Oslo

Varsler nytt togkaos i Oslo til sommeren

Det har som kjent vært buss for tog ved enkelte anledninger tidligere. Køene er gjerne lange og ventetiden likeså.
Kommunikasjonsrådgiver Gina Scholz i NSB mener folk er tjent på å vite om ruteenderingene god tid i forveien.

Det blir store ombygginger på jernbanen i sommer. Veisystemet har ikke kapasitet til nok alternativ transport.

  • Charlotte Karlsen

Det skal nok en gang bygges på jernbanen i Oslo. Jernbaneverket varsler hektisk anleggsvirksomhet, og NSB vil i perioder ha stengte strekninger eller redusert kapasitet i nord— og sørøstlig retning flere uker i sommer.

– Vi er klart mest bekymret for uke 31 (den første i august journ. anm.), uken der mange er tilbake etter ferien og store deler av tognettet ut av Oslo sentrum stenges, sier Gina Scholz, kommunikasjonsrådgiver hos NSB.

Når Jernbaneverket i sommer setter i gang med storstilte utbedringer på sporene, innstilles først all togtrafikk mellom Oslo S og Ski fra 25. juni (uke 26).

Ferie for tog?

Men mest kritisk blir det altså i uke 31, den første uken i august, når alle avganger mellom Oslo S og Grefsen, Bryn, Lillestrøm (Romeriksporten) og Ski innstilles samtidig som det er omfattende veiarbeid på Ring 3. Da har veisystemet i Oslo-området rett og slett ikke kapasitet til å håndtere alle reisende med alternativ transport fra Oslo S.

  • Uke 26: Oslo-Ski stenges for togtrafikk.
  • Ukene 27-30: Togene kjører, men det er redusert kapasitet mellom Oslo S, Ski og Mysen.
  • Uke 31: All trafikk stenges mellom Oslo S og Ski, Bryn, Lillestrøm og Grefsen. Alle tog som normalt kjører på disse strekningene blir berørt. Togene vestover fra Oslo S mot Asker og Drammen vil gå som normalt denne uken. NSB setter opp alternativ transport så langt det går.
  • De som tar toget i rushtidene, må regne med ekstra lang vente- og reisetid. Vi oppfordrer derfor alle som har mulighet til å unngå å reise på de berørte strekningene i rushtiden på morgenen og ettermiddagen denne uken.

- Er utfordringene av en sånn grad at folk bes skyve ferien ut i uke 31?

— Vi hadde en kundeundersøkelse i mars hvor 7 av 10 av de spurte kjernekundene svarte at de ikke har ferie i uke 31. Da får vi håpe at de resterende kan vurdere å legge ferien sin til denne uken, sier Scholz.

Det er også Norway Cup denne uken, noe som belaster veinettet ekstra.

Se også video: Dette er grunnen til at du kun sparer TO minutter til Hamar.

Dette er utbedringene

Jernbaneverket skal bytte ut spor og strømforsyningsanlegget på en tredjedel av Oslo S samtidig som Follobanen er under utbygging. Deler av det tekniske anlegget på Østfoldbanen ut av Oslo S skal rives og bygges opp igjen i uke 31, når anleggsarbeidene avsluttes.

Kommunikasjonsrådgiver Gina Scholz i NSB mener folk er tjent på å vite om ruteenderingene god tid i forveien.

Tiltakene er så omfattende at det må arbeides sammenhengende i seks uker. Mesteparten av denne tiden vil togene gå som normalt på Oslo S, men arbeidene vil også medføre perioder med helt ellers delvis stengte strekninger.— På det meste kan fullt dobbeltsett i rushtiden ta opp mot 1000 passasjerer, mens en buss tar rundt 50 personer. Da sier det seg selv at det blir krevende å flytte tusenvis av reisende over på buss i rushtiden, sier Scholz i NSB.

Lover færre signalfeil

I uke 31 stenges også sporene i Brynsbakken fordi det skal bygges nye kjøreledninger på en del av strekningen. I tillegg skal signalanlegget testes før togene kan begynne å bruke delen av stasjonen som er fornyet.

— For at disse arbeidene og testene skal gjøres raskt og sikkert, er det nødvendig å stenge strømmen inn mot Oslo S.

Det blir fort trangt når toget står. Men også redningsplanken – bussene – sliter med å få plass.

Det er ikke første gang det settes opp buss for tog ut fra Oslo Sentralstasjon. De fleste som reiser kollektivt har trolig hørt begrepet «signalfeil» flere ganger før. – Systemet har hatt slitasje over lang tid, og nå har Jernbaneverket fått penger til å gjøre utbedringer. Vi kan vente oss bedre stabilitet i signalanlegget og dermed bedre punktlighet for avgangene, sier Scholz.

Den store fornyelsen av Oslo S skal være ferdig innen utgangen av 2017. Etter dette vil utbyggingen av Follobanen berøre Oslo S frem til prosjektet er ferdig i 2021.

Da skal en fornyet sentralstasjon og en ny, rask togforbindelse til Ski mot Østfold gjøre det mulig å utvikle et enda bedre kollektivtilbud til den raskt voksende befolkningen rundt hovedstadsområdet.

Osloby.no vil følge trafikksituasjonen tett.

Les også

  1. Denne uken blir det ekstra mange fartskontroller

  2. Hver billett er subsidiert med 182 kroner

  3. Drar til Brussel for å lære å lage bilfri by