Oslo på bunnen av boligbyggekåring

Kristiansand er kåret til Norges beste kommune for boligbygging. I motsatt ende av skalaen kaprer Oslo en uslåelig jumboplass.

Løren er et av Oslos desidert største boligområder. Men i en fersk rangering kommer Oslo ekstremt dårlig ut når det gjelder å bygge nok nye boliger.

Boligpriser og mangel på nye boliger har vært et hett tema de siste årene. Men hvilke kommuner lykkes – og er gode til å legge til rette for høy boligbygging?

Torsdag formiddag kom et forsøk på svar: På oppdrag fra Norske Boligbyggelags Landsforening (NBBL) har analysefirmaet Samfunnsøkonomisk analyse utviklet et verktøy som rangerer kommunene.

Den såkalte Boligvennlighetskåringen ser på 16 ulike indikatorer som sier noe om kommunenes «boligvennlighet». De er igjen delt inn i to temaer: Tilrettelegging og Boligbygging.

Av ting som er sjekket er blant annet antall byggeklare tomter, lang saksbehandlingstid, andel av foreslåtte planer som blir vedtatt, om det bygges nok til å fange opp befolkningsveksten, osv.

Lav boligbygging gir få boliger til salg og presser prisene unødvendig opp. Dette skal bli et hjelpemiddel for kommunene til å identifisere egne flaskehalser, sa direktør i NBBL, Bård Folke Fredriksen.

Vollebekk nederst i Groruddalen er et av områdene i Oslo der det faktisk er bygget et høyt antall boliger de siste årene.
Obos står bak en stor utbygging også på Ulven. Men byggetakten i Oslo er langt unna det som trengs for å dempe prisgaloppen.

Kristiansand best av de store

119 kommuner – alle med over 10 000 innbyggere – har vært med i den såkalte Norges-kåringen. De 20 mest folkerike kommunene har konkurrert i en egen storkommune-kåring.

Kristiansand er den beste av de store kommunene. Der bygges det tilstrekkelig til at prisveksten faktisk er dempet. Flere kan få en bolig enn for ti år siden – det skiller seg fra alle de andre store kommunene.

Ordfører i Kristiansand, Jan Oddvar Skisland, kunne fortelle at Kristiansand har ambisiøse klimamål og har satset på å blinke ut sentre og fortettet rundt disse.

– Vi satser blant annet på gamle industriområder ganske sentralt som transformeres til boliger. Vi har faktisk klart å bygge opp en boligreserve, sa han.

Ole Fritjof Godtfredsen i Sørlandet Boligbyggelag fulgte opp med å si at både kommunen og utbyggerne har tenkt langsiktig og lagt til rette for høy utbygging.

– Samarbeidet har vært tett og godt og preget av tillit, sa han

LES HELE RAPPORTEN HER

Oslo desidert jumbo

Vestre Toten kommune kommer totalt sett best ut av alle de 119 og er kåret til årets mest boligvennlige kommune. Sandnes, Bergen og Bodø havner på de neste plassene blant storkommunene.

Sandnes scorer best som tilrettelegger, mens Tromsø gjør det best i antall nye boliger.

Tilsynelatende bygges det «over alt» i Oslo. Men boligbyggingen holder ikke tritt med etterspørselen.

Men nederst – i samtlige kategorier – ligger altså Oslo. Dette til tross for at kåringen tar hensyn til at kompleksiteten i byggesaker er større i store kommuner.

– Oslo gjør det jevnt over dårlig på alle indikatorene. Det må regulerers mer. De er helt nederst på indeksen boligbygging. Det bygges rett og slett for lite, sier sjeføkonom i Samfunnsøkonomisk analyse, Andreas Benedictow.

– Det er alvorlig og bidrar til høye boligpriser i Oslo, sier han.

Han påpeker at tidligere forskning har vist at 10.000 flere nye boliger i Oslo ville redusert prisene med 10 prosent

I tillegg til det indeksen måler, kommer en stadig lengre saksbehandlingstid.

Leder i Byutviklingsutvalget i Oslo, James Stove Lorentzen (H) måtte erkjenne at Oslo fortjener bunnplasseringen.

– Dette bekrefter det vi har visst. Vi har et problem i Oslo. Her må vi virkelig gjøre noe, sa han og viste til at Byutviklingsutvalget allerede er i gang med å se på hva som kan gjøres.

– Men vi må få en debatt i bystyret for virkelig å løfte dette, sa han.