Etter 16 år: To syklister har mistet livet, 66 er blitt skadet i Kirkeveien

Siden 1998 har det vært planlagt sykkelfelt i Kirkeveien. Fortsatt er det ikke klart.

I 2012 omkom en kvinnelig syklist etter å ha blitt overkjørt av en buss i krysset Kirkeveien/ Sognsveien.

Osloby vil gjøre sykkelbyen Oslo bedre! Gå inn på vårt digitale kart og fortell oss hvor du føler deg utrygg på sykkel. Her kan du også plotte inn ulykker eller nestenulykker.

Du kan også sende inn tips og bilder til: sykkelpatruljen@aftenposten.no


Mina Hoang (51) mistet lilesøsteren i ulykke i Kirkeveien i 2012. Dødsulykken skjedde like utenfor Ullevål sykehus om morgenen torsdag 18. oktober for to år siden:

Det er god sikt og bar vei. Den nå 37 år gamle mannen er på vei hjem fra jobb. Han er en erfaren syklist, og har syklet her mange ganger før. Det er morgenrush, og i valget mellom en flerfelts gate med tett trafikk og et bredt fortau, velger han fortauet på venstre side av veien.

Bussjåføren merker det ikke

Han kjører sikksakk mellom fotgjengere i samme retning for å komme seg forbi.

Samtidig sykler en 46 år gammel kvinne i gangfart på fortauet i retning Majorstuen.

Plutselig kommer 37-åringen imot. Han treffer henne styre mot styre. Hun mister balansen, velter mot venstre og lander i kjørebanen. Kvinnen blir umiddelbart påkjørt av 20-bussen, og omkommer av hodeskader samme morgen. Det hele skjer så fort at bussjåføren ikke merker at kvinnen faller under bussen.

— Hver morgen tenker jeg at jeg våkner uten at hun er her. Jeg savner henne hver eneste time, sier Mina Hoang (51), storesøsteren til kvinnen som døde.

Flere drept og skadet

Et sykkelfelt i Kirkeveien der sykkelulykken skjedde har vært planlagt som en del av hovedsykkelveinettet siden 1998.

Siden den gang viser tall fra Statens vegvesen at:

  • 2 syklister er blitt drept i Kirkeveien
  • 4 syklister er blitt hardt skadet (større, men ikke livstruende skader, eller skader som gjør at personens liv en tid er truet eller har skader som fører til varig og alvorlig mén)
  • 62 syklister er blitt lettere skadet (mindre brudd, skrammer osv. som ikke trenger sykehusinnlegging)
    Det er kun skader som er meldt inn fra politiet som registreres, potensielt er det høye mørketall.

Fortsatt ikke ferdig

For Oslos syklister er Kirkeveien, som går gjennom Majorstu-krysset, blant de fremste eksemplene på at det tar lang tid å etablere vedtatte sykkelfelt/veier i hovedstaden, og at det tar lang tid å gjøre dem trygge.

(Saken fortsetter under grafikken)

1109WEBkirkeveien-yP8K2dPw1K.jpg

Store deler av den 2,8 kilometer lange strekningen har i dag sykkelfelt, men det er fortsatt ikke ferdig, og sykkelfeltene er for smale.Dagen før den 46 år gamle kvinnen døde i sykkelulykken på Kirkeveien, syklet samferdselskomiteen forbi ulykkesstedet på befaring. Det var Syklistenes Landsforening som inviterte dem med seg, og målet var å bli bedre kjent med sykkelforholdene i byen.

Mente det var realistisk

Ketil Flagstad var prosjektleder den gangen i 1998. I plandokumentet står det at hovedsykkelveinettet bør være ferdig innen 2008.

— Vi mente det var realistisk, det kom signaler fra høyere hold om at det var sykkel det skulle satses på. I etterkant ser vi jo at det var en plan som var veldig optimistisk, sier Flagstad.

- Hvorfor har det tatt så lang tid?

— Et vanskelig spørsmål, medgir senioringeniør Jon Øyvind Johannesen i Statens vegvesen.

