Bønder vil bygge høyt i byen

Eierne vil bygge et tårn med 30 etasjer og drivhus på taket i Landbrukskvartalet på Grønland. Byantikvaren mener Grønland kirke vil drukne ved siden av.

Bondelaget og Aspelin Ramm planlegger totalrehabilitering av Landbrukskvartalet på Grønland. Tårnet de ønsker å bygge, er 107 meter høyt.
  • Astrid Løken

I Landbrukskvartalet på Grønland, der bøndene i sin tid leverte melk, planlegger eierne en storstilt forvandling.

Norges Bondelag, som eier halvparten av kvartalet, skal utvikle eiendommen sammen med eiendomsutviklerne Aspelin Ramm og Vedal. De eier 25 prosent hver.

Tilsammen 275 boliger, butikker, kafeer, næring, barnehage og hotell er med i planforslaget som ble sendt inn til Plan- og bygningsetaten denne uken.

Landbrukskvartalet sett fra Schweigaards gate. Bygget er fra 1960-tallet. Nå er det planlagt revet og erstattet med et nytt bygg.

– Når vi ser oss rundt her, popper det opp nybygg i glass og betong. Fasadene er lukket mot gaten. Vi har tenkt helt motsatt, at Landbrukskvartalet, med meieriet fra 1913, skal invitere folk inn, sier Per Skorge, generalsekretær i Bondelaget.

Eierne, som har dannet selskapet Landbrukskvartalet utvikling, legger opp til å bruke fornybart materiale, som tre og planter.

Bondelaget og Aspelin Ramm vil totalrehabilitere Landbrukskvartalet på Grønland. Grønne planter står høyt på agendaen.

Landbrukskvartalet ligger i åtte minutters gangavstand fra Norges største kollektivknutepunkt, Oslo S.

– Å utnytte dette tomtearealet, som ligger så tett på Oslo S, er utrolig viktig, mener Skorge.

– Hvorfor bygge så høyt?

– Her er det 15 mål tomteareal, som vi sier i landbruket. Hvis man skal bygge lavt, må man dekke en mye større del av grunnflaten. Bygger man høyere, får man mer plass til aktive, åpne rom som vil bidra til å invitere folk inn, sier Skorge.

Sverre Landmark, direktør for plan og samfunn i Aspelin Ramm, og Per Skorge, generalsekretær i Bondelaget. Grønland kirke sees i bakgrunnen. Byantikvaren mener at kirken vil drukne ved siden av et tårn på 30 etasjer.
Slik ser eierne for seg Landbrukskvartalet i fremtiden. Denne uken sendte de inn reguleringsplan til Plan- og bygningsetaten. I forslaget ligger bl.a. 275 boliger og et høyhus på 30 etasjer.

Grønne tak

Alle takarealer skal være grønne, ifølge eierne.

– Vi legger jo ikke kjølemaskiner på takene, som i gamle dager. Nå skal takene brukes til å utnytte regnvannet, sier Sverre Landmark, direktør for plan og samfunn i Aspelin Ramm.

De er forberedt på diskusjon om høyhuset.

– Dette er en sak som vekker følelser. Kommuneplanen krever effektiv arealutnyttelse nær knutepunktet Oslo S, og vi skal skape et attraktivt område, påpeker Landmark.

Historien om melk og osteproduksjon

Her lå et av Nord-Europas største meierier. Selve produksjonsanlegget og bygningen er fra 1913 og senere. Det skal være en del av det fremtidige Landbrukskvartalet. Vi skal kunne fortelle historien også for byens befolkning i fremtiden, sier Skorge.

Dette bildet er tatt fra Hollendergata og innover i bakgården til Landbrukskvartalet.

De håper å kunne sette spaden i jorden om tre år.

I dag er Tøyencola, kokkeskole og kaffebrenneri i bakgården.

– Vi skal invitere inn bedrifter som har med næringen å gjøre slik at de blir en del av Landbrukskvartalet, sier Landmark.

Bøndene blir i kvartalet

Bondeorganisasjonene skal bli i kvartalet, som grenser til Schweigaards gate, Hollendergata og Platous gate.

– Bondens tankegang er jo å overlevere gården i bedre stand til neste generasjon enn da du overtok, påpeker generalsekretæren i Bondelaget.

Byantikvaren: – Grønland kirke vil drukne

Byantikvaren gjør det klart at de ikke ønsker at det bygges høyere enn maks 10 etasjer i Landbrukskvartalet.

– Landbrukskvartalet ligger i et av de eldre bymiljøene i byen. Et eldre sentralt ideal, som også preger Grønland, er å la det gjengse byggeriet danne et relativt rolig taklandskap. Samtidig får sentrale samfunnsbærende funksjoner heve seg opp over dette og prege bylandskapet, sier Hogne Langset, avdelingsleder hos Byantikvaren.

Grønland har gammel bebyggelse på to til fem etasjer og noe nyere på opptil ti.

– Grønland kirke, som jo kalles østkantens katedral, er et symbolsterkt bygg som stadig dominerer bysilhuetten og taklandskapet. I tillegg ligger Botsfengselet på en høyde med utsyn ut over dette bymiljøet, sier Langset.

– Viktigst er det at dette høyhuset vil utkonkurrere Grønland kirke som monumentalbygg i den eldre byen, sier Langset.

– Men Barcode i Bjørvika, som ligger i nærheten, har jo rundt 20 etasjer. Hvorfor kan ikke Landbrukskvartalet ha det da?

– Det er relativt stor avstand fra Barcode til Landbrukskvartalet, sier Langset. Han påpeker at Bjørvika med Barcode ble planlagt som en egen ny by-enklave med den nye byens formgrammatikk.

– Videre utvikling og fortetting inne i den gamle byen har vært forutsatt med respekt for den gamle bydelens karakter med lavere bebyggelse. Derfor ønsker vi ikke høyere enn maks 10 etasjer i Landbrukskvartalet, sier Hogne Langset.

Byråden: – Mye spennende

– Det er mye spennende ved dette prosjektet, men jeg kan ikke forskuttere den politiske behandlingen. Vi har som utgangspunkt en høyhusstrategi for Oslo med en makshøyde på 42 meter som ligger fast, men vi kan vurdere høyere bygg i enkelte prosjekter, sier byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG).