmarka syklet jeg til og fra jobben. Nå bor jeg så nær jobben at jeg går til og fra, sier Hansen, som karakteriserer seg som et ekte samferdselsmenneske, som både sykler, kjører bil og reiser kollektivt. - Har du opplevd noen farlige situasjoner på sykkel i Oslotrafikken?

— Å ja, mange ganger, men ingen alvorlige ulykker, sier Hansen.

Han har gått i bakken fordi sykkelhjulet har hengt seg fast i trikkeskinnen. Og han har greid å styre unna når han brått har oppdaget biler som står foran ham i sykkelfeltet.

- Noen strekninger i Oslo det fungerer bra for syklister?

— Ja, langs Frognerstranda. Den traseen er veldig god, selv om mange sykler veldig fort der, sier Hansen.

Et løft for hverdagssyklisten

Han presiserer at målet med serien er å gjøre fremkommeligheten bedre for hverdagssyklisten.

— Det vi gjør nå er for dem som sykler med kurv og barnesete. 40-åringer med pulsklokke klarer seg selv, sier Hansen.

Han har syklet mye i Danmark og liker det de har fått til der.

- I Danmark har de vist en helt annen vilje til å satse enn det har vært her hjemme.

Også Aftenpostens korrespondenter skal bidra.

— Korrespondentene våre vil vise hva de har fått til for syklister i utlandet, sier han.

Tidligere i sommer inviterte vi leserne til å sende inn bilder og tips om ting som ikke fungerer og ting som fungerer. Engasjementet er stort, og tipsene har strømmet inn. Flere av tipsene vil resultere i artikler utover høsten. Så fortsett å sende oss tips og bilder!