Byrådet dropper alkoholservering til kl. 03 etter naboprotester

Flere nye områder skal defineres som sentrum og får utvidede åpningstider. Men langs kaikanten på halve Tjuvholmen og hele Sørenga vil uteserveringene stenge kl. 22 og skjenkingen inne kl. 01.

Det er vinter også på Tjuvholmen også, hvor tettheten av boliger er høyere enn de fleste andre steder i Oslo. Den nye bydelen er blitt et svært populært mål for Oslo-folk, kanskje spesielt i sommerhalvåret. Promenaden og bademulighetene trekker folk på dagtid, mens serveringsstedene trekker folk om kvelden. Til sommeren blir siste servering kl. 01 inne og så tidlig som kl. 22 ute på den ytre halvdelen av holmen.
  • Christian Sørgjerd

Et forslag om å tillate alkoholservering til kl. 03 fikk beboere på Tjuvholmen til å protestere kraftig da utkastet til nytt skjenkereglement var ute på høring i fjor sommer. I den nye bydelen ligger leilighetene tett oppover i etasjene. Langs sjøpromenaden ligger serveringsstedene.

Beboere viser til at det allerede i dag er problemer.

«Allerede i dag har vi mye støy, skriking og rop [...]. Det er 995 leiligheter her på Tjuvholmen, og det bør kunne forventes å ha det rimelig rolig nattestid også her», skriver et av sameiene i sitt høringssvar.

På halve Tjuvholmen stenger det i dag kl. 01. Slik blir det også i fremtiden, slår byrådet nå fast. Det blir dessuten litt tidligere stengetid enn før på uteserveringene der. Dette siste er også tilfellet på Sørenga, hvor problemstillingene har vært de samme.

Byrådet har lagt frem et endelig forslag til ny åpningstidsforskrift, som bystyret vedtar i løpet av våren.

– Vi har kommet protestene i møte, sier næringsbyråd Kjetil Lund (Ap).

Kjetil Lund (Ap), næringsbyråd.

Tre ulike kategorier

– Området som defineres som sentrum, er foreslått noe utvidet. I hovedsak har tilbakemeldingene og høringsuttalelsene vært positive. Så er det et par enkeltområder hvor de var negative, hvor det blant annet ble påpekt at det bodde mange mennesker der. Det gjelder Tjuvholmen og Sørenga, og det samme er tilfellet med Olaf Ryes plass, sier den ferske næringsbyråden.

Forslaget fra byrådet til ny forskrift blir ingen revolusjon, men er en ytterligere omdreining i mer liberal retning.

– De nye reglene vil gi forutsigbarhet fremover både for næringen, som er stor og viktig, og for innbyggerne. Samtidig som utelivet i større grad enn før finnes utover i bydelene, ønsker vi at folk, også barnefamilier, skal kunne bo der, sier Lund. Han kaller forslaget balansert.

Les også

LES OGSÅ: - Vi vil gjerne ha politiet på besøk oftere, sier utested-eier

Trykk på kartet for å se en større versjon.

Utelivs-Oslo er delt i tre i forslaget:

  • Skjenking og utservering til kl. 03: Det meste av sentrum. I praksis nesten alle gater og steder hvor det er svært få eller ingen beboere.
  • Skjenking inne til kl. 03, uteservering til kl. 24: Delene av sentrum hvor det bor folk, samt utvalgte strøksgater og torg i bydelene.
  • Skjenking inne til kl. 01, utservering til kl. 22: Resten av byen.

De nye reglene vil gi likebehandling i sentrum. Tidligere har noen gater hatt uteservering til midnatt, andre til kl. 03, uten god grunn. For første gang blir også regler for musikk utendørs tatt inn i forskriften. Kl. 23 er det slutt hvis det er mindre enn 50 meter til nærmeste bolig.

Les også

LES OGSÅ: På disse utestedene kan du spille bort kvelden

Lokal makt til å liberalisere

Bydelsutvalgene får makt til å definere at bestemte gater ellers skal omfattes av sentrumsreglene, og de kan skille mellom hverdag og helg. Så det finnes en mulighet, hvis lokalpolitikerne ønsker det, for at Tjuvholmen og Sørenga likevel kan få utvidet åpningstid.

Lokalpolitikerne mister samtidig makten til å skjønnsmessig vedta mellomløsninger, og de får ikke lage lokale regler som er strengere enn de overordnede.

– Skulle man hatt full frihet til å lage lokale regelverk, kunne vi raskt fått en uoversiktig situasjon med ulik behandling og en krattskog av ulike regler. Det ønsker vi ikke, sier Lund.

Les også

LES OGSÅ: «Tinder-torsdag» ga minigolfsuksess for dette utestedet

Høyre positive til forslaget

Øystein Sundelin (H), nestleder i finanskomiteen i bystyret.

Øystein Sundelin, bystyrerepresentant for Høyre, synes det fremlagte forslaget fra byrådet i hovedsak er fornuftig.

– Totalt sett innebærer det en liberalisering. I bystyret har dette feltet historisk vært blant de store krigstemaene, hvor venstresiden hadde en helt annen holdning enn høyresiden. Så det er en seier at de viderefører politikken Høyre etablerte, sier han.

Han påpeker samtidig en liten, men for noen viktig detalj: At reglene for skjenking på 17. mai godt kunne ha blitt myket opp. På nasjonaldagen, i likhet med 1. mai og alle helligdager, kan det først skjenkes fra kl. 12.

«Lex kebab»

Allerede i fjor forskutterte byrådet en annen endring. Det blir tillatt for gatekjøkken å holde åpent så lenge de vil, slik blant annet storkiosker kan. Slik var det gjennom 90- og 00-tallet. Men sommeren 2015 valgte kommunen å nytolke regelverket og stramme inn praksisen, etter ønske fra politiet. Den gang var det Høyre som fortsatt styrte Oslo - men også Høyre varslet i fjor at de støtter et frislipp.

– Nå blir det fri åpningstid. Det vil rette opp skjevheten som har vært, og det vil sikre like konkurransevilkår. Det har vært viktig for disse stedene, de opplevde situasjonen som urimelig, sier næringsbyråd Lund.

Men forslaget går ett skritt lenger: Gatekjøkken vil i fremtiden kunne søke om skjenkebevilling. Får de det, vil de i så fall måtte følge de ordinære skjenkereglene.