«Sjokk», «uholdbart» og «uakseptabel oppførsel». Byrådet i Oslo bruker svært sterke ord om Bane Nor.

Bane Nor utsetter rivingen av trehusbebyggelsen «Hylla» i fem år. Byråd Hanna E. Marcussen reagerer svært kraftig på nyheten. Hun anklager selskapet for «uakseptabel oppførsel» og «vingling».

Byråd for byutvikling Hanna Marcussen (MDG).

Det lille boligområdet «Hylla» skal rives, tross iherdig motstand fra beboerne. Det siste nådestøtet for trehusbebyggelsen på Vålerenga i Oslo kom 24. mars i år, da Oslo bystyre stemte for planene om riving.

Bystyret støttet Bane Nors planer om å rive boligene, for å kunne legge to nye jernbanespor gjennom området. Prosjektet er avgjørende for å øke kapasiteten til og fra Oslo S, mener Bane Nor.

Men dramaet er ikke over for småhusene i bakken nedenfor Vålerengen kirke. Torsdag ble det klart at Bane Nor utsetter planen i fem år. Det har skapt svært sterke reaksjoner i Rådhuset i Oslo.

– Det kom som et sjokk, sier byråd for byutvikling Hanna Marcussen (MDG) i en pressemelding fredag ettermiddag.

Pressemeldingen hadde tittelen «Bane Nor har holdt Oslo for narr».

– Bane Nor har presset Oslo kommune til å hastebehandle togutbygging i Brynsbakken, for så å kaste kortene få måneder senere. Dette er uakseptabel oppførsel, ikke minst overfor beboerne i bydel Gamle Oslo, sier hun.

Her ligger «Hylla», den lille trehusbebyggelsen mellom jernbanesporene nordøstover fra Oslo S. I mars ble det bestemt at husene skal rives, for å gjøre plass til to nye jernbanespor.

Må utsette prosjektet

Byggingen av de to nye jernbanesporene skulle etter planen begynne i 2023. Nå blir byggestart i stedet utsatt til 2027, fem år senere.

Bane Nor sendte torsdag ut en pressemelding der det kom frem at rivingen blir utsatt. Årsaken er at det skal bygges ut et nytt digitalt signalsystem på den samme togstrekningen.

Det har tatt lenger tid å forberede rivingen av boligene enn det Bane Nor hadde planlagt for. Ifølge selskapet kan ikke signalsystemet bygges ut samtidig som de nye jernbanesporene. Rivingen må derfor utsettes.

Samtidig varslet Bane Nor at selskapet er villig til å finne en «minnelig løsning» med beboerne, «så de kan få kjøpt seg bolig et annet sted om de ønsker dette».

Reagerer svært skarpt

Hanna Marcussen mener utsettelsen skaper ny usikkerhet for beboerne i området og i bydelene rundt. Både Vålerenga og Kværnerbyen vil bli påvirket av prosjektene.

– Dette er uholdbart. Her har Oslo strukket seg langt og gjort det vi kan for å få planen gjennom i tide, tilsynelatende til ingen nytte, sier Marcussen.

– Byrådet skulle svært gjerne hatt tid til å vurdere tiltak som tar hensyn til lokalbefolkningen på en bedre måte. Denne vinglingen fra Bane Nor skaper økt usikkerhet for befolkningen på «Hylla», og det synes jeg ærlig talt ikke er greit, sier hun.

Marcussen sier videre at hun forventer at Bane Nor rydder opp og ber om et møte med selskapet. MDG-politikeren mener Bane Nor nå må vurdere alternative løsninger for jernbaneutbyggingen i området.

– Har forståelse

Bane Nor mener på sin side at selskapet har vært tydelig om hva prosjektet krever.

– Vi var avhengige av et vedtak senest før påske i år, skriver prosjektdirektør Bettina Sandvin i Bane Nor i en e-post til Aftenposten.

– Vi er nå i november og har fortsatt ikke en stadfestet plan, fortsetter hun.

Det betyr ifølge Bane Nor at det nå ikke lenger er tid til å bygge de to nye jernbanesporene, før signalsystemet skal bygges.

– Vi har forståelse for at dette er belastende for berørte grunneiere. Dette er et prosjekt som skaper stort engasjement lokalt. Samtidig er tiltaket viktig for å løse opp i en flaskehals som berører veldig mange reisende, skriver Sandvin.