Oslo

«Hvorfor har ingen oppdaget dette før»?

Ap-politiker Abdullah Alsabeehg stiller spørsmål ved sikkerheten etter at 30 trikker over natten ble tatt ut av trafikk. Samtlige er det funnet feil på.

Det må produseres nye deler til 25 av de totalt 30 skadede trikkene.
  • Bjørn Egil Halvorsen
    Bjørn Egil Halvorsen
    Journalist

Fem av trikkene er trolig på skinner i løpet av uken. Det beroliger ikke opposisjonen.

Før helgen ble det klart at 14 av 30 av de såkalte Italia-trikkene som forrige uke ble tatt ut av trafikk, hadde alvorlige skader.

Les også

Feil på alle 30 Italia-trikkene

I går ble det kjent at det er avdekket feil på samtlige 30. Feilene er av ulik art, men trolig blir de fleste stående i påvente av at nye deler produseres. Fem av dem har mindre skader, og kan være tilbake i trafikk i løpet av uken, ifølge kommunikasjonssjef i Sporveien, Cato Asperud.- For disse er det tilstrekkelig å sveise, og dette arbeidet er i gang. Vi undersøker om flere kan utbedres på samme måte, sier han.

Kan de ikke det, vil de trolig bli stående på verksted en god stund.

Frykter for sikkerheten: Abuddal Alsabeehg (Ap).

- Vi må inn og styrkeberegne og lage en prototyp. Så må delene prefabrikkeres. Fremdriften for dette er noe uviss. Men vi har fremdeles håp om å få de ut før sommeren.Situasjonen bekymrer likevel Arbeiderpartiets fraksjonsleder i samferdsels— og miljøkomiteen, Abdullah Alsabeehg. Han synes det var urovekkende at det er funnet feil med samtlige trikker som over natten ble tatt ut av trafikk forrige uke.

- Hvorfor har ingen oppdaget skadene før? spør Alsabeehg, som har formulert totalt fem skriftlige spørsmål han krever at samferdselsbyråd Ola Elvestuen (V) besvarer. Blant annet:

«Betyr dette at det var risiko for ulykker og skader knyttet til de 30 trikkene i perioden før de ble tatt ut av drift?»

Les også

Politikerne er enige: Skrot Italia-trikkene

- Hva tror du selv?- Jeg frykter at svaret på det er ja. Når 30 trikker tas ut over natten, betyr det at de var en risiko å kjøre dagen før. Jeg kan ikke tolke det på noen annen måte, sier Alsabeehg, og legger til:

- Vi ønsker svar på hva slags rutiner man har for å oppdage slike ting. Vi kan ikke ha en situasjon hvor det er risiko for at noe går galt, sier Alsabeehg. Saken skal diskuteres under et møte i komiteen i dag.

Men kommunikasjonssjef Cato Asperud avviser at det var fare på ferde. Feilene ble oppdaget av én av Sporveiens egne ansatte under rutinemessig service. - Trikkene utgjorde ingen sikkerhetsrisiko før de ble tatt ut av trafikk. Men da vi fant samme type feil på flere trikker, begynte vi å bli usikre på både omfang og alvorlighetsgrad. Å ta samtlige ut var en handling etter føre-var-prinsippet, sier Asperud.

Etter å ha sjekket samtlige 30, er den gjennomgående feilen rustskader med etterfølgende sprekkdannelser, ifølge Asperud. Han understreker at skadene heller ikke etter en full gjennomgang vurderes som så alvorlige at de ville utgjort noen sikkerhetsrisiko. Likevel skal altså samtlige trikker repareres.

- Dette gjør vi for å være i forkant. Det er den eneste forsvarlige måten å løse dette på, sier han.

- Hjul kunne falle av

At det er noe kluss med de såkalte Italia-trikkene (SL95) er uansett ikke noe nytt. I en konsekvensutredning for anskaffelse av nye trikker, som Aftenposten omtalte fredag, har Ruter oppsummert de mange skavankene i årenes løp.

«Teknisk har det vært en god del feil og mangler med SL95; flere steder med store korrosjonsskader, vanninntrengning, sprekkdannelser, stive dreiekranser og høy vekt«, heter det. På et annet sted i rapporten står det:

«Gjennom periodisk vedlikehold er det også avdekket sprekk i hjulakslinger. Dette er en alvorlig feil som kan medføre at hjul faller av under drift hvis det ikke oppdages i tide og følges opp.» Nettopp for å forhindre dette, er det innført hyppigere «ultrasonisk inspeksjon», ifølge rapporten. Den omtaler også et rettslig forlik som ble inngått mellom trikkenes formelle eiere — Oslo Vognselskap - og den italienske leverandøren Ansaldo i fjor.

På bakgrunn av alle kjente mangler og feil, stevnet vognselskapet Ansaldo i 2011. Etter langvarige forhandlinger, ble det inngått en ny avtale om utbedringer, ifølge rapporten.

Dette omfattende oppgraderingsprogrammet startet i år, og vil vare til 2017. Situasjonen som nå har oppstått endrer ikke på dette, ifølge Cato Asperud.

Oppgraderingen medfører igjen at tre trikker vil være ute av drift i store deler av perioden de neste fire årene.

Med andre ord vil Oslo slite med trikkemanko i flere år. Sporveien disponerer totalt 72 trikker, men trenger 59 for å få det daglige rutetilbudet til å gå opp.

Les også

  1. "Hvis det er fare for at trikkene kan brekke i to, så skjønner jo alle at det er dramatisk"

  2. - Italia-trikkene må gå i fem år til

  3. Ruter-rapport: Skrot alle 72 trikker - kjøp 98 nye

  4. Sporveien vurderer å leie inn trikker

  5. 30 trikker parkert på grunn av rust