Oslo

- Taxiforbundet jakter på Ubers partnersjåfører

Styret i Norges Taxiforbund har anmeldt 105 Uber-sjåfører for brudd på Yrkestransportloven, og har overlevert navnelisten til politiet.

Uber ble etablert i Norge i 2014.
  • Heidi Anne Johnsen

– Vi håper at dette kan stoppe den ulovlige transporten. For Uber er pirattaxi og de som kjører har ikke pålagt løyve, sier forbundsleder Øystein Trevland i Norges Taxiforbund.

Uber er kritisk til måten Taxiforbundet går frem.

– Vi stiller spørsmål ved metoden som er brukt for å grave opp personlig informasjon og regelrett jakte på partnersjåfører kun fordi de har benyttet uberPOP tjenesten til å tilby andre en trygg, rimelig og enkel måte å komme seg rundt i Oslo på, skriver Ubers norgessjef Carl Edvard Endresen i en epost til Aftenposten .

Trevland opplyser at Taxiforbundet har fått navnelisten av kunder som har kjørt med Uber.

Når man bestiller en Uber-reise får man kvittering med bilde, fornavnet på sjåføren og registreringsnummer på bilen.

Forbundsleder Øystein Trevland i Norges Taxiforbund håper politiet vil sette en stopper for Uber i Oslo.

Vil hjelpe politiet med anmeldelsene

– Vi håper vår anmeldelse kan være til hjelp for politiet, fordi Uber må stoppes. Dette handler både om trygghet for passasjerer og like konkurransevilkår, sier Trevland.

Han har store forventninger til at politiet fortsetter å sette en stopper for det han karakteriserer som «piratdrosjene».

– En kjøretur med Uber koster en god del mindre enn ordinær taxi, og det skyldes blant annet at Uber hverken har krav til løyve, takstameterplikt, yrkesskadeforsikring eller offentlig tjenestepensjon for sine ansatte, sier Trevland.

Norsk drosjenæring består av 6.200 bedrifter og 17.000 ansatte. Næringen skaper verdier for 8,8 milliarder og bidrar med tre milliard kroner i skatt.

- Uber er billigere fordi de ikke betaler skatt

– Ingen vet om sjåførene er ansatte hos Uber eller selvstendige sjåfører, sier Trevland, og peker på at Uber-sjåførene ikke har rapporteringsplikt til myndighetene.

– Det er derfor ingen kontroll med at de betaler skatt. Dette er noe av det som utgjør prisforskjellen mellom Uber og oss, mener Trevland.

Taxiforbundet kan ikke legge frem dokumentasjon på at Ubersjåfører unnlater å betale skatt, men henviser til Sverige.

– Her har myndighetene gått inn og funnet at mange ikke betaler skatt. Og vi regner med at det er lignende forhold her i landet, sier han.

Taxiforbundet mener at Ubers virksomhet er en trussel mot det norske velferdssamfunnet fordi skatteinntektene uteblir.

I løpet av det siste året har politiet bøtelagt og avskiltet nærmere 100 Ubersjåfører, og mange har fått inndratt førerkort.

Ubersjef mener at konseptet er transportdeling, ikke taxitjeneste

Ubers norgessjef Endresen skriver videre i eposten at det er vanskelig å kommentere anmeldelsene direkte uten å ha mer detaljer om hva Taxiforbundet mener å ha avdekket her.

– Vi mener som før, at uberPOP opererer innenfor den norske lovgivningen per i dag, og at det må skilles mellom transportdeling og tradisjonelle taxitjenester. Det er, slik vi forstår det, ingen endelige rettsavgjørelser som endrer det perspektivet.

– Uber ønsker å bli regulert

– Uber ønsker å bli regulert. Vi mener det er et behov for å oppdatere lovgivningen rundt persontransport i Norge. Reguleringer bør lages med tanke på forbrukerne. Det må stilles krav til sikkerhet og legges til rette for konkurranse ved nye forretningsmodeller, ny teknologi og delingsøkonomi.

– Vil betale skatt

– I Norge bør det også legges inn føringer i reguleringen om at tredjeparter som Uber skal innrapportere partnersjåførenes inntekter til Skatteetaten, skriver Endresen.

Han håper videre at det offentlig nedsatte delingsøkonomiutvalget vil presentere noen gode forslag til hvordan delingsøkonomien kan reguleres i Norge.

Les mer om

  1. Uber
  2. Drosjenæringen