Oslo

Vannvokterboligen som ble barnehage

Da 1800-tallets industri forurenset Akerselva, måtte inntaket for byens drikkevann flyttes opp til Maridalsvannet. Med uante følger …

Gotisk gavl: Vannvokterens bolig skulle samtidig markere den nye etatens verdighet, og ble derfor utstyrt med blant annet gotiske vindusbuer som lå den i selveste Homansbyen.
  • Leif Gjerland
    Historieformidler

Christiania fikk sitt vann fra Akerselva gjennom fire-toms uthulede trestammer som var klinket sammen. Men da Christianias vanninntak i 1867 ble flyttet helt opp til Maridalsvannet 150 moh., tålte ikke rørene det nye vanntrykket. Gode råd var dyre, men å nullstille trykket var enklere enn å legge opp hele ledningsnettet.

Derfor ble det gravet ut og murt opp trykkreduksjonsbasseng på Bjølsen, omtrent midtveis mellom Maridalsvannet og byen, for å nullstille trykket. To enorme vannbasseng med halvmeter-tykke granittmurer ble anlagt og en gulmalt vannvokterbolig bygget oppå lokket.

Standsmessig

Selv om det ikke ble bygget spesielt ruvende, strutter vannvokterboligen av trygg prestisje. For samtidig med vannreduksjonsbassenget ble Vannverket opprettet som egen etat og hadde behov for å skryte litt av sin egen fortreffelighet. Derfor ga man huset datidens mest fornemme form, i nærslekt med de samtidige prestisjehusene som ble bygget i Homansbyen for Christianias rikeste.

Slik signaliserte bygget en maktposisjon for Christianias nyopprettede vannverksetat.

Husets inndeling forteller klart og tydelig om bruken: I kjelleren var det vannbasseng, i første etasje var alle instrumentene som skulle måle og regulere trykk og mengde vann. Der er det for øvrig fortsatt luker i gulvet ned til de gamle vannbassengene. I annen etasje hadde inspektøren en romslig leilighet på hele tre rom og kjøkken, mens loftet var innredet som hvilerom for inspektørens assistent som gjorde det meste av jobben.

I dag er hele huset åpen barnehage.

Gate som ikke eksisterer

I hagen utenfor er det mye som forteller sin del av Christianias vannhistorie. Det største bassenget går langt ut i hagen, og lufteventiler stikker opp både her og der. En stor luke rett ved huset førte ned til intet mindre enn den gamle hovedkranen for vann til Christiania. Husets finside ble dekorert med tre store gotiske buer. De skulle være fasaden mot Kanongata, en nabogate som aldri kom.

Og vannvokterboligen fikk Riflegata 13 som adresse, selv om Riflegata heller ikke finnes.

Saken er skrevet av byvandrer og historieforteller Leif Gjerland, som skriver om det gamle Oslo for Aftenposten.

Les også

  1. Julehilsen på Valkyrie plass

  2. Dette er Oslos mest seiglivede stedsnavn

  3. Hva het Akerselva før den ble Akerselva?

  4. Dette er noen av de første bildene som ble tatt av Oslo

  5. En bauta for en hedersmann

Vannvokterboligen kneiser flott opp rett ved Akerselva og Treschows gate.
Haven utenfor Vannvokterboligen er egentlig et eneste stort lokk på vannbassenget under. Eneste spor er en hovedluke og ventilasjonsrør.