Høyre sier nei til trikketunnel, vil heller ha sykkelvei på søyler

Høyre synes forslaget om tunnel i Ekebergåsen virker for risikabelt og kostbart. De lanserer en alternativ løsning.

Høyre-politikerne Arve Edvardsen (t.v.) og Eirik Lae Solberg vil ha sykkelvei på utsiden av Kongsveien. Det gjør ikke det trange fortauet bredere, men da slipper syklister og fotgjengere å møtes der.
  • Christian Sørgjerd
    Christian Sørgjerd

Byrådet i Oslo ønsker å legge trikken i tunnel i Ekebergåsen, i stedet for i åpen trasé som i dag, for å frigjøre plass. Den skal brukes på bedre forhold til fotgjengere og syklister på den bratte strekningen.

En rekke ulike alternativer er vurdert og forkastet av kommunen. Men nå lanserer Høyre en helt ny løsning, som ikke er utredet tidligere.

– Vi ønsker at man skal se på muligheten for å bygge en egen sykkelvei i skråningen parallelt med dagens vei. Den må bygges delvis på søyler og som bro, som henger utover skrenten. Men dels kan den også følge terrenget, sier Eirik Lae Solberg, gruppeleder for Høyre i bystyret.

Vil sende syklistene rett til Bjørvika

Men også på et annet punkt har Høyre tenkt utenfor boksen.

I stedet for å sende syklistene via Gamlebyen og flere uoversiktlige kryss, foreslår de at sykkelveien skal ta en sving ned mot Middelalderparken. Der skal den kobles på halvdelen av Sørenga bro som står igjen – som kommunen ikke vet helt hva som skal skje med – og deretter ned på gang- og sykkelveien inn mot Bjørvika.

Slik kan man på enkelt vis få sendt de fleste syklistene rett til sentrum dit de uansett skal, forklarer Arve Edvardsen (H).

Halvparten av Sørenga bro (midt i bildet) står igjen, som et minne om tidligere tiders kjøremønster. Oslo kommune må selv ta regningen for å fjerne den, og da er det bedre å bruke den til sykkelvei, mener Høyre.

Han leder bydelsutvalget i Nordstrand bydel og er den som først fikk ideen. Edvardsen påpeker at selv om dette primært er en god transportløsning, så vil man også gi byen en spektakulær attraksjon i samme slengen. En slik sykkelvei vil bli lagt merke til, mener han.

Les også

KOMMENTAR: «Bjørvika er kanskje allerede forbi sitt beste», skriver Andreas Slettholm

Veioppgradering koster uansett dyrt

Det foreløpige prisanslaget for ombygging av Kongsveien, med tunnel, er 409 millioner kroner totalt.

Om man dropper tunnelen helt, vurderer kommunen at de likevel må bruke 200–300 mill. på å oppgradere veien og trikketraseen. Ellers står veien enkelte steder i fare for å skli ut, og den nye generasjonen trikker vil ikke kunne kjøre der.

Høyre tror deres forslag innebærer mindre risiko for budsjettoverskridelser og at det totalt sett kan bli rimeligere.

– Vi ønsker at man i detalj skal utrede hvordan en slik løsning kan realiseres og så får bystyret ta en endelig beslutning. Men vi er overbevist om at dette kan bli rimeligere, samtidig som det gir en bedre reiseopplevelse for alle og flertallet av syklistene vil komme raskere frem, sier Lae Solberg.

Les også

LES OGSÅ: Byrådet utsetter den største saken til etter valget i 2019

Avviser nok en utredning

I byrådet spør de om Høyre virkelig forstår hva de foreslår.

– Jeg synes dette høres ut som et desperat forslag, som er vanskelig å ta seriøst. Høyre styrte byen i 18 år uten å gjøre noe med den livsfarlige trafikksituasjonen i Kongsveien, og de lot den forfalle så mye at veien står i fare for å rase ut, sier samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG).

Hun viser til at Høyres forslag antagelig innebærer større inngrep i et naturreserverat. Den bratte Ekebergskråningen, med sine mange rødlistede arter og oldtidsminner, fikk slik status i 2008.

– Nå kommer de med et forslag som antagelig vil koste mer enn det byrådet legger opp til, som trolig vil være i strid med både Naturmangfoldloven og Kulturminneloven, og som vil kreve nye år med utredninger. Jeg mener vi har utredet nok, sier Berg.