Lærer advarte elev mot å anmelde voldtekt

Læreren sa til eleven at det er en stor belastning å anmelde en voldtekt og at det hadde gått lang tid siden hendelsen – fikk reprimande av rektor.

To unge menn tiltalt for voldtekter i et miljø som politiet kaller «bekymringsfull seksualisert ungdomskultur».
  • Hans O. Torgersen

– Hun fortalte rektor og læreren om voldtekten. Hun fikk råd fra læreren om ikke å anmelde voldtekten fordi det hadde gått så lang tid, fortalte fornærmedes mor. Hun vitnet torsdag i Oslo tingrett i straffesaken mot to unge menn som er tiltalt for henholdsvis én og to voldtekter.

Straffesaken mot de to kameratene er resultatet av politiets etterforskning i det man har kalt en «bekymringsfull seksualisert ungdomskultur». Begge nekter straffskyld.

Moren var selv til stede på møtet med rektor og læreren der datteren hennes fortalte både om en voldshendelse og voldtekten. Læreren vitnet også i retten torsdag.

– Stor belastning

– Jeg husker at jeg sa til henne at det er veldig alvorlig å anmelde og at det er en veldig stor belastning, som jeg mener og tror at det er, sa læreren i retten.

Hun understreket at det ikke betyr at hun mener at man ikke skal anmelde voldtekt – prinsipielt.

– Det er lett å mene det prinsipielt, men samtidig mener jeg at de som gjort det må være forberedt på at det er vanskelig, sa læreren.

Hun fortalte at hun fikk en reprimande fra rektor for det hun sa i møtet. Rektor vitnet torsdag.

– Hun (læreren, red.anm.) kom med en kommentar som jeg syntes var lite heldig. Jeg tar ikke stilling til om noen har gjort det ene eller andre, men når en elev legger frem en slik påstand, skal man være forsiktig med å imøtegå det på den måten, sa rektor.

Han fortalte at ledelsen og lærere var bekymret for det aktuelle kullet.

Pågående gutter

– Noen jenter følte seg utilpass med hensyn til gutter som de var med på fritiden.

– Hva var det de ikke syntes var greit, spurte aktor, statsadvokat Torunn Gran.

– Det var nok at guttene var veldig pågående. Vi hadde en generell bekymring om at guttene kunne være veldig pågående. Rådgivere og helsetjeneste var oppmerksomme på at dette var et mer utagerende miljø enn det de var vant til.

Fornærmede i denne saken og den anmeldte var begge elever på den samme skolen.

– Vi hadde både siktede og fornærmede i en alvorlig sak som våre elever på skolen og skulle sørge for at alle fikk et godt skolemiljø, sa rektor.

Mange sexpartnere

Under rettssaken i Oslo tingrett er det kommet frem opplysninger om både gutter og jenter som har hatt mange sexpartnere. Samtidig har rettens medlemmer fått høre at for eksempel oralsex ikke regnes som sex blant elevene, det er det bare samleie som gjør.

Rykter om hvem som hadde hatt sex med hvem spredte seg lynraskt i miljøet, der enkelte jenter ble stemplet som «hore» og frosset ut av vennegjengen.

I miljøet var det vanlig at man tok bilder og video av seksuelle handlinger og delte dette. Flere slike tilfeller er også med i tiltalen i denne saken.

«Dette er også min skole»

Moren til den ene av de tre fornærmede i saken fortalte i tingretten torsdag at skolen satte i verk tiltak for at datteren og den anmeldte ikke skulle møte hverandre.

– Hun skulle være i den og den etasjen til bestemte tider for ikke å møte ham. Hun hadde en holdning til dette at «dette er også min skole».

Moren fortalte hvordan datteren forandret seg i tiden før hun fortalte noen om voldtekten.

– Hun sang ikke lenger, lo ikke lenger. Jeg så en jente som gikk konstant lei seg og jeg nådde ikke inn til henne. Hele den boblen sprakk etter at hun anmeldte saken.