Oslo

Vinneren er kåret. Slik kan det nye høyhuset ved Oslo S bli.

En enstemmig jury har kåret «Nordisk lys» til vinner av plan- og designkonkurransen for første del av nye Oslo S.

På tidligere tegninger av Fjordporten har det vært to tårn, ett på 60 og ett på 40 meter. Disse erstattes nå av et høyhus som blant annet skal huse et hotell.
  • Hanne Mellingsæter
    Journalist

– Vi er meget fornøyd med «Nordisk lys» som vinner, og gleder oss til å ta fatt på arbeidet med å videreutvikle Oslo S som Norges viktigste og flotteste kollektivknutepunkt, sier konserndirektør Petter Eiken i Bane Nor Eiendom.

Det var 24 internasjonale arkitektgrupper som søkte om å delta i konkurransen om prosjektet som kalles Fjordporten. Fire av teamene ble valgt ut.

Det nye høyhuset skal ligge på sjøsiden av stasjonen, med Thon hotell Opera som nærmeste nabo.

  • FIKK DU MED DEG DETTE? Nye Oslo S kan få bussterminal på toppen. Bane Nor er ikke begeistret.

13 års planlegging

Planleggingen av nye Oslo S startet ifølge Eiken for 13 år siden. Siden har den pågått. Det kompliserte prosjektet inkluderer flere nye høyhus, ny stasjon, nye passasjerer for fotgjengere, nye nedganger og innganger til stasjonen og T-banen – og kanskje også en ny bussterminal, plassert over sporområdet.

I 2015 ble det såkalte planprogrammet godkjent av Oslo kommune, og de ulike private og offentlige eierne av området startet arbeidet med de konkrete reguleringsplanene for de ulike delene av kjempeprosjektet.

Slik er nye Oslo S tidligere visualisert. Det er de to pyramideaktige tårnene omtrent midt i tegningen som nå erstattes av «Nordisk lys», men ellers ligger planene fast.

På tidligere tegninger av Fjordporten har det vært tegnet inn to tårn, ett på 60 og ett på 40 meter. Det er disse som nå erstattes av «Nordisk lys». Bane Nor Eiendom vil at dette skal være det første byggetrinnet på nye Oslo S.

Deretter skal det nye høyhuset på bakkeplan fungere som midlertidig stasjonsområde mens ny stasjon bygges, opplyser de i byggesakspapirer hos kommunen.

Høyhuset og resten av planen ligger fortsatt til behandling hos Plan- og bygningsetaten og konserndirektør Petter Eiken tror byggestart blir tidligst i 2020. Han forteller at det er endrede rammebetingelser siden arbeidet startet som gjorde at de valgte å lyse ut en ny arkitektkonkurranse for Fjordporten i fjor.

Les også

LES OGSÅ: Ruter bygge høyt og tett på lokket over Majorstuen stasjon

«Behersket og forsiktig uttrykk»

Bane Nor Eiendom kan ikke svare på hvor høyt det nye bygget er tenkt, men det er ifølge Eiken i nærheten av Postbygget (112 meter) og Plaza (117 meter), som begge ligger i samme område.

Oppover i etasjene planlegger Bane Nor Eiendom hotell og kontorer. I de laveste etasjene er det tenkt gjennomgang til stasjonsområdene, på samme måte som i dag.

I juryens begrunnelse om vinnerforslaget heter det blant annet:

«Vinnerprosjektet har sin styrke i et behersket og forsiktig formuttrykk. Prosjektets foreslåtte integrasjon med stasjonsarealene og utkastets helhetlige grep vil kunne bidra til å videreutvikle Oslo S som landets største kollektivknutepunkt, og vil kunne gi de reisende flotte nye romlige og opplevelsesmessige kvaliteter.»

Planleggingen av nye Oslo S startet for 13 år siden, ifølge konserndirektør Petter Eiken i Bane Nor Eiendom. Han tror nå på byggestart «tidligst i 2020».

PBE skeptisk til høyhus mot fjorden

Høyhusprosjektet må godkjennes av bystyret før det kan bygges. Bystyret vedtok for 14 år siden et generelt forbud mot nye bygninger over 42 meter, men området rundt Oslo S er definert som et unntak.

I de foreløpige møtene som har vært om Oslo S-planene, har Plan- og bygningsetaten i kommunen vært mildt kritiske til Fjordporten-delen av planene. Blant annet skriver etaten at «nye høyhus bør avtrappes i høyden ned mot fjorden».

– Vi har registrert at etaten ikke er så begeistret for å bygge et høybygg der, men vi mener det er logisk at vi bygger tett og høyt på Norges fremste knutepunkt, sier Eiken.

Les mer om

  1. Oslo
  2. Byutvikling
  3. Bane NOR