Høyre: – Glad for at «rare» SV og MDG-forslag er vraket

Høyre er mest bekymret for skolen og at flere får eiendomsskatt med det rødgrønne budsjettet. Frp frykter mer byråkrati i kommunen.

Øystein Sundelin er nestleder i finanskomiteen i bystyret. Han er glad for at «rare» SV og MDG-forslag fra valgkampen ikke preger Oslo-budsjettet for 2017.

Høyre beskriver det rødgrønne budsjettet som «profilløst» og «visjonsløst».

– Det er et grått prosjekt der ingen sektorer får så mye penger at man kan kalle det for en storsatsing. Byrådet har mye penger til rådighet som de smører utover. Jeg er likevel glad for at masse rare forslag som SV og MDG lanserte i valgkampen ikke er med i budsjettet. Sånn sett er budsjettet mer «straight» enn man skulle tro, sier gruppeleder i bystyret for Høyre, Øystein Sundelin.

Han peker blant annet på forslag om forbud mot engangsgriller, forsøk med mindre klasser, nattåpne barnehager, egne kvinnetaxier, sekstimersdag og skolefrukt som eksempler.

Sundelin er likevel ikke bare negativ. Utfordret om hva han mener er godt i budsjettet, svarer han:

– Det er veldig mye bra her. Vi ser at byrådet vil drive Oslo mer eller mindre på samme måte som vi gjorde. Vi kommer til å stemme for en god del i budsjettet, akkurat som Ap gjorde da vi satt i byrådet.

  • Verdens første klimabudsjett vil ha bilfrie sentrum og mer bompenger. Andreas Slettholm kommenterer:

Høyre-politikeren sier han er kritisk til endringene i skolenes rammebudsjett for 2017.

– Der står det at skolesektoren får 14 millioner kroner mindre i 2017. Dette vil gå utover elevene. Det er viktig å sikre elevene god skolegang. Sånn sett er dette en dårlig prioritering, sier Sundelin.

Flere får eiendomsskatt

Både Frp og Høyre er bekymret for at den store boligprisveksten i Oslo vil gi mange flere eiendomsskatt enn det Ap hadde sagt i valgkampen.

– Oslo kommune har budsjettert med 450 millioner kroner i eiendomsskatt neste år. Dette er jo mye høyere enn det som ble sagt i valgkampen, sier Sundelin.

Peter N. Myhre, Frps representant i finanskomiteen i bystyret, sier de rødgrønnes plan vil føre til mer byråkrati.

– Byrådslederens kontor får en økning på ti prosent. Det samme får Kemnerkontoret. Plan- og Bygningsetaten får 6 prosent, og koster nå nesten en kvart milliard kroner. 60 millioner skal gå til en nyopprettet såkalt «klimaetat». Eldreomsorgen derimot økes kun med fem prosent, sier Peter N. Myhre, Frps representant i finanskomiteen i bystyret.

Vil ha ny skytebane og skøytehall

Myhre etterlyser penger til ny skytebane på Åsland og ny skøytehall på Valle Hovin.

– Byrådet burde ha kommet i gang med en ny skøytehall på Valle nå som jobben med å bygge et nytt stadion er i gang, sier Myhre.

Frp vil foreslå at det kommer penger til skytebane på Åsland og skøytebane på Valle. De vil også sikre penger til Oslo Idrettskrets’ aktiviteter for barn og ungdom.

– At byrådet har strøket bevilgninger til storbyarbeidet til Oslo Idrettskrets gjør ikke saken noe bedre. Her dreier det seg om 103 tiltak for barn og ungdom i regi av 63 idrettslag.

Frps Peter N. Myhre frykter mer byråkrati i Oslo fra neste år.

Tviler på klimaegnskapet

Som tidligere miljøbyråd er Guri Melby (V), som nå er gruppeleder for Venstre i Oslo, mest opptatt av klimaregnskapet til byrådet.

– Det er flott at byrådet har laget et klimaregnskap. Det trenger vi for å sjekke at byrådet når sine egne målsettinger for klimakutt. Det regnskapet imidlertid viser, er at byrådet ikke kommer til å nå sine klimamål, og at de er sterkt avhengige av staten for å realisere sine mål, sier Melby.

– Karbonfangsanlegget på Klemetsrud har vi tidligere fått beskjed om at ikke vil bli realisert før tidligst i 2020, det representerer 165.000 tonn med CO2-utslipp av de drøyt 800.000 tonnene byrådet skal kutte, sier Melby videre.

Hun reagerer også på at tilskuddet til Ruter kan bli redusert fra 2018.

– Byrådet forutsetter en sterk vekst i kollektivtrafikken uten å følge opp med tilskudd utover 2017. Tvert imot kutter de i tilskuddet til Ruter i 2018, 2019 og 2020.

KrF ber om mer penger til kirkene

Bystyrets eneste KrF-politiker, Erik Lunde, er ikke fornøyd med at vedlikeholdsbudsjettet til kirkebygningene ikke er på mer enn 20 millioner kroner.

– Behovet er mye større enn 20 millioner kroner på grunn av det enorme vedlikeholdsetterslepet. Kirkene er også kulturminner. Sånn sett er det rart at MDG ikke vil bevilge mer penger til det, sier Lunde.

Han er likevel mest overrasket over at byrådet foreslår kutt på andre sosiale tiltak.

– Dette gjelder blant annet mindre penger til tiltak for de vanskeligstilte. Jeg ser at «Fontenehuset» mister nesten én million kroner på budsjettet. Også tiltak som «Jobben» og Lønn som fortjent» er budsjettapere, sier Lunde.

Budsjettpartner Rødt: Vil ikke ha bydelskutt

Det er Rødt som skal sørge for flertallet som skal sikre det rødgrønne budsjettforslaget. Eivor Evenrud i Rødt er ikke helt fornøyd med alle punktene i budsjettet.

– Vi ser at byrådet budsjetterer med 406 millioner kroner i overføringskrav fra Boligbygg. Dette er penger vi mener bør gå til oppussing av boligene og til å kjøpe nye boliger. Dette kan vi ikke godta, sier Evenrud.

Rødt ønsker heller ikke kutt på 8,6 millioner kroner for bydelene.

– Bydelene har alltid måttet kutte på grunn av de trange budsjettene. Bydelene tilbyr borgere viktige tjenester. Derfor er vi imot dette kuttet, sier Evenrud.

Nå skal bystyregruppen til Rødt gå grundig igjennom budsjettet for å sette sitt preg på det.

– Vi har ikke satt ned noen tall eller prioritert rekkefølge på hva vi skal gjøre. Dette skal vi nå diskutere internt i gruppen vår.