Oslo

Oslo før: Vann må vi ha! Byens vannforsyning har alltid vært sårbar

Oslos sårbare vannforsyning gjør at det nå bygges en ny og skrekkelig dyr vannledning helt fra Holsfjorden. Behovet for å skaffe byen nok vann er slett ikke noe nytt.

Ved gravingen i Storgata i fjor sommer dukket det frem gamle vannrør fra det første vanntilførselssystemet.
  • Leif Gjerland
    Historieformidler

Vi mennesker trenger vann og har alltid måttet bosette oss slik at vi har det i overkommelig nærhet. Derfor vokste den lille handelsbyen Oslo frem for over 1000 år siden ved Alnas utløp; en sikker vannkilde. Over i den nye byen Christiania som ble grunnlagt i 1624, ble vannforsyningen med ett en krise som måtte håndteres. Den nye byen lå ikke rett ved noe ferskvann.

Les hele saken med abonnement