Oslo

Guri Melby om vannsikkerhetskritikken: - Den hardeste jeg har fått som byråd

  • Stein Erik Kirkebøen
Hundre milliarder liter vann går hvert år gjennom renseanlegget på Oset. Det er helt avgjørende for byen at det er rent og sikkert.
  • Oslos drikkevann er trygt. Men vi må likevel jobbe for å øke sikkerheten rundt det, sier byråd Guri Melby (V).

I hele seks hemmelige rapporter siden 2010 har det kommet kritikk av flere aspekter ved sikkerheten rundt Oslos vannforsyning.

Guri Melby (V), samferdsels— og miljøbyråden, har blant annet har ansvaret for Oslos vannforsyning.

I siste instans rammes hun når kontrollutvalget spør om etaten tar vannsikkerhet alvorlig nok, og om den innehar kompetanse til å gjøre noe med det.

- Den hardeste kritikken

— Det er en alvorlig kritikk. Det er også den hardeste kritikken jeg har fått i mine to år som byråd, sier Melby.

— Vi vil aldri kunne eliminere all risiko. Etaten har blant over 30.000 kummer som både skal være lett tilgjengelige og sikre. Men vi må ha et sikkerhetsnivå som er akseptabelt.

- Har vi det?

— Den siste inntrengningstesten, som VAV ba om og Nasjonal sikkerhetsmyndighet gjennomførte, viste at listen må legges enda høyere.

Har økt vaktholdet

Melby forteller at det er innført økt vakthold rundt anleggene. Dessuten er barrièrene blitt flere, og renseprosessene mer omfattende og bedre til å oppdage og fjerne forurensninger i vannet.

Byråd Guri Melby forsikrer at vannet er trygt, at man har gjort mye for å forbedre sikkerheten rundt det og at man jobber med å bedre sikkerheten ytterligere.

— For det første må vi innse at VAV tradisjonelt har hatt fokus på å rense og distribuere vann. Det er de gode på. Kanskje er de ikke like gode på sikkerhet. Derfor må vi hente inn kompetanse fra Beredskapsetaten, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og eksterne eksperter, sier Melby.

18 millioner til økt sikkerhet

I år er det satt av 18 millioner til sikringstiltak, en plan for sikkerhetsarbeidet er under utarbeidelse og det er ansatt en egen sikkerhetsansvarlig med ansvar for objektsikring.

Melby vil øke sikkerheten rundt både de fysiske anleggene og dataprogrammene, men vil også jobbe for å få ansatte til å forstå at det er nødvendig med adgangskort, pinkoder, sikkerhetssluser og andre tiltak.

— Den tyngste biten er kanskje det mentale. Kanskje har det vært en sovepute både i byen, i landet og i resten av verden at ingen har angrepet vannsikkerheten og at man dermed ser sannsynligheten for at det vil skje, som liten. Det kan vi ikke slå oss til ro med, sier Melby.

Les også

  1. Hemmelig rapport fra 2013 med kraftig kritikk av Oslos vannsikkerhet

  2. - Skulle noen sabotere vannforsyningen så vil det få dramatiske konsekvenser

  3. 1972: Bonde helte gift i Oslos drikkevann