— I Oslo er det mange interesser å ta hensyn til, som kollektivtransport, og planprosessene er svært lange. Ser vi på historikken til Kirkeveien (se grafikk ovenfor red. anm.), er det klareste svaret på hvorfor det har tatt lang tid, at veien har blitt påvirket av andre planer. Det er rett og slett gjort andre prioriteringer, sier han.

Mer oppmerksom enn tidligere

— Jeg bærer med meg ulykken og hva som skjedde, og vil gjøre det i lang tid fremover, sier den 37 år gamle syklisten via sin advokat Thomas Randby.

Dødsfallet er fortsatt en stor belastning for ham. Derfor ønsker han, som ble tiltalt for uaktsomt drap etter ulykken, ikke selv å snakke med avisen.

Flertallet i retten konkluderte med at 37-åringenikke kunne klandresfor dødsfallet i Kirkeveien, men han ble dømt for brudd på veitrafikkloven. I dag sykler han fortsatt i Oslo-trafikken.

— Ulykken har nok gjort meg enda mer oppmerksom enn tidligere, og jeg er spesielt forsiktig når jeg kommer inn mot kryss eller der hvor det er mange mennesker, sier syklisten via sin advokat Randby.

37-åringen mener man burde lagt forholdene bedre til rette for syklister i Oslo.

— Det er gledelig hvis det etter hvert kommer flere gang- og sykkelveier i Oslo, og helst bør sykkeldelen være adskilt fra gangveien. Jeg håper at man får satt ytterligere fortgang i dette arbeidet, sier han via advokaten.

Han legger til at det er positivt at mediene etterspør og setter et kritisk fokus på utbedringer som er besluttet, men ikke fulgt opp.

Bærer ikke nag

Mina Hoang bærer ikke nag til syklisten som kolliderte med søsteren, men synes det er viktig å sette fokus på sykkelmentalitet generelt.

Hun mener det er altfor mange hissige syklister og bilister i trafikken i dag.

— Det virker som om alle syklister tenker at de må komme forbi, og de kjører med høy fart. Man kan spare liv på å være oppmerksom i trafikken. Det er opp til den enkelte.

- Kun aktive pendlersyklister er tøffe nok til å sykle der

Smale sykkelfelt gjør Kirkeveien utrygg for syklister.

1,55 meter er minstestandard for bredden på sykkelfelt i dag, ifølge Vegdirektoratets sykkelhåndbok.

Målinger som er gjort viser at på enkelte strekninger er sykkelfeltet i Kirkeveien på kun 80 centimeter.

— Da sykkelfeltene kom i Kirkeveien, var det mange færre syklister og man hadde ikke så stor kunnskap om sykkelfelt, forklarer senioringeniør Jon Øyvind Johannesen i Statens vegvesen.

Bruker veibanen

Trond Solem i Syklistenes Landsforening sier sykkelfeltene i Kirkeveien er så smale at få føler seg trygge der.

— Trygghetsnivået så lavt at kun de veldig aktive pendlersyklistene er tøffe nok til å sykle der. De tar i bruk veibanen fordi sykkelfeltene er for smale, noe mange bilister opplever som krenkende, sier han.

Bymiljøetaten har sjekket ut mulighetene for å gjøre feltene bredere.

— Dessverre er de veldig smale, for kjørebanen er også smal. Slik gaten ser ut nå er det ikke mulig å gjøre dem bredere, sier Liv Jorun Andenes i Sykkelprosjektet til Oslo kommune.

- Dårlig forklaring

For å kompensere for smale felt har de planer om å legge rød asfalt på sykkelfeltene langs hele Kirkeveien.

Solem i Syklistenes Landsforening synes ikke plassmangel er en god forklaring:

— Kirkeveien har en rekke av døde trær, man kan for eksempel fjerne disse, eller fjerne parkeringsplasser som vil gi bedre sikt. Det handler om å tenke smart og nytt.

At feltene må bli bredere, er Andenes helt enig i, men hun kan ikke si noe om når det vil skje.

Les også

- Oslo har ikke lykkes som sykkelby