Brannvesenet har hentet ut 35.000 liter olje fra indre Oslofjord

Politiet har startet etterforskning etter at flere tusen liter olje har lekket ut i Alnaelva. Lan Marie Berg, byråd for miljø og samferdsel, mener kommunens beredskap har vært god.

Brannvesenet satte onsdag opp lenser for å hindre så mye som mulig av oljen i å renne ut i Oslofjorden.

Politiet ser alvorlig på saken og har startet etterforskning, sier seksjonssjef Rune Skjold ved seksjon for økonomi og spesialetterforskning til Aftenposten.

Han opplyser at oljeutslippet skjedde i Sporveiens anlegg i Vårveien 55. Oljen rant deretter ut i Alnaelva ved Enebakkveien 69.

Alnaelva renner ut ved Lodalsøkket mellom Grønlikaia og Kongshavn, bare noen hundre meter unna det yrende badelivet ute på Sørenga ved Operaen.

– To firmaer var innleid for å tømme fyringsoljetankene i Sporveiens anlegg på forsvarlig måte. Det er for tidlig å si om noen kan mistenkes for å ha begått noe straffbart i forbindelse med hendelsen, sier Skjold.

Uenige om mengden olje som har lekket ut

Det ble onsdag meldt at utslippet var på 50.000 liter. Seksjonssjef Skjold sier at politiet ikke har bekreftede opplysninger om hvor mye fyringsolje det dreier seg om.

Sporveiens anslag av utslippsmengden er langt mindre enn brannvesenets:

– Med det vi har av oversikt nå, anslår vi at det var 20.000 liter som rant ut i forbindelse med tømming av tanken på Ryen verksted og fortsatte mot Alna-elven via overvannssystemet. Men det lyktes å fange opp en del av oljen på veien, så hvor mye som til slutt havnet i sjøen og forurenset Sørenga, kan vi ikke si sikkert, sier Asperud.

Jon Myroldhaug, brannsjef i Oslo kommune, opplyste på en pressekonferanse torsdag ettermiddag at de til nå har hentet opp rundt 35.000 liter med ren olje.

Vektere og politi var onsdag kveld på plass for å få folk ut av vannet.

Lan Marie Berg: - Beredskapen har vært god

Lan Marie Berg, byråd for miljø og samferdsel, sa under en pressekonferanse torsdag ettermiddag at hun ser alvorlig på sitasjonen.

– Dette er svært alvorlig. Oslofjorden har et rikt biologisk mangfold og er et viktig rekreasjonssted for veldig mange av innbyggerne i Oslo, sier Berg.

Hun sier at det har vært tett samarbeid mellom alle etater involvert.

– Beredskapen i kommunen har vært god. Det har vært tett samarbeid mellom alle etater involvert. Saken er nå under etterforskning, og det er viktig å komme til bunns i den, sier Berg.

– Hva er din kommentar til at Oslo kommune er anmeldt av Bellona?

– Jeg har bare hørt om en anmeldelse via mediene. Det tar jeg til etteretning, men har ingen kommentar utover det, sier Berg.

Sporveien starter gransking

– Vi er kjempelei oss for at dette skjedde, og skal bidra på alle måter vi kan for å rydde opp, sier kommunikasjonssjef Cato Asperud i Sporveien til Aftenposten.

– Tar Sporveien ansvar for at Oslos befolkning ikke kan bade på Sørenga på en av årets varmeste dager?

– Vi har selv ikke kompetanse til å utføre tømming av oljetanker. Et selskap var derfor innleid for å ta ansvar for at så vel tømming av tankene som transport av oljen til deponi skulle skje på forskriftsmessig og trygg måte. Politiets etterforskning vil vise hvordan dette ulykksalige utslippet kunne skje, sier Asperud.

Sporveien har nå nedsatt en egen granskningsgruppe for å få svar på flest mulig spørsmål og for å forsikre seg om at noe lignende aldri skal hende igjen.

Brannvesenet var på plass ved utløpet av Alnaelva ved Kongshavn for å legge ut lenser kort tid etter at de hadde fått varsel om oljelukt.

Sørenga torsdag formiddag.
Slik så det ut på Sørenga i morgentimene torsdag. Det er helt absorberende bark i vannet som skal trekke til seg oljesølet.
Torsdag ble det jobbet med å begrense omfange av oljesølet ved utløpet til Alnaelva.
Strandlinjen på Sørenga bad stenges av.
Rekordvarmen i hovedstaden gjorde sitt til at sjøbadet på Sørenga var stappfullt av folk onsdag ettermiddag.

Oljefyring fases ut

Utslippet som ødelegger for de badeglade Oslo-beboerne, kommer på det verst tenkelige tidspunktet. Onsdag, som var dagen da varmerekordene falt, var Sørenga tettpakket med folk som ønsket å kjøle seg ned i sjøen.

Paradoksalt nok var det et miljøtiltak som onsdag førte til forurensning av den populære badeplassen:

– Ifølge Oslo kommunes miljøprogram skal all vår oljefyring fases ut innen 2020. Vi har til nå tømt 14 av våre totalt 20 fyringsoljetanker, og det var som et ledd i dette arbeidet at ulykken i Alnaveien 55 skjedde, sier Sporveiens kommunikasjonssjef Cato Asperud.