Han har klaget nesten annenhver uke siden kommunen overtok søppelhentingen

Søppelet blir ikke hentet. Fortsatt kommer det noen hundre klager i uken til Renovasjonsetaten.

– Hver gang vi klager kommer de uken etterpå og henter søppelet. Problemet er at vi kontinuerlig må klage, hvis ikke blir ikke søppelet hentet, sier Beyer Arnesen. Her er han foran hjemmet sitt på Bekkelaget.

I februar i fjor tok Oslo kommune over søppelhentingen etter at Veireno gikk konkurs. Før den tid kom det et stort antall klager til Renovasjonsetaten, folk opplevde at søppelet ikke ble hentet, og flere ansatte i selskapet jobbet mer overtid enn det loven tillater.

I mai skrev Aftenposten at det fremdeles er problemer med søppelhentingen i Oslo, også etter at kommunen overtok. En oversikt Aftenposten har fått fra Renovasjonsetaten viser at det fremdeles kommer et hundretall klager i uken.

Fikk problemer etter at kommunen overtok

En av dem som har hatt store problemer, er Knut Erik Beyer-Arnesen. Han bor i en enebolig på Bekkelaget. For ham begynte problemene for alvor da kommunen overtok ansvaret fra Veireno.

– Renovasjonsetaten klarte bare å hente søppelet til avtalt tid 5–6 ganger i løpet av 45 uker, forteller han.

Beyer-Arnesen har sendt over 20 klager.

– Hver gang vi klager, kommer de uken etterpå og henter søppelet. Problemet er at vi kontinuerlig må klage, hvis ikke blir ikke søppelet hentet.

Beyer-Arnesen har bodd i boligen på Bekkelaget i ti år. Boligen ligger i en stikkvei. Søppelkassen står plassert i denne veien, 12 meter opp fra hovedveien.

– Vi ble også rammet av det samme kaoset som andre i byen de første månedene etter at Veireno overtok. Etter hvert løste det seg. Men siden Renovasjonsetaten overtok igjen, har det vært problemer hele veien, sier han.

Renovasjonsetaten beklager

Renovasjonsetaten undersøkte saken til Beyer-Arnesen etter at Aftenposten tok kontakt. Kommunikasjonsrådgiver Jørgen Bakke Fredriksen bekrefter at de har mottatt klagene, men kjenner ikke årsaken til at søppelet ikke blir hentet slik det skal.

En mulig årsak er at Beyer-Arnesen deler oppkjørsel med en nabo. Søppelkassene til naboen kan ha blitt tatt for å være søppelkassene til Beyer-Arnesen, tror Fredriksen.

– Hans beholdere ser ut til å stå bak en port lenger opp i oppkjørselen. Det har også vært noen ruteendringer i løpet av 2017, slik at flere lag har kjørt ruten, sier Fredriksen.

Han har imidlertid ikke funnet noen forklaring på hvorfor problemet gjentar seg.

Ifølge Fredriksen er det rutiner som skal sørge for at gjentatte klager blir fulgt opp. Dette har imidlertid ikke skjedd i Beyer-Arnesens tilfelle.

– At det har skjedd gang på gang kan jeg ikke annet enn å beklage. Vi skal undersøke med dem som kjører ruten for å finne ut hvorfor det skjer så ofte, sier Fredriksen.

Beyer-Arnesen er usikker på om søppelet nå vil bli hentet slik det skal, selv om Renovasjonsetaten lover å rydde opp.

Økning i antall klager i desember

Renovasjonsetaten mottar fremdeles et hundretall klager i uken, men langt færre enn tidligere i 2017. Økningen i antall klager i desember skyldes ifølge Renovasjonsetaten ferieavvikling, sykdom og vikarer som ikke kjenner rutene.

Klagene fordeler seg over hele byen, men det er aller flest i området rundt Nordstrand.

– I visse deler av byen har vi flere problemer enn andre. Vi mangler noen spesialbiler, som er mindre biler som kan kjøre i trange veier, bratte skråninger og lignende.

Fortsatt noen brudd på arbeidsmiljøloven

Renovatørene Aftenposten intervjuet i mai, mente det var bedre arbeidsforhold som ansatt i kommunen. Det har imidlertid fortsatt vært noen brudd på arbeidsmiljøloven, men ifølge Renovasjonsetaten er bruddene det er snakk om «udramatiske».

Det ble ikke rapportert noen brudd på arbeidsmiljøloven i uke 46, 47 eller 48. I de fire siste ukene av året har det vært fra 1, 2 eller 3 brudd per uke.

– Dette er snakk om personer som for eksempel har jobbet én time for mye overtid i løpet av en uke, og i et annet tilfelle en person som hadde ti timer hviletid i stedet for elleve i løpet av et døgn. Dersom en renovatør jobber litt for lenge på et kveldsskift, og så skal jobbe morgenskift dagen etter, kan hviletiden bli for kort.

Oslo er ikke den eneste kommunen som slet med avfallshentingen i 2017. 134 kommuner måtte finne andre løsninger da avfallsselskapet Reno Norden gikk konkurs september i fjor.