Oslo

Tiltak ikke gjennomført før 16-åring døde i T-baneulykke

En 16 år gammel jente døde i en ulykke på T-banestasjonen Holstein i 2017. En rapport fastslår at enkelte tiltak ikke var gjennomført for å bedre sikkerheten.

Holstein stasjon på Sognsvannsbanen dagen etter at en 16 år gammel jente døde da hun havnet mellom plattformen og et vognsett som var på vei bort fra stasjonen.

Jenta hadde gått av vognen på Sognsvannsbanen og var på vei mot utgangen da hun gjorde en danselignende bevegelse, tråkket feil og fikk foten mellom plattformen og togsettet som var på vei ut fra stasjonen.

Ulykken skjedde på ettermiddagen 2. februar i fjor. Togføreren oppdaget ikke at jenta falt ned mellom perrongen og toget, og kjørte videre.

  • Rektor etter t-banedødsfallet: – Mange elever er sterkt følelsesmessig berørt

Statens havarikommisjon for transport har undersøkt ulykken, og de er kommet fram til at det ikke er avdekket noen direkte feil ved verken plattformen, toget eller prosedyrene til Sporveien, det kommunale selskapet som drifter T-banen.

Også ulykke i 2013

Det fastslås imidlertid at det er funnet noen områder hvor det er mulig å gjøre forbedringer.

– I 2013 skjedde en lignende hendelse da en 17 år gammel gutt døde på Høyenhall etter å ha falt ned mellom togsiden og plattformen. Etter denne ulykken gjennomførte Sporveien T-banen AS en risikoanalyse og foreslo at flere tiltak skulle gjennomføres.

Enkelte av de foreslåtte tiltakene ble imidlertid ikke gjennomført, konstaterer Havarikommisjonen.

Rom for forbedring

I undersøkelsen kommer kommisjonen med tre sikkerhetsråd:

Statens jernbanetilsyn skal nå be Sporveien sørge for at de reisende gjøres mer oppmerksomme på farene ved å falle ned i sporet. Det vises til at Sporveien tidligere har vurdert det som både for kostbart og usikkert å sette opp fysiske hindre mellom plattformkant og spor.

Jernbanetilsynet skal dessuten følge opp det videre arbeidet med tiltak på selve togsettene som skal redusere faren for å ramle ned mellom tog og plattform. Mellom hver vogn er det i dag så store åpninger at folk som havner mellom vognene kan falle ned i sporet.

Sporveien skal også få kontroll på at avstanden mellom tog og plattform holdes til et minimum.

Les mer om

  1. Samferdsel
  2. Sporveien
  3. Oslo