Oslo

Beboeropprør på Frogner mot fjerning av parkeringsplasser

Om få uker må 110 parkeringsplasser vike for sykkelvei på Frogner. Nå reagerer beboerne på altfor sen varsling.

Et bedre alternativ er flere fartsdumper og 30 km kjøresone for biler. Det vil kunne gjøre det tryggere for syklister, mener f.v. Ingalill Sandal, Åse Tilrem og Jens Lie på Frogner.
  • Heidi Anne JohnsenBåde naboer med bil på Frogner og leder for bydelsutvalget, Jens Lie, mener at Oslo kommunes sykkelprosjekt går altfor fort frem i sin iver etter å legge til rette for syklistene.

Samtidig skal 500 plasser bort for at de som velger trikk og buss, skal komme raskere frem. 390 parkeringsplasser skal fjernes før utgangen av året.

- Det kommer til å bli mange om beinet hvis parkeringsplassene når parkeringsplassene forsvinner. Kanskje folk må dra litt tidligere fra jobben for å få en plass til bilen? sier Andreas Bengtsson, som kjører elbil.

Nå er turen kommet til Eilert Sunds gate, Elisenbergveien og Professor Dahls gate på Frogner. Her skal byrute 4 gå.

Planen er at 110 parkeringsplasser langs denne traseen skal fjernes i løpet av september/oktober. Sykkelprosjektet at gitt informasjon i form av lapper i postkassene til beboerne på disse gateadressene i løpet av august.

Åpent møte i Oslo Handelsgymnasium i Parkveien mandag 26. september kl. 18. Sykkelprosjektet arrangerer.

Det holder ikke, mener beboere og politikere på Frogner.

– Vi er ikke imot å lage sykkelveier, men det må gå i et rimelig tempo. Og konsekvensene bør utredes skikkelig, mener Jens Lie (H), leder av Frogner bydelsutvalget (BU).

Aftenposten møtte BU-lederen og et par engasjerte naboer, Åse Tilrem, som er leder av sameiet Elisenbergveien 22 og Ingalill Sandal, som bor i Gyldenløves gate.

– Informasjonen er altfor dårlig, mange som bor i disse gatene har ikke fått informasjonen, sier Lie

Han har med seg store deler av Frogners beboere og dessuten et samstemming Frogner bydelsutvalg (BU).

De reagerer også på at kun beboere i de aktuelle gatene har fått den lille informasjonen som er sendt ut, til tross for de mener er enorme ringvirkninger for hele området.

Sykkeltraseen Byrute 5 fra Frognerparken til Galgeberg skal gå gjennom Gyldenløves gate. Her står bilene tett i tett på begge sider, med den vakre, grønne ridealleen i midten. Her skal 173 parkeringsplasser bort for å gjøre plass til sykkelvei i begge retninger. Men de kommer først senere.

– Det er ikke behov for sykkelstier

– Det er ikke behov for sykkelstier i Gyldenløves gate, Løvenskiolds gate, Colbjørnsensgate, Elisenbergveien. Her er det brede fortau, lite trafikk og fartsdumper. Jeg sykler til og fra jobb hver dag, til byen og til Løkka. Jeg har aldri problemer som syklist, sier Sandal.

– Målet er å øke sykkelandelen. Disse byrutene 4 og 5 kommer til å tilfredsstille birkebeinerne på Ullern og Montebello som tar sykkelen i godværsdager. Det har absolutt ingen miljøeffekt, mener hun

– Det som vil ha miljøeffekt er å legge til rette for enda flere elbiler og utvikle et miljøvennlig kollektivtilbud i enda større grad, sier hun.

Spår tomme sykkelstier til vinteren


Hun mener at til vinteren kommer sykkelstiene til å være tomme, samtidig som alle parkeringsplasser er fjernet.

Men litt tålmodighet tror Sandal at det kommer til å bli færre biler i byen.

– På sikt får vi både flere elbiler, førerløse biler, nabobil.no, Über-tjenester. Utviklingen kommer til å tvinge det frem, mener Sandal.

– Dette er et politisk symbolprosjekt uten demokratiske prosesser som vil gjøre livet vanskelig for svært mange beboere i alle generasjoner.

  • Parkeringsplassene fjernes for å gi plass til sykkelvei. Her rulles den røde løperen ut for syklistene.

Ingen selvfølge å få informasjon om omdisponering av gateareal

Gateareal som ikke er regulert til parkering, men som brukes til parkering av privatbiler kan i prinsippet omdisponeres ved skilting på kort varsel. Men ved relativt stort omfang, som for eksempel i Huitfeldts gate, ønsker vi likevel å informere de som bor nærmest i hva som skjer langt tidligere.

I det nevnte eksempelet har vi delt ut informasjon i postkasser, samt på Oslo kommunes hjemmesider.

– Folk får et eierskapsforhold til sin gate. Men det er tusenvis av mennesker som bor i Oslo, og mange trafikantgrupper som bruker og skal frem i Oslos gater, sier May Andrine Gran i Sykkelprosjektet.

– Få parkeringsplasser blir borte

Hun peker på at konsekvensen er at halvparten av parkeringsplassene i gaten forsvinner. Innenfor en radius på 300 meter tilsvarer det ca. 4,2 % av tilgjengelig parkeringsplasser.

– Totalt er det svært få parkeringsplasser som blir borte innenfor en radius på 300 meter. Men det er svært mange mennesker som får tilgang til trygg og god sykkelvei til erstatning, sier hun.