Tar eiendomsskatt på vestkanten,innfører gratis AKS på østkanten

De nye byrådspartiene skal være enige om å kraftig utvide ordningen med gratis kjernetid i aktivitetsskolen. Men halve byen får ikke glede av det.

De nye byrådspartiene ønsker å utvide gratis kjernetid i Aks. Her er 2- 4- trinn ved Toppåsen aktivitetsskole som lærer seg å lage mat ved Geitmyra matkultursenter.
  • Sol Sigurjonsdottir

SVs valgkampsak nr. 1 i Oslo var gratis kjernetid på aktivitetsskolen (AKS) for alle i Oslo. Partiet ønsket å bruke deler av pengene fra en ny eiendomsskatt for å få det til.

Dette kravet skal de et godt stykke på vei ha fått gjennomslag for i byrådsforhandlingene med Ap og MDG. Også Rødt støtter dette, dermed er det flertall for det i det nye bystyret.

Aktivitetsskolen i Oslo tilsvarer det som i resten av landet kalles skolefritidsordning (SFO). Det er et tilbud til elever fra 1. til 4. klasse.

Aftenposten får bekreftet opplegget fra flere kilder tett på forhandlingene. Satsingen skal rulles ut i østlige bydeler der det i dag er lav oppslutning om AKS.

Gratis kjernetid innføres først i bydel Alna, og skal i løpet av den kommende fireårsperioden utvides til barneskolene i ytterligere seks av Oslos 15 bydeler:

  • Bjerke
  • Stovner
  • Søndre Nordstrand
  • Gamle Oslo
  • Grünerløkka
  • Sagene
    I tillegg skal det bli gratis AKS på noen skoler i St. Hanshaugen bydel. Satsingen vil omfatte om lag 13.000 barn, nesten halvparten av 1.-4.-klassingene i hovedstaden.

Det lyktes ikke Aftenposten søndag å få en kommentar fra påtroppende ordfører Marianne Borgen (SV).

Vellykket prøveforsøk

Blant elevene i 1. klasse går 85 prosent på aktivitetsskolen i Oslo som helhet. Men det er et tydelig klasseskille i ordningen. På mange vestkantskoler er deltakelsen opp mot 100 prosent av elevene. På en håndfull østkantskoler er deltakelsen under 50 prosent.

Det er de siste årene blitt gjennomført et prøveforsøk med gratis kjernetid på AKS på Tøyen skole i Gamle Oslo bydel. Ordningenhar vært en suksess, AKS-deltakelsen gikk fra 27 til 98 prosent for alle aldersgrupper samlet.

I høst ble prøveforsøket derfor utvidet til åogså gjelde naboskolen Vahl.

Eiendomsskatt som omfordeling

Flere har pekt på økonomi som en viktig årsak til at foreldre velger bort AKS.

Kjernetid («halvdagsplass») koster i dag 1874 kr per barn per måned, mens fulltidsplass koster 2773 kr. Det er imidlertid kraftige rabatter for husstander med samlet årsinntekt under ca. 360.000 kr.

Det nye byrådet er enige om å kreve inn eiendomsskatt fra boliger med skatteverdi over 5 millioner kroner (på grunn av utreningsmåten vil det si et bunnfradrag på 4 millioner kroner).

Men boligverdiene i Oslo er svært ujevnt fordelt. Slik DN tidligere har vist, vil mye av eiendomsskatt hentes inn på vestkanten.

Mens skatten rammer om lag 3 prosent av boligene i Alna bydel og om lag 4 prosent av boligene i Gamle Oslo bydel, gjelder det ca. 60 prosent av boligene i Vestre Aker bydel og 53 prosent av boligene i Ullern bydel.

Hvis byrådet deretter bruke penger på gratis AKS i områdene i Oslo hvor flest har dårlig råd, som er de samme områdene hvor færrest vil måtte betale eiendomsskatt, får byrådets prioriteringer en tydelig omfordelende profil.

Områdene som kan få gratis AKS er forøvrig også områdene hvor de nye byrådspartiene og Rødt har størst oppslutning.

Ap gikk valg i Oslo på å bruke inntektene fra eiendomsskatt på å sikre 500 nye årsverk i eldreomsorgen og 2000 nye barnehageplasser i løpet av fire år.

Men selv med dette oppfylt, vil det etter beregningen være penger til overs som for eksempel kan brukes til å sikre gratis AKS.

Slik defineres kjernetiden

Kjernetiden er perioden fra skoleslutt og frem til kl. 16. Om man ønsker å ha barna sine på aktivitetsskole senere enn dette eller om morgenen før skolestart, må man fortsatt betale.

Også Ap har ønsketå utvide ordningen, men ikke på langt nær i samme omfang som SV og Rødt ønsker.

Selv om Høyre deler målsetningen om at flest mulig elever bør gå på AKS, har partiet vært kritisk til å gjøre ordningen universiell.

— Det vil jeg ikke prioritere. Jeg vil heller styrke innholdet i skolen og utvide skoledagen enn å bruke en halv milliard på det som skjer etter skolen, sa avtroppende skolebyråd Anniken Hauglietil Aftenposten i mars.