Oslo

Fikk kommunens garanti for at de kunne bli boende - nå tvinges de likevel til å flytte

Et tyvetall eldre, flere av dem i 90-årene og demente, har i fire måneder levd med usikkerhet og på midlertidig adresse etter en brann på Solvang sykehjem.

I et notat til bystyrets helse- og sosialkomité datert 17.02.2014 kom daværende eldrebyråd Aud Kvalbein (KrF) med dette løftet på vegne av Oslo kommune.
 • Christian Sørgjerd
  Christian Sørgjerd
  Journalist

Løftet fra tidligere eldrebyråd Aud Kvalbein (KrF) var klart: Ingen skal måtte flytte mot sin vilje.

Den instruksen har det rødgrønne byrådet gjort om på. For å få fortgang i omstillinger har eldrebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) lagt frem en helhetlig plan for reduksjon i sykehjemsplasser: Ca. 120 av 4000 skal vekk.

Mest dramatisk er antagelig beslutningen for de tidligere langtidsbeboerne på Solvang.

– De skalter og valter med eldre på en hensynsløs måte. De er blitt fratatt hjemmet sitt med et pennestrøk, sier Lars Løvold.

Han har en svigermor på 93 år, som ble evakuert derfra etter en brann i mars i år. Hun har ventet i fire måneder på å flytte tilbake.

Hun hadde, i likhet med flere andre, valgt sykehjemmet fordi det lå i hennes vante nabolag. Det gjorde at hennes samboer på 97 år, som fortsatt bor hjemme, regelmessig kunne spasere på besøk.

Les også

183 personer fikk avslag i fjor, samtidig legger Oslo ned plasser

Dramatisk evakuering etter brann

Da Solvang ble gjort om til et kortidshjem for rehabilitering i 2014, fikk et hundretall eksisterende beboere som ønsket det, bli.

17. mars i år begynte det å brenne i en hovedtavle for el-anlegget. Midt på natten ble et hundretall eldre evakuert i løpet av noen dramatiske timer. Blant dem var det 37 gjenværende langtidsbeboere.

 • De fikk først beskjed om at de kunne returnere i løpet av få dager.
 • Så ble det skjøvet til mai. De ble tilbudt plass annet sted hvis de heller ønsket det.
 • Så ble hjemflytting igjen skjøvet på - til juni.
 • Da det nærmet seg, fikk de ny beskjed: Tidligst i september, etter ferieavviklingen.

I tiden som er gått, er 4 av de 37 beboerne gått bort. Rundt 20 ønsket i juni fortsatt å returnere. De har bodd midlertidig ved andre hjem. I starten av juli fikk de kontrabeskjed: Langtidsplassene ved Solvang blir likevel avviklet.

Les også

Oslo kan miste milliarder til bygging av nye sykehjem

Lars Løvold er svært opprørt over behandlingen hans svigermor har fått.

Kaller brannen en unnskyldning

Lars Løvold sier at han fryktet dette hele veien.

– Jeg opplever det som at Sykehjemsetaten har misbrukt et beskjedent branntilløp til å gjennomføre en plan om å bli kvitt langtidspasientene, til tross for et eksplisitt løfte om at dette var deres hjem, hvor de skulle få bli boende til de døde, sier Løvold.

Utsettelsene skyldtes ifølge etaten at skadene var større enn først antatt og at de har hatt problemer med å skaffe reservedeler. Etaten opplyser at de prioriterte å slippe til korttidspasienter, som de har få plasser til ellers.

I etaten har de forholdt seg til instruksen fra forrige byråd. Men da eldrebyråden nullet ut denne, valgte de å legge ned plassene.

Les også

5 prosent dyrere hvis Oslo skal drive de kommersielle sykehjem selv

Fikk ikke felles informasjonsmøte

Aftenposten har vært i kontakt med en håndfull andre pårørende, som alle er fortvilet og sinte. De reagerer også sterkt på at etaten nektet å avholde et felles informasjonsmøte. Også Oslos pasientombud har stilt spørsmål ved dette.

Direktør Helge Jagmann i Sykehjemsetaten viser til at ingen beboers situasjon er lik, og sier at de hele veien har tilbudt individuell informasjon.

– Vi har arbeidet for at beboerne skal bli best mulig ivaretatt i
den situasjonen som oppsto etter brannen. Det har ikke stått på
ressursene i denne saken. Vi har hatt en egen kontaktperson tilgjengelig. Alle har fått skriftlig informasjon, og det har vært mye dialog på epost og telefon. Det har blitt gjennomført personlige møter med de som har ønsket det, sier han.

Nå har imidlertid etaten snudd. I brevet om at de ikke får returnere, blir det lovet et felles møte etter ferien.

Les også

Byrådet ber private sykehjem redusere bemanningen

Byråden: - En stor påkjenning

– Situasjonen på Solvang har vært kjempetøff for alle parter.
Det har vært en stor påkjenning både for ansatte, for berørte beboere og deres pårørende, sier eldrebyråd Inga Marte Thorkildsen.

Eldrebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) mener Solvang-beslutningen er nødvendig.

– Jeg er fryktelig lei for at denne kontrabeskjeden kommer nå. Men på et tidspunkt må det tas en beslutning, legger hun til.

Byråden sier at hun stoler på Sykehjemsetatens faglige vurdering i saken og ikke vil overprøve den.

– Dette er komplekst, med mange problemstillinger som har kommet oppå hverandre. Vi trodde først at det bare var en liten brann, så viste det seg at skadene og reparasjonsarbeidet var langt mer omfattende, sier hun.

For Lars Løvold er ikke svaret god nok.

– Kommunen er nødt til å gå tilbake på dette. De må gjenopprette langtidsavdelingen og tilby alle som var der, en plass så lenge de lever, slik de tidligere har lovet både skriftlig og muntlig, sier han.

Les også

 1. Eldre i Oslo får stadig mindre praktisk hjelp hjemme

 2. Thorkildsen varsler omlegging av Oslos eldreomsorg

 3. Innvandring redder Oslo fra eldrebølgen

Les mer om

 1. Solvang
 2. Inga Marte Thorkildsen
 3. Eldreomsorg
 4. Oslo
 5. Bystyret