Oslo

Blokksjokket på Grefsen: Politikerne diskuterte alt, unntatt det viktigste

Bydelspolitikerne fikk ikke med seg det aller viktigste for nærmiljøet da de behandlet kommuneplanen for et par år siden. Torsdag prøver de igjen.

I mai 2014 diskuterte bydelsutvalget i Nordre Aker kommuneplanen. Det diskuterte mangt og mye men ikke det viktigste. Det skal de snakke om torsdag.

  • Stein Erik Kirkebøen

Lokalpolitikerne registrert ikke — da de behandlet kommuneplanen i 2014 - at den åpner for et blokksjokk, en tidobling av antall boliger, på oversiden av Storokrysset.

Diskuterte detaljer

— Vi diskuterte mange detaljer ved den omfattende planen, minnes Per Henry Christiansen (H).

Han var da medlem av bydelsutvalget han ble leder for etter valget i fjor høst. Et utvalg som diskuterte mange detaljer, men ikke det ved planen som har størst konsekvenser for bydelen. Det fanget beboer Haavard Nordlie opp. Han vekket politikere og lokalbefolkning. Han gjorde det i menighetsbladet.

  • Politikere og administrasjon i Nordre Aker er ikke alene om å slite med å se konsekvensene av kommuneplanen. Det er vanskelig for alle.

– Jeg er både skuffet og overrasket over at dette ikke var løftet frem som det sentrale poenget det er, sier Christiansen.

— Du vil ikke være sterkere?

— Nei, men det er kompetanse i administrasjonen som burde fanget opp dette.

Delt ansvar

— Hvem har ansvaret for at det kanskje mest sentrale poenget gikk helt under radaren til politikere og administrasjon?

— Det er delt, sier bydelsdirektør Øyvind Henriksen som en rekke ganger har lagt seg helt flat og beklaget at det gikk så galt.

— Jeg er ikke opptatt av å finne syndebukker, men av å få rettet opp dette så fort som mulig. Men for det første var grunnlagsmaterialet i denne saken utformet på en slik måte at poenget ikke ble fanget opp av erfarne saksbehandlere eller av vanligvis våkne politikere. For det andre er det jeg som har ansvar for saksforberedelsene til møtene. Denne gangen klarte vi ikke å belyse de problemstillingene som nå er fremkommet godt nok. For det tredje har politikerne et selvstendig ansvar, de får tilsendt alle dokumenter.

Tjenesteforsømmelse?

— Så det handler ikke om tjenesteforsømmelse i administrasjonen?

— Det ordet vil jeg slett ikke bruke. Jeg har full tillit til mine medarbeidere. Vi burde fanget opp dette, og det beklager jeg at vi ikke gjorde. I de tre årene jeg har vært her, har vi hele tiden levert gode saksgrunnlag for politikerne, dette er første gang vi ikke har klart å synliggjøre konsekvensen av et vedtak godt nok, sier Henriksen.

I dag skal bydelsutvalget begynne arbeidet med å rette opp dette.

Kommuneplanen skal revideres i løpet av fireårsperioden. Og ved neste korsvei kommer bydelsutvalget for Nordre Aker til å kommentere planene for Nedre Grefsen!

Stinn brakke

Møter i bydelsutvalgene er vanligvis ingen publikumsmagnet. Men i dag blir sannsynligvis publikumskapasiteten på 50-60 i bydelshuset i Nordre Aker sprengt med glans. Det ventes så mange tilhørere at bydelen har lagt opp til lydoverføring til et naborom.

— Det er umulig å vite hvor mange som kommer. Vi forlater ikke vårt ordinære møtelokale, men vi legger til rette for at flest mulig skal få høre hva som skjer i møtet, sier Henriksen

Les også

  1. Blokk-sjokket på Grefsen: - Det er et rødglødende raseri mange steder

  2. Byråden om Grefsen: - De som ikke vil selge, kan si nei

  3. - Kommuneplanen er så komplisert at folk ikke ser konsekvensene